24 kwietnia 2024

loader

Gospodarka 48 godzin

Ktoś im uwierzy?

Dodatkowe świadczenie postojowe, zwolnienie z płacenia składek na ZUS, bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł dla mikro- i małych firm oraz zwolnienie z opłaty targowej – to nowe rozwiązania dla zamkniętych przez rząd branż w związku z pandemią koronawirusa. Zaprezentował je premier Mateusz Morawiecki. Jak podsumował Business Insider, nowa tarcza dla biznesu związana z drugą falą pandemii obejmie ponad 170 tys. firm i będzie kosztować 1,83 mld zł. Premier zapowiedział, że przedstawione właśnie rozwiązania dotyczą tylko listopada, ale wsparcie może być przedłużone na kolejne dwa miesiące. Rząd jakoby, we współpracy z pracodawcami i pracownikami pracuje nad strategią wsparcia gospodarki w kolejnych latach. Wsparcie ma dotyczyć branż gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej, ale ponoć nie tylko. – Chcemy, by wszystkie przedsiębiorstwa, które zostaną dotknięte obostrzeniami zostały objęte programem wsparcia – zapowiedział Mateusz Morawiecki. Nie wiadomo jednak, czy ta chęć zamieni się w konkrety. W każdym razie minister finansów Tadeusz Kościński obiecał, że rząd ma pieniądze na dalsze wspieranie gospodarki i zwróci się do Sejmu o nowelizację budżetu na przyszły rok.
Dodatkowe świadczenie postojowe, czyli „dopłata z budżetu państwa do utrzymania zatrudnienia w tych firmach” za listopad będzie przysługiwać, jeśli przychody firmy będą w październiku lub listopadzie niższe o co najmniej 40 proc. niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Świadczenie będzie pokrywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Drugim rozwiązaniem jest zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie to będzie przysługiwać, jeśli przychody firmy w listopadzie tego roku spadły o co najmniej 40 proc. względem listopada 2019 roku. Kolejne rozwiązanie to 5 tysięcy złotych dotacji dla mikro- i małych firm w przypadku uzyskania w październiku lub listopadzie tego roku przychodów niższych o co najmniej 40 proc. niż rok wcześniej. Jak wskazuje Business Insider, plan rządu zakłada ponadto zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021 roku. Dla gmin przewidziano rekompensatę za jej brak, zostanie ona pokryta ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19. Projekt przewiduje zwrot utraconych dochodów targowych w przypadku, gdy przekraczały one w danej gminie 10 tys. zł w 2019 roku.
Kolejne obietnice wygłosił, pragnący uwiarygodnić się, po „wychodzonym” przez siebie powrocie do rządu, wicepremier Jarosław Gowin. Obiecał on dalsze wsparcie dla gospodarki w dającej się przewidzieć przyszłości. Jak powiedział, rząd PiS już pracuje nad strategiami wsparcia dla polskiej gospodarki w perspektywie najbliższych 6-9 miesięcy, a także w perspektywie najbliższych kilku lat. Dodał także, że opracowywanie tych strategii odbywa się w dialogu z przedstawicielami pracodawców i pracowników. Zapowiedział również, że w najbliższy czwartek spotyka się z Radą Dialogu Społecznego (opuszczoną przez część związków zawodowych) oraz z Radą Przedsiębiorczości. Jak obiecał, wraz z pracodawcami oraz ze związkami zawodowymi będziemy dyskutować nad strategiami rozwojowymi i strategiami przeciwdziałania negatywnym gospodarczym skutkom pandemii.

Andrzej Leszyk

Poprzedni

Snowden -prawie Rosjanin

Następny

Czy władza zatroszczy się o dzieci już urodzone?

Zostaw komentarz