27 maja 2024

loader

Praca na rzecz wspólnego dobra całego świata – misja liczącej sto lat Partii

6 lipca Xi Jinping, Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i Przewodniczący Chin, wygłosił przemówienie inauguracyjne na szczycie przywódców KPCh i partii politycznych z całego świata. Jasno wyraził w nim misję KPCh polegającą na dążeniu do wspólnego dobra dla świata.

Podkreślił, iż: „Przez 100 lat KPCh żywiła przekonanie, że naród chiński i narody świata dzielą ten sam los. Biorąc pod uwagę ogólną sytuację na świecie oraz tendencje właściwe dla epoki, Partia podążała zgodnie z kierunkiem rozwoju Chin, jak również promowała wspólny rozwój i dobrobyt wszystkich krajów.” Jako nawigator rozwoju Chin, KPCh zawsze opowiadała się za koncepcją wspólnej przyszłości dla ludzkości i jej realizacją, a duchowa wiara w poszukiwanie wspólnego dobra dla świata pogłębiła się w wyniku jej własnego rozwoju i wzrostu oraz rozwoju Chin, dzięki czemu przekonania te nabrały jeszcze więcej treści.
Wiara ta jest zakorzeniona w historycznym krwioobiegu chińskiej kultury. Naród chiński zawsze głosił ideę „jednej rodziny pod niebem” i opowiadał się za harmonią wśród ludzi, zestrojeniem wszystkich narodów i zjednoczeniem świata w dobrobycie. Pokój pod niebem i dzielenie się wspólnym dobrobytem to chińskie ideały społeczne, które przetrwały tysiące lat. Chińska cywilizacja przełamała bariery kulturowe między krajami poprzez ideę „harmonii w różnorodności”, otworzyła drogę ku głębszej komunikacji i zgodzie, stopiła lód hegemonii dzięki myśli, że wszystkie rzeczy mogą być wspólnie pielęgnowane. Jako przedstawiciel zaawansowanej kultury chińskiej, Komunistyczna Partia Chin czerpiąc bogate doświadczenie z tradycyji, zawsze realizowała swą misję dążenia do wspólnego dobra dla świata w różnych warunkach i czasach. Na początku – podczas powstawania Nowych Chin, założyciele Republiki postawili sobie za cel to, iż „Chiny powinny wnieść większy wkład w rozwój ludzkości”. Tym, co pozostaje niezmienne we krwi pokoleń Chińczyków, niezależnie od tego, jak rozwija się społeczeństwo i kultura, jest dążenie do osiągnięcia ideału wspólnoty.
To przekonanie jest zakorzenione w chińskich uczuciach wspólnego przeżywania trudnych chwil ze światem. W obliczu wyzwania, jakim jest epidemia COVID-19, Chiny zawsze popierały i aktywnie promowały współpracę międzynarodową w zwalczaniu choroby i budowaniu globalnej linii ochrony zdrowia. Do tej pory Chiny dołożyły wszelkich starań, aby dostarczyć społeczności międzynarodowej ponad 500 milionów dawek szczepionek i roztworów podstawowych, udzieliły pomocy w zakresie szczepień prawie 100 krajom i wyeksportowały szczepionki do ponad 50 krajów, co czyni je największym na świecie dostawcą szczepionek do innych państw. Dla wielu krajów rozwijających się chińska szczepionka była pierwszą szczepionką, jaką otrzymały, można rzec, że były one niczym deszcz w czasie suszy. Spotkania w chmurze, przemówienia wideo, rozmowy telefoniczne i listy – różne formy „współpracy przeciwepidemicznej” odzwierciedlają gorące pragnienie Chin i świata, aby czuwać nad sobą wzajemnie. Pracownicy medyczni wyruszyli do walki mimo przeciwności, środki służące do przeciwdziałania epidemii wysłano w świat, chińska szczepionka przekroczyła góry i oceany – wszystko to pokazuje, że Chiny, jako wielkie mocarstwo, dzielą losy świata w trudnych sytuacjach. Chiny wypełnią swoją obietnicę zapewnienia globalnych dóbr publicznych, jakimi są szczepionki przeciwko COVID-19. Będą nadal podejmować praktyczne działania w celu promowania sprawiedliwej i rozsądnej dystrybucji szczepionek na świecie oraz poczynią wysiłki w celu osiągnięcia globalnej solidarności przeciwko epidemii.
Ta wiara widoczna jest w ogromie możliwości, które Chiny otworzyły przed światem. Tylko wtedy, gdy świat będzie miał się dobrze, Chiny będą cieszyły się dobrobytem. Tylko wtedy, gdy Chiny będą miały się dobrze, świat stanie się lepszym miejscem. Jako druga, co do wielkości, gospodarka świata i największy kraj rozwijający się, Chiny zawsze były chętne do dzielenia się możliwościami rozwoju z innymi pańtwami. Wraz z pojawieniem się wydarzeń gospodarczych i handlowych, takich jak Consumer Expo, Canton Fair, Service Trade Fair i Import Expo, szybką budową portu wolnego handlu na Hainanie pogłębia się współpraca regionalna Chin oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a Chiny otwierają dalsze możliwości przed światem. Pod naporem epidemii Chiny i ich globalni partnerzy pomagali sobie nawzajem w przezwyciężaniu trudności, promując stały rozwój inicjatywy Pasa i Szlaku i dając bezcenny impuls globalnemu ożywieniu gospodarczemu. Do tej pory ponad 60 miast w Chinach uruchomiło połączenia kolejowe China Railway Express z głównymi miastami europejskimi, a całkowita liczba kursujących pociągów przekroczyła 40 tys. Od ubiegłego roku Chiny i Polska prowadzą owocną współpracę w zakresie zapobiegania i zwalczania epidemii, wznawiania pracy i produkcji, co otworzyło nowy rozdział przyjaźni między naszymi krajami. Obecnie Chiny rozpoczynają nową podróż w kierunku stworzenia kompleksowego i nowoczesnego państwa socjalistycznego, przyspieszają również budowę nowego wzorca rozwoju „podwójnego obiegu”, co otworzy szerszą przestrzeń dla współpracy chińsko-polskiej.
Wiara ta znajduje odzwierciedlenie w zdecydowanych działaniach Chin na rzecz podtrzymania i praktykowania multilateralizmu. Sekretarz Generalny Xi Jinping zaznaczył, że „problemy świata są złożone i bardzo skomplikowane, a wyjściem z tej trudnej sytuacji jest chronienie i realizowanie założeń multilateralizmu oraz promowanie budowy wspólnej przyszłości dla ludzkości.” Chiny zerwały z tradycyjnym modelem wzrostu wielkiego mocarstwa, który zakłada, że „silny kraj musi być hegemonem”, zdecydowanie broniły systemu międzynarodowego, którego osią jest Organizacja Narodów Zjednoczonych i porządku międzynarodowego opartego na prawie międzynarodowym, oraz zobowiązały się do poszukiwania nowych dróg rozwoju i odrodzenia narodowego w sposób pokojowy, rozszerzając możliwości modernizacji dla krajów rozwijających się i zapewniając chińskie rozwiązania dla państw i narodów poszukujących drogi pokojowego rozwoju. Chiny podejmują praktyczne działania, aby wnieść istotny wkład do światowego pokoju i rozwoju poprzez praktyczne działania od zaproponowania Pięciu Zasad Pokojowego Współistnienia po zastrzeżenie w Konstytucji i Statucie Partii konieczności przestrzegania ścieżki pokojowego rozwoju; od uczynienia otwarcia na świat podstawową polityką państwową Chin po przystąpienie do prawie wszystkich międzyrządowych i międzynarodowych organizacji oraz do ponad 500 międzynarodowych konwencji; od zaproponowania nowego typu stosunków międzynarodowych i budowania wspólnej przyszłości dla ludzkości po głoszenie wspólnych wartości pokoju, rozwoju, równości, sprawiedliwości, demokracji i wolności dla całej ludzkości.
Komunistyczna Partia Chin jest największą partią polityczną na świecie, a jej wielkość oznacza większą odpowiedzialność za pokój i rozwój na świecie oraz większe zaangażowanie w postęp cywilizacji ludzkiej. Wkraczając w nową erę, KPCh z wiarą wpisała na swój sztandar „pracę na rzecz wspólnego dobra całego świata”, co jest nie tylko nieuniknionym wynikiem wydarzeń historycznych w Chinach, ale także ciągłą realizacją pierwotnych aspiracji Partii i bezbłędnym uchwyceniem kierunku zmian w epoce. Stojąc w nowym historycznym punkcie, w którym rozpoczyna się drugie stulecie Partii, postępowa KPCh prowadzi naród chiński, który wielkimi krokami kieruje się na środek światowej sceny. Prowadzi naród chiński również do podejmowania wysiłków w celu stworzenia lepszego życia i osiągnięcia narodowego odrodzenia, a piękne chińskie i światowe sny będą z pewnością ściśle powiązane i splecione ze sobą.

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Sadurski na dzień dobry

Następny

Nie kierują mną uprzedzenia

Zostaw komentarz