22 maja 2024

loader

Gospodarka 48 godzin

Większa sprzedaż

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w Polsce w październiku bieżącego roku o 6,9 proc.  w porównaniu z październikiem 2020 r., natomiast w stosunku do tegorocznego września zwiększyła się o 3,6 proc. – podaje Główny Urząd Statystyczny. To wynik nieco lepszy od przewidywań większości ekspertów, aczkolwiek uznawany za nietrwały, bo odnoszący się do pandemicznego załamania sprzedaży w ubiegłym roku i spowodowany nie tyle  inwestycjami i wzrostem produkcji, co chęcią zrobienia zakupów przed coraz szybszym, inflacyjnym wzrostem cen. Tymczasem produkcja budowlano-montażowa w październiku 2021 r. spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,4 proc.

 

Coraz więcej biedy

Pod rządami Prawa i Sprawiedliwości już około 2 mln osób w Polsce wegetuje poniżej granicy skrajnego ubóstwa, czyli w warunkach stałego zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Na przeżycie i dach nad głową musi im wystarczyć mniej niż 20 zł dziennie. Jak podaje raport organizacji Szlachetna Paczka, w ubiegłym roku liczba osób w skrajnej biedzie zwiększyła się o prawie 400 tys. Wśród ludzi skrajnie biednych znajduje się aż 5,9 proc. ogółu dzieci i młodzieży. W 2020 r. liczba dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie  wzrosła w naszym kraju o prawie 100 tys.

 

Zadbali o zabytki

Jury pod przewodnictwem prof. Moniki Murzyn-Kupisz przyznało nagrody w tegorocznej – drugiej edycji – konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd Dla Dziedzictwa”. Koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim skierowanym do władz lokalnych. W konkursie wyłaniane i nagradzane są samorządy, które najlepiej  realizują uchwalone przez siebie Gminne Programy Opieki nad Zabytkami. Kapituła konkursu oceniła zgłoszenia w 3 kategoriach konkursowych: duże i średnie gminy miejskie, małe gminy miejskie, oraz gminy miejsko-wiejskie i wiejskie. Laureatem w kategorii duże i średnie gminy miejskie zostało miasto Ełk, które przywróciło miastu i mieszkańcom zabytkowe  przestrzenie, takie jak zaadaptowana na potrzeby muzeum stacja kolei wąskotorowej. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały miasta Głogów i Rzeszów. Jurorzy stwierdzili, że Głogów w umiejętny sposób radzi sobie z odtwarzaniem i zabezpieczaniem zniszczonych obiektów zabytkowych, jak ruiny, obiekty forteczne, tereny nadrzeczny, obiekty zieleni. Rzeszów zdobył uznanie Kapituły poprzez – tu cytat: „wykorzystanie złożonego potencjału tkwiącego w zasobie miejskich zabytków przy jednoczesnym uwrażliwieniu na fakt, że zasób ten stanowi istotny składnik tożsamości mieszkańców, przekłada się na jakość życia w mieście i na jego atrakcyjność turystyczną”. Jury zdecydowało się nie przyznawać nagrody głównej w kategorii średnie gminy miejskie, ale wyróżniło Kołobrzeg za rewitalizację  unikatowego zabytku fortecznego. Laureatem w kategorii gminy miejsko-wiejskie i wiejskie zostały Cedry Wielkie, gmina wiejska na terenie Żuław. Dzięki podjętym staraniom, konserwacji i rewitalizacji poddano zabytkowe kościoły i domy podcieniowe w miejscowościach Koszwały, Trutnowy i Miłocin.

Andrzej Leszyk

Poprzedni

Literacki Nobel 2021 Abdulrazak Gurnah

Następny

Państwo PiS działa tylko teoretycznie