Czechowicz poprawiony

Do tekstu wywiadu z płk. dr. Andrzejem Czechowiczem („Prawda w końcu się przebije”, „Dziennik Trybuna”, nr 78-80/2019) wkradły się błędy. Skorygowany, a także uzupełniony rzeczowo przez płk. A. Czechowicza tekst wywiadu można znaleźć na stronie internetowej trybuna.info