Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich

Prof. J. Jaskiernia ponownie marszałkiem SPP

W dniu 18 września br., w siedzibie Sejmu, odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Sprawozdanie z działalności ZG SPP w latach 2016-2021 przedstawił marszałek SPP, prof. Jerzy Jaskiernia. SPP m.in. podejmowało problemy sytuacji socjalnej byłych parlamentarzystów, utrzymywało kontakty z kierownictwami Sejmu i Senatu, organizowało coroczne międzynarodowe konferencji naukowe dotyczące demokracji i ochrony praw człowieka oraz reprezentowało Polskę na forum Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów. Zgromadzenie, po dyskusji, udzieliło jednomyślnie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Zgromadzenie dokonało wyboru władz SPP na kadencję 2021-2025. Marszałkiem SPP został ponownie Jerzy Jaskiernia, wicemarszałkami – Edward Płonka i Ireneusz Skubis, sekretarzem generalnym – Janusz Malinowski, skarbnikiem – Andrzej Szejna, członkami zarządu: Czesława Christowa, Tadeusz Gawin, Tadeusz Iwiński, Krzysztof Kamiński i Stanisław Pięta. W skład Zarządu wchodzą też przedstawiciele regionów: Ryszard Chodynicki, Józef Kubica i Leszek Moczulski. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Bolesław Herudziński.

W przyjętej uchwale postanowiono, że SPP będzie kontynuowało dotychczasowe kierunki aktywności. Chce szerzej włączyć do podejmowanych działań zarówno byłych, jak i obecnych parlamentarzystów z różnych opcji politycznych. Byli parlamentarzyści mogliby służyć swą wiedzą jako eksperci w komisjach sejmowych.

Wzmocnienie podstaw finansowych stowarzyszenia powinno umożliwić szersze włączenie członków SPP do międzynarodowego dialogu parlamentarzystów na temat najważniejszych problemów rozwoju światowego.