17 czerwca 2024

loader

Stanowisko Stowarzyszenia POKOLENIA wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Stowarzyszenie POKOLENIA stanowczo potępia bezprawny najazd zbrojny Rosji na Ukrainę. Cele i forma tej agresji, stosowane metody walki, budzą nasz najgłębszy sprzeciw. Solidaryzujemy się z napadniętymi, głęboko współczujemy ofiarom tej wojny, z podziwem patrzymy na wolę walki i patriotyzm Ukrainek i Ukraińców. To postawy, które bliskie są naszemu Narodowi, jego historycznemu doświadczeniu.

W tej agresji widzimy coś znacznie głębszego. Oto po raz kolejny od II wojny światowej podjęto próbę złamania ustaleń Konferencji Poczdamskiej, naruszono granice państw europejskich, zakwestionowano porządek, który przyniósł Europie 70 lat pokoju i wzrost poziomu życia. Pierwszy raz zrobiła to Rosja w 2014 roku, teraz robi to po raz drugi. To – w perspektywie – wielkie zagrożenie dla Europy, w której postawy nacjonalizmu, szowinizmu i rewizjonizmu nie zostały do końca wyplenione. To także zagrożenie dla naszego kraju.

Nauki z tej wojny są oczywiste. Trzeba zakotwiczyć jeszcze silniej Rzeczpospolitą w Unii Europejskiej i NATO. Każdy, kto kwestionuje naszą obecność w tych strukturach jest sojusznikiem agresora. Jest nim także każdy, kto toleruje lub, co gorsza, wspiera działalność rodzimych nacjonalistów, spadkobierców najgorszych tradycji polskiej prawicy. Także ci, którym bliskie są putinowskie metody uprawiania polityki, pogarda dla prawa, lekceważenie międzynarodowego wizerunku Polski.

Wielkim problemem są miliony ludzi, którzy uciekają przed okrucieństwem wojny. Gdy miną porywy serca, zmęczą się wolontariusze, a wielu ludziom braknie pieniędzy na dalsze wspieranie uchodźców, musi wkroczyć państwo. W naszym przekonaniu to zadanie na lata, część tych ludzi zapewne zostanie z nami na stałe. Nie wykona tego zadania państwo słabe, z podzielonym politycznie społeczeństwem, z nieefektywnymi strukturami administracyjnymi, z pozostawionym samemu sobie sektorem aktywności społecznej. Domagamy się od rządzących rewizji dotychczasowej polityki. Potrzebujemy rządu, który zbuduje sprawne i efektywne państwo.

Stowarzyszenie POKOLENIA apeluje do wszystkich swoich członków o przystąpienie do działań, które umożliwią naszym Siostrom i Braciom z Ukrainy godne życie w Polsce. Z podziwem, uznaniem i olbrzymim szacunkiem odnosimy się do tych wszystkich naszych Koleżanek i Kolegów, którzy włączyli się w akcje pomocy Ukrainkom i Ukraińcom. Widzimy w tym szansę na poprawę wizerunku naszego kraju, na zmiany polskiej mentalności, wreszcie szansę dla polskiego rynku pracy. Pamiętać powinniśmy, że jakkolwiek ta wojna się nie skończy, Ukraina pozostanie naszym najbliższym sąsiadem, a zmiany, które miały miejsce w Ukrainie w ostatnich latach uczyni to sąsiedztwo jeszcze bardziej użytecznym dla naszych krajów i narodów.

Łódź, 19 marca 2022 r.

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Poprzedni

STANOWISKO I Ogólnego Zebrania Członkiń i Członków Nowej Lewicy powiatu gnieźnieńskiego, z dnia 19 marca 2022 roku w Gnieźnie w sprawie wojny w Ukrainie.

Następny

O rozwiązania dyplomatyczne