Ogólnochińska Federacja Kobiet pomaga ponad 5 mln kobiet wyjść z ubóstwa

W 2014 roku Shi Shunlian, przewodnicząca Federacji Kobiet wioski Shibadong, w powiecie Huayuan w Autonomicznym Obwodzie narodowości Tujia i Miao Xiangxi, w prowincji Hunan, założyła spółdzielnię haftu narodowości Miao, rewitalizując przemysł hafciarski narodowości Miao w górach. Do lutego 2017 roku wszystkich 136 ubogich gospodarstw domowych w całej wiosce udało się podźwignąć z ubóstwa, przy czym dochody hafciarstwa stanowiły przeszło 1/3 dochodów rocznych.
Od 2012 roku Chiny zwracają większą uwagę na udział i korzyści kobiet w walce z ubóstwem. Wprowadzono szereg regulacji i środków, zapewniając ubogim kobietom możliwość zarobku i gwarancje wyjścia z ubóstwa.
W okresie trzynastego planu pięcioletniego, Ogólnochińska Federacja Kobiet uruchomiła: „Akcję kobiet na rzecz walki z ubóstwem” skierowaną do ponad 5 milionów kobiet żyjących w ubóstwie. Celem akcji jest zwiększenie dochodów przez rękodzieło, uprawę roli, hodowlę, prowadzenie domu, handel internetowy itp. Federacje kobiet we wszystkich regionach kraju podejmują działania promocyjne w celu łagodzenia ubóstwa wśród kobiet.
W powiecie Mengjin w mieście Luoyang w prowincji Henan, powracająca do domu Lv Miaoxia wydzierżawiła 150 Mu ziemi (ponad 60 hektarów) pod uprawę truskawek i została liderką w tej branży. Z jej inspiracji w okolicy powstały 32 gospodarstwa uprawiające truskawki o powierzchni ponad 30 tysięcy Mu (ponad 12 tys. hektarów), w których zatrudnienie znalazło przeszło 5 tysięcy ludzi, w tym 90 proc. kobiet.
Gan Youqin jest gwiazdą internetową pracującą na pierwszej linii walki z ubóstwem w powiecie Lingshan w mieście Qinzhou w Autonomicznym Regionie Guangxi Narodowości Zhuang. W 2019 roku pomogła swojemu rodzinnemu miastu sprzedać 6 milionów kilogramów produktów rolnych za pośrednictwem transmisji internetowej na żywo, a ogólna wartość sprzedaży przekroczyła 37 milionów juanów (około 21,48 mln złotych). Zainicjonowane przez Ogólnochińską Federację Kobiet projekty „e-handel kobiet” i „e-handel matek” przyczyniły się do wzrostu dochodów ponad 500 tysięcy ubogich kobiet, dzięki nowej formie handlu jaką jest handel elektroniczny.
W ostatnich latach Ogólnochińska Federacja Kobiet zainwestowała łącznie 39,3 milionów juanów (około 22,8 mln złotych) w utworzenie 786 „Ogólnokrajowych baz danych poglądowych na rzecz zmniejszania ubóstwa kobiet”. Zachęcono Federacje Kobiet w całym kraju do opracowania ponad 20 tysięcy baz specjalnych dla kobiet na obszarach dotkniętych ubóstwem. Stworzono również ponad 300 tysięcy gospodarstw rodzinnych i spółdzielni rolniczych prowadzonych przez kobiety albo takich, w których kobiety odgrywają wiodącą rolę.