118 numer kwartalnika „Bez dogmatu”

Ukazał się 118. numer kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”. Dwa główne tematy numeru, to związany z globalnym ociepleniem kryzys ekologiczny i aktualny stan projektu oświecenia.

W dziale poświęconym zmianie klimatu m.in. Tomasz Jativa wyjaśnia – w tekście „Klimatyczna omerta” – dlaczego kwestionowanie działalności człowieka jako przyczyny globalnego ocieplenia, a także realności samych zmian klimatycznych jest tak powszechne. W tekście „Biblia ekowojownika” Sławomir Czapnik zwraca uwagę na ekologiczny charakter I tomu „Kapitału” Marksa, Piotr Szumlewicz pokazuje – w tekście „Szybki zysk, długofalowa katastrofa” – że lekceważenie przez rządzących kwestii ochrony środowiska jest skutkiem panującego wśród polskich polityków podejścia do państwa jako firmy, w której liczy się natychmiastowy zysk, a nie długoterminowe konsekwencje, a Anna Małyszko („Klimat „dobrej zmiany”) dokonuje zestawienia najbardziej szkodliwych decyzji, działań i zaniechań PiS-owskiego rządu na polu ekologii.
W dziale dotyczącym kryzysu projektu Oświecenia, Dariusz Łukasiewicz w tekście „Egzorcyzmowanie Oświecenia” ukazuje jaką argumentację umniejszającą a nawet deprecjonującą spuściznę Oświecenia stosują jego antagoniści i wskazuje, jakie argumenty można im przeciwstawić, Katarzyna Szumlewicz przedstawia emancypacyjny projekt zaproponowany przez Marthę Nussbaum, Krzysztof Lubczyński („Współczesne destylaty polskiego Oświecenia”) analizuje studium Agaty Wdowik, „Nieodrobiona lekcja Oświecenia” poświęcone aktualizacji idei oświeceniowych w publicystyce polskiej w latach 1944-2000. Artur Troost zamiast pytać o koniec Oświecenia, zastanawia się, czy w ogóle się ono zaczęło.
Poza tym, w tym numerze analizy bieżących wydarzeń, m.in. tekst Pawła Matusza na temat protestów „żółtych kamizelek” we Francji oraz artykuły poświęcone tematyce gender: recenzja książki Kateřiny Liškovej „Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945–1989”, autorstwa Agnieszki Mrozik oraz tekst Sebastiana Michalika analizujący obraz męskości we współczesnym kinie.