Chiny przywiązują wagę do rozwoju gospodarki i rozszerzenia otwarcia w 2019 roku

Druga sesja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji została otwarta 5 marca w Wielkiej Sali Ludowej w Pekinie. Premier Li Keqiang wygłosił sprawozdanie z pracy rządu, w którym przedstawił przedsięwzięcia rozwoju gospodarki i rozszerzenia otwarcia Chin w 2019 roku.

Cele na 2019 rok

Li Keqiang powiedział, że główne chińskie cele rozwoju gospodarki i społeczeństwa w 2019 roku to:
– wzrost PKB o 6-6,5 procent;
– stworzenie 11 milionów nowych miejsc pracy w miastach;
– miejska stopa bezrobocia wyniesie około 5,5 procent;
– wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3 procent;
– zasadnicze zrównoważenie bilansu płatniczego i poprawa jakości importu i eksportu na podstawie ich stabilizacji;
– zasadniczo stabilny markroekonomiczny stopień dźwigni finansowej i skuteczne zapobieganie ryzykom finansowym i fiskalnym;
– zmniejszenie liczby ubogich na wsiach o ponad 10 milionów i synchroniczny wzrost dochodów mieszkańców wraz ze wzrostem gospodarczym;
– dalsza poprawa środowiska ekologicznego, zmniejszenie zużycia energii na jednostkę PKB o około 3 procent, spadek emisji głównych zanieczyszczeń.

Zadania rządu na 2019 roku

Wśród 10 najważniejszych zadań rządu w 2019 roku jest wiele przedsięwzięć na rzecz wspierania rozwoju gospodarki. W zakresie redukcji podatku i kosztu, zmniejszony zostanie poziom VAT w przemyśle wytwórczym z 16 do 13 procent. W ramach stymulowania żywotności uczestników rynku zostanie skrócona lista negatywna dostępu do rynku, zaś wcielona zostanie w życie zasada „natychmiastowe wejście na rynek, bez zakazu na liście”. W bieżącym roku konieczne będzie przeprowadzenie reformy dotyczącej przyznawania licencji i koncesji dla przedsiębiorstw, aby mogły one jak najszybciej uzyskać licencję biznesową i zacząć swoją działalność. W dziedzinie finansów udoskonalony będzie mechanizm wsparcia finansowego i tworzenie parkietu giełdowego dla innowacji naukowej i technologicznej. Wprowadzony zostanie pilotażowy system rejestracji, aby pobudzać zdrowy i stabilny rozwój wielopoziomowego rynku kapitałowego. W sektorze inwestycji nastąpi rozszerzenie efektywnych inwestycji.
Zainwestowanych zostanie 800 miliardów juanów na kolej i 1,8 biliona juanów na drogi lądowe i wodne. Rozpocznie się realizacja projektów budownictwa wodnego oraz przyspieszone zostanie projektowanie i budowanie połączenia kolejowego Syczuan-Tybet. W tegorocznym budżecie centralnym udział kapitału inwestycyjnego wynosi 577,6 miliardów juanów, co oznacza o 40 miliardów więcej niż w 2018 roku.

Kontynuacja rozszerzenia otwarcia

Oprócz przedsięwzięć na rzecz rozwoju gospodarki, w sprawozdaniu wymieniono również zabiegi dotyczące rozszerzenia otwarcia. Trzeba pobudzać wszechstronne otwarcie na świat, kształtować nową współpracę i konkurencyjność w gospodarce międzynarodowej.
Li Keqiang oznajmił, że należy wspierać poprawę jakości importu i eksportu, zapewnić stabilizację oraz dywersyfikację rynku eksportowego. Trzeba rozszerzyć pokrycie ubezpieczeń kredytów eksportowych, reformować i udoskonalić politykę dla nowych branż, np. transgraniczny handel elektroniczny. Ponad to należy pobudzać innowacyjny rozwój handlu usług, poprowadzić transformację handlu przetwórczego przenosząc go w środkową i zachodnią część kraju, zoptymalizować strukturę importu i aktywnie rozszerzyć import, a także zorganizować drugą edycję China International Import Expo i usprawnić odprawy celne.
Poza tym, należy zwiększyć intensywność przyciągania inwestycji zagranicznych, w dalszym ciągu rozluźnić system dostępu rynku, skrócić listę negatywną dla kapitału zagranicznego. Powinno się umożliwić przeprowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa zagraniczne w wielu dziedzinach.
Zdaniem premiera Chin, należy wzmocnić przejrzystość polityki i spójność jej wdrażania oraz stworzyć sprawiedliwe rynkowe środowisko dla przedsiębiorstw zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Chińskie środowisko inwestycyjne ma stać się szansą rozwoju dla przedsiębiorstw zagranicznych w Chinach.
Budowa „Pasa i Szlaku” jest równie ważna. Należy postępować zgodnie z zasadami rynkowymi i międzynarodowymi regułami, aby pobudzać połączenie infrastruktury, wzmocnić międzynarodową współpracę zdolności produkcyjnej.
Li Keqiang podkreślił w sprawozdaniu z pracy rządu, że należy pobudzać liberalizację oraz ułatwienia w handlu i inwestycjach. Chiny stanowczo chronią globalizację gospodarki i wolny handel, aktywnie uczestniczą w reformie Światowej Organizacji Handlu. Chiny optują za współpracą korzystną dla obu stron oraz za rozwojem typu „win-win”, a także konsekwentnie opowiadają się za rozwiązaniem sporów handlowych na drodze konsultacji.