Gospodarka 48 godzin

Znowu więcej plajt

W lutym 2019 roku w Monitorach Sądowych i Gospodarczych opublikowano informacje o 87 przypadkach niewypłacalności przedsiębiorstw wobec 76 w lutym 2018 r. To oznacza wzrost ich liczby o 14 proc. Największy wzrost liczby niewypłacalności miał miejsce w handlu.

Górnicze inwestycje

Szyb o nazwie Grzegorz to jedna z najważniejszych inwestycji polskiego górnictwa węglowego. Będzie to pierwszy w historii naszego górnictwa szyb głębiony z tzw. wieży szybowej ostatecznej, nowatorskiej konstrukcji, która ma być wykorzystywana zarówno podczas kopania szybu jak i po oddaniu go do użytkowania, gdy zacznie się wydobycie węgla. Na placu budowy w Jaworznie, w Zakładzie Górniczym Sobieski stanęła blisko 600 tonowa wieża. Trwa tam także mrożenie górotworu poprzedzające drążenie szybu. To skomplikowane i kosztowne czynności polegające na wykonaniu 40 otworów mrożeniowych o głębokości 485 m każdy i średnicy 16 m. Otworami tymi zatłaczana jest do ziemi ciecz chłodząca z instalacji mrożeniowej. Szyb ma zostać ukończony w 2023 roku. Realizacja tej inwestycji ma skrócić drogi transportu ludzi, powietrza i materiałów do miejsc pracy górników. Podniesie to wydajność pracy załogi poprzez wydłużenie efektywnego czasu jej pracy. Szyb będzie mieć średnicę 7,5 m i głębokości 870 m. Jego wieża ma mieć 52 m wysokości. W innym zakładzie górniczym, Janina w Libiążu trwa drążenie wyrobisk służących do udostępnienia poziomu 800 m. Natomiast w Zakładzie Górniczym Brzeszcze prowadzone będą prace związane z dostosowaniem wyrobisk górniczych do perspektywicznej działalności wydobywczej kopalni.

Gorsza prognoza zatrudnienia

Co czwarta firma z branży produkcyjnej w Polsce planuje zwiększenie zatrudnienia w drugim kwartale tego roku. Prognoza netto zatrudnienia (czyli wyrażona w procentach różnica pomiędzy firmami, które przewidują wzrost a tymi, które planują redukcję liczby zatrudnionych) w ujęciu rocznym obniżyła się o 3 punkty procentowe. 24 proc. pracodawców zgłasza chęć powiększania swoich zespołów od kwietnia do czerwca bieżącego roku. 66 proc. firm nie przewiduje zmian w liczbie pracowników, a tylko 1 proc. planuje redukcję etatów. Odsetek pracodawców, którzy planują zwiększyć zatrudnienie w ujęciu rocznym obniżył się aż o 8 punktów procentowych. Optymizm pracodawców jest obniżany sytuacją związaną z Brexitem. Niepewna jest również koniunktura na rynku niemieckim, od którego nasza gospodarka jest w znacznym stopniu uzależniona.