13 czerwca 2024

loader

Tag: gminy

Gospodarka 48 godzin

Samorządy do raportu Gminy i powiaty w Polsce, zgodnie z prawem, obowiązane są do sporządzania rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego. To PiS-owski pomysł, zmierzający do utrudnienia życia samorządom. Raport ma obejmować podsumowanie działalności organu wykonawczego tzn. wójta, starosty, marszałka, realizację lokalnych programów i strategii,…

Ścieki zatruwają Polskę

Nikt się nie zajmuje skutecznym egzekwowaniem reguł ochrony środowiska, bo władza boi się, że jej elektorat przestanie na nią głosować. W naszym kraju jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń wód – poza ściekami przemysłowymi – są ścieki komunalne. Pełno w nich niebezpiecznych wirusów i chorobotwórczych…

Gospodarka 48 godzin

Większa sprzedaż Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w Polsce w październiku bieżącego roku o 6,9 proc.  w porównaniu z październikiem 2020 r., natomiast w stosunku do tegorocznego września zwiększyła się o 3,6 proc. – podaje Główny Urząd Statystyczny. To wynik nieco lepszy od przewidywań większości ekspertów, aczkolwiek uznawany…

Gospodarka 48 godzin

Czy Baltic Pipe ruszy? Przedstawiciele polskiego rządu zapewniają, że strona duńska wznawia prace na budowie gazociągu Baltic Pipe, prowadzącego z norweskich, podwodnych złóż gazu, przez Danię i Bałtyk, do Polski. Prace te zostały wstrzymane na początku czerwca, gdy duńska Komisja Odwoławcza ds. Środowiska i Żywności anulowała pozwolenie…

Gospodarka 48 godzin

Finanse pod nadzorem Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Polskie prawo ma wreszcie zostać dostosowane do dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Nowe rozwiązania mają zwiększyć…

Jedyne wyjście – spalić

Systemy segregowania i ponownego wykorzystania śmieci jakoś nie mogą się u nas przyjąć. System jest prawidłowy, ale segregacja odpadów nie działa. Czyli, tak jak mówił Kazimierz Górski: dobry trener, tylko wyników nie ma. Tak jest w województwie podlaskim, które w latach 2016 – 2018 (a zapewne i teraz)…

Nowe obiecanki mieszkaniowe rządu PiS

Tym razem rząd obiecuje, że już za 10 lat liczba mieszkań przypadających w Polsce na 1000 mieszkańców zwiększy się do poziomów osiąganych przeciętnie w krajach Unii Europejskiej. Po niepowodzeniu dotychczasowych programów wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego, o których opowiadał (bo nie można powiedzieć, że je realizował) rząd Prawa i Sprawiedliwości, tym razem…

Głód mieszkaniowy w Polsce nie maleje

Pod rządami PiS pogorszyła się sytuacja ludzi uboższych, którzy nie mogą zaciągnąć kredytu na swój wymarzony kawałek podłogi. Mają oni coraz mniejsze szanse zdobycia samodzielnego lokalu. Liczba gospodarstw domowych oczekujących na mieszkanie od gminy wzrosła w latach 2016 – 2019 o 30 proc., a maksymalny czas…

Co zrobić z tym barszczem?

To nie zupa lecz roślina. Rośnie w niepohamowany sposób, jest groźna dla ludzi i zwierząt, a mięso i mleko bydła, które się go naje ma anyżowy posmak. Mamy problem z barszczem Sosnowskiego i bardzo podobnym do niego, rzadko rozróżnianym barszczem Mantegazziego. Są to szkodliwe rośliny inwazyjne, pochodzące z rejonu Kaukazu…

Mieszkania, których nie ma

Budowanie przez rząd PiS tanich lokali przypomina stawianie „wsi potiomkinowskich” w carskiej Rosji. Jednym z haseł Prawa i Sprawiedliwości było zapewnienie tanich mieszkań komunalnych dla mnie zamożnych Polaków. Hasło zostało na papierze. Program Mieszkanie Plus nie wypalił, a mieszkań jak nie było, tak nie ma.…