Jak je dyskryminują Zaproszenie

Dyskryminacja ze względu na płeć na uczelniach wyższych: politolożki – artystki – studentki.

W ostatnich dwóch latach ukazał się szereg publikacji i raportów poświęconych sytuacji kobiet na wyższych uczelniach. Wyłania się z nich obraz raczej zatrważający. Bariery, pomijanie i trudności w awansie zawodowym kobiet, przerzucanie na ich barki niewdzięcznych i źle lub wcale nieopłacanych zadań administracyjnych, ale także przemoc seksualna, molestowanie i mobbing na uczelni to codzienność, w której żyją i której doświadczają akademiczki i studentki. Rażący niedostatek świadomości, czym jest dyskryminacja z powodu płci i jak działają mechanizmy dyskryminacyjne, wskazany m.in. w badaniu środowiska politolożek, wydaje się być najważniejszym i strukturalnym czynnikiem utrwalającym nierówność płci. Procesy naprawcze już zostały zapoczątkowane, ale pozostają wyizolowane i pod względem kierunku czy typu studiów i w zależności od konkretnej uczelni. Właśnie tej izolacji chcemy zaradzić. W duchu sokratejskiego „intelektualizmu etycznego” wierzymy, że świadomość i wiedza to najskuteczniejsze narzędzia naprawy świata i zapobiegania niesprawiedliwości. Dlatego zapraszamy Państwa na konferencję, której głównym celem jest wymiana informacji i debata, jak zaradzić niekorzystnym zjawiskom dyskryminacyjnym na uczelniach.
Konferencja odbędzie się 28 listopada 2019 w godzinach 10:00-14:00 w Sejmie RP, ul. Wiejska 4/6/8 w Warszawie, w sali 118 (budynek C, wejście główne do Sejmu).
Uwaga, ze względu na specyfikę wymogów bezpieczeństwa na terenie Sejmu prosimy o potwierdzenie obecności do wtorku, 26 listopada 2019 na adres: fundacja@jaruganowacka.com

Fundacja im. Izabeli
Jarugi-Nowackiej
we współpracy z Fundacją Katarzyny Kozyry