16 kwietnia 2024

loader

Gospodarka 48 godzin

red

Pracujemy dużo i krótko

Holendrzy pracują w ciągu życia 42,5 roku, najdłużej ze wszystkich nacji w Unii Europejskiej. Najkrócej aktywni na rynku pracy są Rumuni. Polacy wypadają nieco poniżej średniej unijnej szacowanej na 36 lat – wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat.

Podawany przez Eurostat wskaźnik długości życia zawodowego to oszacowanie liczby lat, przez jaką osoba w obecnym wieku 15 lat powinna pozostawać na rynku pracy (tj. być zatrudniona lub bezrobotna) przez całe swoje życie.

Według Europejskiego Urzędu Statystycznego średnia liczba przepracowanych lat w UE wynosi 36. Polacy plasują się nieco poniżej tego poziomu – Eurostat szacuje długość życia zawodowego w naszym kraju na 34,3 roku.

Zgodnie z udostępnionymi danymi najdłużej w ciągu swojego życia pracują mieszkańcy Niderlandów, Szwecji oraz Danii. W Holandii wskaźnik długości życia zawodowego osiąga najwyższą wartość we Wspólnocie – 42,5 roku. Najmniej aktywni są natomiast Włosi, Grecy i Rumuni. Ci ostatni przepracowują w ciągu swojego życia średnio 31,3 lat – to najniższy wynik w UE.

Jak ocenił portal RTL Nieuws, fakt, iż Holendrzy pracują najdłużej ze wszystkich Europejczyków, wynika z tego, że w Niderlandach zniesiono wcześniejsze emerytury oraz wydłużono wiek emerytalny. „W rezultacie gwałtownie wzrosła stopa zatrudnienia osób powyżej 60. roku życia” – oceniła ekonomistka Rabobanku Leontine Treur cytowana przez portal.

Redakcja

Poprzedni

Bakteria

Następny

Rachunki krzywd