Praca na rzecz wspólnego dobra całego świata – misja liczącej sto lat Partii

6 lipca Xi Jinping, Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i Przewodniczący Chin, wygłosił przemówienie inauguracyjne na szczycie przywódców KPCh i partii politycznych z całego świata. Jasno wyraził w nim misję KPCh polegającą na dążeniu do wspólnego dobra dla świata.

Podkreślił, iż: „Przez 100 lat KPCh żywiła przekonanie, że naród chiński i narody świata dzielą ten sam los. Biorąc pod uwagę ogólną sytuację na świecie oraz tendencje właściwe dla epoki, Partia podążała zgodnie z kierunkiem rozwoju Chin, jak również promowała wspólny rozwój i dobrobyt wszystkich krajów.” Jako nawigator rozwoju Chin, KPCh zawsze opowiadała się za koncepcją wspólnej przyszłości dla ludzkości i jej realizacją, a duchowa wiara w poszukiwanie wspólnego dobra dla świata pogłębiła się w wyniku jej własnego rozwoju i wzrostu oraz rozwoju Chin, dzięki czemu przekonania te nabrały jeszcze więcej treści.
Wiara ta jest zakorzeniona w historycznym krwioobiegu chińskiej kultury. Naród chiński zawsze głosił ideę „jednej rodziny pod niebem” i opowiadał się za harmonią wśród ludzi, zestrojeniem wszystkich narodów i zjednoczeniem świata w dobrobycie. Pokój pod niebem i dzielenie się wspólnym dobrobytem to chińskie ideały społeczne, które przetrwały tysiące lat. Chińska cywilizacja przełamała bariery kulturowe między krajami poprzez ideę „harmonii w różnorodności”, otworzyła drogę ku głębszej komunikacji i zgodzie, stopiła lód hegemonii dzięki myśli, że wszystkie rzeczy mogą być wspólnie pielęgnowane. Jako przedstawiciel zaawansowanej kultury chińskiej, Komunistyczna Partia Chin czerpiąc bogate doświadczenie z tradycyji, zawsze realizowała swą misję dążenia do wspólnego dobra dla świata w różnych warunkach i czasach. Na początku – podczas powstawania Nowych Chin, założyciele Republiki postawili sobie za cel to, iż „Chiny powinny wnieść większy wkład w rozwój ludzkości”. Tym, co pozostaje niezmienne we krwi pokoleń Chińczyków, niezależnie od tego, jak rozwija się społeczeństwo i kultura, jest dążenie do osiągnięcia ideału wspólnoty.
To przekonanie jest zakorzenione w chińskich uczuciach wspólnego przeżywania trudnych chwil ze światem. W obliczu wyzwania, jakim jest epidemia COVID-19, Chiny zawsze popierały i aktywnie promowały współpracę międzynarodową w zwalczaniu choroby i budowaniu globalnej linii ochrony zdrowia. Do tej pory Chiny dołożyły wszelkich starań, aby dostarczyć społeczności międzynarodowej ponad 500 milionów dawek szczepionek i roztworów podstawowych, udzieliły pomocy w zakresie szczepień prawie 100 krajom i wyeksportowały szczepionki do ponad 50 krajów, co czyni je największym na świecie dostawcą szczepionek do innych państw. Dla wielu krajów rozwijających się chińska szczepionka była pierwszą szczepionką, jaką otrzymały, można rzec, że były one niczym deszcz w czasie suszy. Spotkania w chmurze, przemówienia wideo, rozmowy telefoniczne i listy – różne formy „współpracy przeciwepidemicznej” odzwierciedlają gorące pragnienie Chin i świata, aby czuwać nad sobą wzajemnie. Pracownicy medyczni wyruszyli do walki mimo przeciwności, środki służące do przeciwdziałania epidemii wysłano w świat, chińska szczepionka przekroczyła góry i oceany – wszystko to pokazuje, że Chiny, jako wielkie mocarstwo, dzielą losy świata w trudnych sytuacjach. Chiny wypełnią swoją obietnicę zapewnienia globalnych dóbr publicznych, jakimi są szczepionki przeciwko COVID-19. Będą nadal podejmować praktyczne działania w celu promowania sprawiedliwej i rozsądnej dystrybucji szczepionek na świecie oraz poczynią wysiłki w celu osiągnięcia globalnej solidarności przeciwko epidemii.
Ta wiara widoczna jest w ogromie możliwości, które Chiny otworzyły przed światem. Tylko wtedy, gdy świat będzie miał się dobrze, Chiny będą cieszyły się dobrobytem. Tylko wtedy, gdy Chiny będą miały się dobrze, świat stanie się lepszym miejscem. Jako druga, co do wielkości, gospodarka świata i największy kraj rozwijający się, Chiny zawsze były chętne do dzielenia się możliwościami rozwoju z innymi pańtwami. Wraz z pojawieniem się wydarzeń gospodarczych i handlowych, takich jak Consumer Expo, Canton Fair, Service Trade Fair i Import Expo, szybką budową portu wolnego handlu na Hainanie pogłębia się współpraca regionalna Chin oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a Chiny otwierają dalsze możliwości przed światem. Pod naporem epidemii Chiny i ich globalni partnerzy pomagali sobie nawzajem w przezwyciężaniu trudności, promując stały rozwój inicjatywy Pasa i Szlaku i dając bezcenny impuls globalnemu ożywieniu gospodarczemu. Do tej pory ponad 60 miast w Chinach uruchomiło połączenia kolejowe China Railway Express z głównymi miastami europejskimi, a całkowita liczba kursujących pociągów przekroczyła 40 tys. Od ubiegłego roku Chiny i Polska prowadzą owocną współpracę w zakresie zapobiegania i zwalczania epidemii, wznawiania pracy i produkcji, co otworzyło nowy rozdział przyjaźni między naszymi krajami. Obecnie Chiny rozpoczynają nową podróż w kierunku stworzenia kompleksowego i nowoczesnego państwa socjalistycznego, przyspieszają również budowę nowego wzorca rozwoju „podwójnego obiegu”, co otworzy szerszą przestrzeń dla współpracy chińsko-polskiej.
Wiara ta znajduje odzwierciedlenie w zdecydowanych działaniach Chin na rzecz podtrzymania i praktykowania multilateralizmu. Sekretarz Generalny Xi Jinping zaznaczył, że „problemy świata są złożone i bardzo skomplikowane, a wyjściem z tej trudnej sytuacji jest chronienie i realizowanie założeń multilateralizmu oraz promowanie budowy wspólnej przyszłości dla ludzkości.” Chiny zerwały z tradycyjnym modelem wzrostu wielkiego mocarstwa, który zakłada, że „silny kraj musi być hegemonem”, zdecydowanie broniły systemu międzynarodowego, którego osią jest Organizacja Narodów Zjednoczonych i porządku międzynarodowego opartego na prawie międzynarodowym, oraz zobowiązały się do poszukiwania nowych dróg rozwoju i odrodzenia narodowego w sposób pokojowy, rozszerzając możliwości modernizacji dla krajów rozwijających się i zapewniając chińskie rozwiązania dla państw i narodów poszukujących drogi pokojowego rozwoju. Chiny podejmują praktyczne działania, aby wnieść istotny wkład do światowego pokoju i rozwoju poprzez praktyczne działania od zaproponowania Pięciu Zasad Pokojowego Współistnienia po zastrzeżenie w Konstytucji i Statucie Partii konieczności przestrzegania ścieżki pokojowego rozwoju; od uczynienia otwarcia na świat podstawową polityką państwową Chin po przystąpienie do prawie wszystkich międzyrządowych i międzynarodowych organizacji oraz do ponad 500 międzynarodowych konwencji; od zaproponowania nowego typu stosunków międzynarodowych i budowania wspólnej przyszłości dla ludzkości po głoszenie wspólnych wartości pokoju, rozwoju, równości, sprawiedliwości, demokracji i wolności dla całej ludzkości.
Komunistyczna Partia Chin jest największą partią polityczną na świecie, a jej wielkość oznacza większą odpowiedzialność za pokój i rozwój na świecie oraz większe zaangażowanie w postęp cywilizacji ludzkiej. Wkraczając w nową erę, KPCh z wiarą wpisała na swój sztandar „pracę na rzecz wspólnego dobra całego świata”, co jest nie tylko nieuniknionym wynikiem wydarzeń historycznych w Chinach, ale także ciągłą realizacją pierwotnych aspiracji Partii i bezbłędnym uchwyceniem kierunku zmian w epoce. Stojąc w nowym historycznym punkcie, w którym rozpoczyna się drugie stulecie Partii, postępowa KPCh prowadzi naród chiński, który wielkimi krokami kieruje się na środek światowej sceny. Prowadzi naród chiński również do podejmowania wysiłków w celu stworzenia lepszego życia i osiągnięcia narodowego odrodzenia, a piękne chińskie i światowe sny będą z pewnością ściśle powiązane i splecione ze sobą.

Wezwanie do partii politycznych na świecie: weźcie na siebie odpowiedzialność za dążenie do dobrobytu ludzi i postępu ludzkości

Chiński przywódca Xi Jinping wezwał partie polityczne na świecie do wzięcia na siebie odpowiedzialności za dążenie do dobrobytu ludzi i postępu ludzkości. Xi, sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i prezydent Chin, wezwał też partie do wzmocnienia współpracy w celu stawienia czoła globalnym wyzwaniom, w tym pandemii COVID-19, nierównościom, terroryzmowi i zmianom klimatycznym.

Przemawiając do uczestników Szczytu Komunistycznej Partii Chin i Światowych Partii Politycznych w Pekinie za pośrednictwem łącza wideo, Xi zdecydowanie skrytykował praktyki blokady technologicznej i izolacjonizmu, upolityczniania pandemii, „manipulacje polityczne w celu sabotowania rozwoju innych krajów” oraz „dążenia do hegemonii poprzez politykę grupową”.
Szczyt, przeprowadzony online, zgromadził przywódców ponad 500 partii i organizacji politycznych z ponad 160 krajów, został zwołany, ponieważ ludzkość „po raz kolejny znalazła się na historycznym rozdrożu”. Czeka nas albo wroga konfrontacja, albo droga do wzajemnego szacunku. Albo izolacjonizm i samotne zmagania poszczególnych państw, albo otwartość i współpraca, gra o sumie zerowej lub gra o stawce win-win.

-Wybór leży w naszych rękach, a odpowiedzialność spada na nasze barki – powiedział Xi przywódcom partii.
Odpowiedzialność partii politycznych

Partie polityczne, jako ważna siła stojąca za postępem ludzkości, muszą obrać właściwy kurs i wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zapewnienie dobrobytu ludziom i dążenie do postępu ludzkości – powiedział Xi i wezwał partie polityczne do wzięcia na siebie odpowiedzialności za przyjęcie właściwego kursu. Ten kurs to kształtowanie wspólnej przyszłości ludzkości oraz budowanie konsensusu poprzez podtrzymywanie i promowanie wspólnych wartości ludzkości.

-Mając silne poczucie odpowiedzialności za przyszłość całej ludzkości, musimy bronić wspólnych wartości ludzkości, promować tolerancję dla zrozumienia wartości przez różne cywilizacje i szanować badania różnych narodów – powiedział.

-Partie polityczne muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za promowanie rozwoju poprzez przynoszenie większych korzyści wszystkim narodom w bardziej sprawiedliwy sposób – powiedział Xi, zauważając, że wszystkie kraje i narody mają równe prawa i możliwości rozwoju.
Xi powiedział, że partie polityczne powinny stawić czoła poważnym problemom, takim jak luka majątkowa i przepaść rozwojowa, ze szczególnym uwzględnieniem krajów i regionów słabo rozwiniętych oraz zubożałych. Wezwał partie polityczne do wspólnego przeciwstawienia się praktyce dążenia do blokady technologicznej i separowania się niektórych państw od pozostałych. Wzywając do większej współpracy w radzeniu sobie z globalnymi zagrożeniami i wyzwaniami, Xi powiedział, że w obliczu pandemii partie polityczne powinny współpracować, aby zlikwidować „lukę immunizacyjną” i muszą sprzeciwić się praktyce upolitycznienia pandemii lub przypisywania wirusowi etykiety geograficznej.
Xi wezwał również partie polityczne do wzięcia na siebie odpowiedzialności za poprawę zarządzania państami poprzez zwiększenie zdolności do zapewnienia ludziom dobrobytu.

-Osąd o tym, czy dany kraj jest demokratyczny, czy nie, powinien podejmować jego lud, a nie garstka innych – powiedział.
Wkład Komunistycznej Partii Chin w światowy rozwój.

– Niezachwianym celem KPCh jest dobre zarządzanie chińskim domem, zapewnienie szczęśliwego życia Chińczykom (ponad 1,4 miliarda ludzi) oraz promowanie pokoju i rozwoju całej ludzkości – powiedział Xi.
Dodał też, że KPCh zjednoczy się i poprowadzi Chińczyków do kontynuowania modernizacji w stylu chińskim, aby wnieść nowy wkład w poszukiwania przez ludzkość sposobów modernizacji.
-Nie ma jednego ustalonego modelu tej drogi; roga, która odpowiada krajowi, będzie mu dobrze służyła – powiedział. – Docinanie stóp do butów prowadzi donikąd – dodał.
KPCh zjednoczy i poprowadzi Chińczyków w podejmowaniu kompleksowych kroków w celu pogłębienia reform i otwarcia się na nowy wkład we wspólny rozwój i dobrobyt wszystkich krajów świata, zauważył Xi. Powiedział również, że KPCh weźmie na siebie odpowiedzialność jako główna partia polityczna w dużym kraju, aby wnieść wkład w poprawę dobrobytu ludzkości.
Od XVIII Kongresu Narodowego KPCh wszystkich 98,99 mln mieszkańców wsi żyjących poniżej obecnej granicy ubóstwa w Chinach zostało wydźwigniętych z ubóstwa. Tym samym kraj osiągnął cel redukcji ubóstwa określonego w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 10 lat przed założonym harmonogramem. KPCh jest skłonna wnieść więcej chińskich rozwiązań i chińskiej siły w proces ograniczania ubóstwa na całym świecie, powiedział Xi. Dodał, że kraj dołoży wszelkich starań, aby wesprzeć międzynarodową współpracę przeciwko COVID-19 oraz zwiększyć dostępność szczepionek w krajach rozwijających się, a także wniesie większy wkład w globalną walkę ze zmianami klimatycznymi. Xi powiedział, że KPCh będzie aktywnie poprawiać globalne zarządzanie, aby wnieść nowy wkład we wspólną odpowiedź ludzkości na wyzwania, które dotyczą wszystkich. -Powinniśmy sprzeciwić się praktyce unilateralizmu przebranej za multilateralizm i sprzeciwić się hegemonii i polityce siły – powiedział. – Chiny nigdy nie będą szukały hegemonii, ekspansji ani strefy wpływów – dodał.
Na szczycie przemawiał prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa, który jest również przewodniczącym Afrykańskiego Kongresu Narodowego, oraz 20 innych liderów partii politycznych i organizacji. Zgodzili się z Xi, że partie polityczne powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za dobrobyt ludzi i powiedzieli, że są gotowi współpracować z KPCh, aby budować lepszy świat.
W szczycie wziął udział Wang Huning, członek Stałego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh, oraz inni wyżsi urzędnicy KPCh.
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 10 000 przedstawicieli partii politycznych i różnych środowisk. Szczyt wydał wspólne oświadczenie z propozycjami, które wyrażają wspólną wolę partii politycznych biorących udział w tym wydarzeniu, aby chronić światowy pokój i rozwój oraz promować dobrobyt ludzi.

100 lat Komunistycznej Partii Chin

W ciągu ostatniego stulecia KPCh rozrosła się z małej partii posiadającej mniej niż 60 członków do największej partii na świecie, liczącej obecnie ponad 91 milionów członków, prowadząc naród chiński do urzeczywistnienia ogromnego przeskoku – od wydźwignięcia i wzbogacenia się do zyskania siły i stworzenia „chińskiego cudu”, który zadziwia cały świat – mówi Piotrowi Gadzinowskiemu chargé d’affaires Ambasady Chin w Polsce Yao Dongye.

1 lipca przypada setna rocznica powstania Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Rozumiem, że strona chińska będzie hucznie świętować rocznicę tego ważnego momentu w historii. Jak Pan sądzi, co jest głównym czynnikiem przez ostatnie stulecie przemiany Komunistycznej Partii Chin w ogromną partię liczącą ponad 91 milionów członków, która to partia nadal pozostaje żywotna i dynamiczna?
Sekretarz generalny Xi Jinping wskazuje, że „Komunistyczna Partia Chin, będąc największą partią polityczna na świecie, musi również na taką wyglądać”. Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko w liczbie członków Partii i wielkości samej organizacji, ale także w jej charakterze, obranych celach, ideałach i przekonaniach, jej woli, duchu i szerokich horyzontach. W ciągu ostatniego stulecia KPCh rozrosła się z małej partii posiadającej mniej niż 60 członków do największej partii na świecie, liczącej obecnie ponad 91 milionów członków, prowadząc naród chiński do urzeczywistnienia ogromnego przeskoku – od wydźwignięcia i wzbogacenia się do zyskania siły i stworzenia „chińskiego cudu”, który zadziwia cały świat. Myślę, że nie jest to zbieg okoliczności, ale rezultat zachowania przez Komunistyczną Partię Chin jej pierwotnego ducha oraz konsekwentnej realizacji jej misji.
Po pierwsze, pierwotna idea służenia ludziom pozostaje dalej aktualna. Na samym początku swojego istnienia KPCh za swój wyjściowy i nieustanny cel uczyniła pracę na rzecz zapewnienia szczęścia narodowi chińskiemu i jego odrodzenia. Zarówno w przeszłości, w okresach: rewolucji, budowy i reform, jak i obecnie – w zapobieganiu i kontrolowaniu epidemii oraz w walce z ubóstwem, KPCh zawsze robiła wszystko dla ludzi i silne ich wspierała. To jest właśnie ta ważna przyczyna, dla której KPCh cieszy się taką witalnością.
Po drugie, niezmienna pozostaje chęć do ciągłego uczenia się. Komunistyczna Partia Chin jest partią, która przywiązuje wielką wagę do nauki. Towarzysz Mao Zedong w odpowiedzi na „panikę związaną z kompetencjami członków partii” zaproponował ogólnopartyjny konkurs nauki. Sekretarz Generalny Xi Jinping zwrócił uwagę, że jeśli KPCh ma się rozwijać, to musi promować naukę. Ciągłe zdobywanie wiedzy jest bezcennym doświadczeniem KPCh, które pomaga w przezwyciężaniu trudności i łagodzeniu kryzysów, a także niewyczerpanym źródłem ciągłego postępu KPCh.
Po trzecie, niezmienna pozostaje odwaga do doskonalenia siebie. Najtrudniejszą do pokonania górą na świecie jest góra „własnego ja”. W ciągu ostatnich stu lat Komunistyczna Partia Chin posuwała się naprzód, ponieważ była w stanie badać siebie i dokonywać samoanalizy, a w każdym ważnym historycznym momencie – rewolucji, budowania, czy reform, poprzez doskonalenie siebie aktywnie korygowała swój kurs i działała na rzecz rozwoju najważniejszych kwestii. Jest to również najbardziej charakterystyczna cecha i największa zaleta KPCh.
Od czasu reform i otwarcia Chin kraj ten przeszedł radykalne zmiany i dokonał znaczących osiągnięć w zakresie rozwoju. Jakie siły, według Pana, były w stanie dokonać zmian w kraju liczącym pięć tysięcy lat historii i zamieszkałym przez jedną piątą ludności świata? Jaką rolę odegrała w tym Komunistyczna Partia Chin?
Zwykli ludzie w Chinach często mówią: „Bez Komunistycznej Partii Chin nie byłoby Nowych Chin”. Przez ponad 70 lat od powstania Chińskiej Republiki Ludowej na tym rozległym terytorium zaszły wielkie historyczne zmiany. Kraj przeszedł długą drogę od zamkniętego i zacofanego państwa do otwartych i postępowych Chin, ludzie z niedostatku zaczęli żyć w umiarkowanym dobrobycie, a gospodarka przeszła od stanu skrajnej biedy do stanu dostatku i siły, czego decydującym czynnikiem było właśnie przywództwo KPCh. Partia zawsze była skoncentrowana na ludziach, pochodziła z ludu, tam były jej korzenie, służyła mu. Partia reprezentuje podstawowe interesy jak największej liczby ludzi, przez co zdobywa serca i zdecydowane poparcie jak ogromnej rzeszy obywateli. To właśnie jest źródło siły Partii do przeprowadzania ludzi przez wszelkiego rodzaju przeciwności losu i niebezpieczeństwa. KPCh zawsze kładła nacisk na uwolnienie umysłu i poszukiwanie prawdy w oparciu o fakty, a nie kopiując z zagranicznych modeli. Podejmowała odważne próby i śmiałe przedsięwzięcia odwołując się do rzeczywistej sytuacji Chin, z powodzeniem badała drogę socjalizmu o chińskiej charakterystyce, która to ścieżka odpowiadała własnym warunkom narodowym kraju. Partia kierowała ogromnym statkiem o nazwie „Chiny”, który z powodzeniem przełamywał fale i posuwał się naprzód. Zawsze kładła nacisk na samodzielność i ciężką pracę, jednocząc i gromadząc majestatyczną siłę ponad miliarda Chińczyków, tworząc cud rozwoju rzadko spotykany na świecie i dokonując historycznych osiągnięć. Dziś wielki renesans narodu chińskiego ma przed sobą niespotykaną w historii świetlaną przyszłość.
Dane z wielu znanych międzynarodowych sondaży pokazują, że w Chinach występuje bardzo wysokie poparcie obywateli dla rządu, dlaczego Chińczycy tak bardzo ufają rządowi? Czy ma to związek z Komunistyczną Partią Chin jako partią rządzącą?
Myślę, że relacje między KPCh a narodem chińskim można najlepiej opisać, jako „uczucia, które łączą rybę wodę”. KPCh służy ludziom z całego serca i dzieli z nimi ten sam oddech, przeznaczenie i umysł. W ciągu stu lat od momentu jej założenia, Partia występowała naprzód, gdy naród chiński przeżywał wewnętrzne i zewnętrzne trudności, ciężko pracowała, gdy nowe Chiny wciąż czekały na swe odrodzenie, jak również z odwagą i determinacją przyjęła na siebie odpowiedzialność, gdy reformy i rozwój przechodziły przez burzliwe okresy, wszystko to, aby zapewnić narodowi chińskiemu dobrobyt. Jak mówi chińskie przysłowie: „Ani złoty, ani srebrny puchar nie dorównują dobremu słowu płynącemu z ust ludzi.” W przeszłości, podczas wojny rewolucyjnej, chińscy komuniści odcinali połowę swej kołdry, by podarować jej część zwykłym ludziom. Obecnie w okresie modernizacji i budowania, niezliczeni członkowie partii stoją czele walki z epidemią i ubóstwem, nie zważają na osobiste bezpieczeństwo i straty własne, ze wszystkich sił strzegą życia, zdrowia i interesów ludzi. To właśnie dlatego, że KPCh w swym sercu ma naród, że nieustanne podejmuje praktyczne działania dające ludziom poczucie spełnienia, szczęścia i bezpieczeństwa, naród chiński prawdziwie popiera KPCh i ufa rządowi pod przywództwem Partii. Myślę, że to właśnie jest serce ludu, to właśnie jest wybór ludzi i największa siła długoterminowych rządów KPCh.
Nie uszło mojej uwadze, że Chiny sformułowały czternasty plan pięcioletni, który zawiera propozycje budowy wszechstronnego, nowoczesnego państwa socjalistycznego. Jakie zmiany czekają Chiny w związku z wdrożeniem tego planu? Co będą one oznaczać dla reszty świata?
Dziękuję za zainteresowanie rozwojem Chin. Moim zdaniem, znaczenie czternastego planu pięcioletniego odzwierciedlają przede wszystkim cztery „nowości”. Po pierwsze, Chiny wchodzą w nowy etap rozwoju. Chiny rozpoczynają zupełnie nową podróż w kierunku stworzenia wszechstronnego i nowoczesnego państwa socjalistycznego, co jest kamieniem milowym w procesie rozwoju Chin. Po drugie, będą wdrażać nową koncepcję rozwoju. W czasie realizacji czternastego planu pięcioletniego, a nawet w dłuższym okresie, rozwój gospodarczy i społeczny Chin będzie opierał się na promocji wysokiej jakości rozwoju, z większym naciskiem na innowacje, koordynację, ekologię, otwartość i dzielenie się, tak aby owoce rozwoju przyniosły większe korzyści wszystkim. Po trzecie, zbudowanie nowego wzorca rozwoju, w którym cykl krajowy stanowi filar, a oba cykle wewnętrzny i międzynarodowy napędzają się wzajemnie tak, aby jeden drugiemu przynosił korzyści. Po czwarte, sprecyzowanie wymogów nowego rozwoju, to znaczy dokonanie bardziej oczywistego i znaczącego postępu w zapewnianiu wspólnego dobrobytu wszystkich ludzi, jako celu wizjonerskiego oraz ciągłe zwiększanie poczucia spełnienia, szczęścia i bezpieczeństwa ludzi.
Należy zauważyć, że Chiny zaproponowały nowy model rozwoju opartego na „podwójnym obiegu”. Jest to wybór proaktywny, mający na celu dostosowanie się do zmieniających się etapów rozwoju gospodarczego Chin i radzenie sobie z transformacjami w złożonym środowisku międzynarodowym. Przyjęcie obiegu krajowego za podstawę nie jest w żadnym wypadku działaniem nastawionym na zamknięcie lub ograniczenie powiązań gospodarczych ze światem. Jest raczej wyrazem otwartości, gdzie te dwa obiegi – krajowy i międzynarodowy, wzajemnie się wzmacniają. Gospodarka Chin jest już głęboko zintegrowana z gospodarką światową i za zamkniętymi drzwiami nie jest możliwy jej szybki rozwój, o czym świadczą doświadczenia chińskie w zakresie reform i otwarcia w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci.
Przewodniczący Xi Jinping powiedział: „Kiedy świat jest dobry, Chiny mogą być dobre. Kiedy Chiny są dobre, świat może być lepszy!” Jako druga, co do wielkości, gospodarka na świecie i największy kraj rozwijający się, Chiny od wielu lat z rzędu systematycznie i w największym stopniu przyczyniają się do światowego wzrostu gospodarczego. Wierzę, że wraz z realizacją czternastego planu pięcioletniego, struktura gospodarcza Chin będzie nadal optymalizowana, a Chiny wniosą nową witalność do gospodarki światowej i stworzą szersze możliwości rozwoju dla wszystkich krajów świata, a w tym i dla Polski.
W zachodnich mediach pojawiają się różne głosy i interpretacje chińskiej polityki zagranicznej, w tym oskarżenia o uprawianie „dyplomacji wilczych wojowników” i „dyplomacji szczepionkowej”, co Pan o tym sądzi? Czy Chiny naprawdę zamierzają konkurować ze Stanami Zjednoczonymi o dominację na świecie?
Nalepianie nam łatki uprawiania „dyplomacji wilczych wojowników” jest przejawem niezrozumienia chińskiej dyplomacji. Chiny zawsze prowadziły niezależną i pokojową politykę zagraniczną. Naszą tradycją dyplomatyczną nigdy nie była agresja, ale do chińskiego temperamentu nie należały również pokłony i służalczość. Kiedy inni przychodzą, by pod naszymi drzwiami popisywać się swoją potęgą, ingerować w nasze sprawy wewnętrzne i bez opamiętania rzucać obelgi i oszczerstwa pod naszym adresem, to nie możemy cofnąć się o krok, musimy stanąć we własnej obronie i stanowczo strzec naszych interesów narodowych i godności. Jest oczywiste, że pojęcie „dyplomacji wilczego wojownika” to w istocie kolejna wersja „teorii chińskiego zagrożenia”, kolejna „pułapką dyskursu”, której celem jest zmuszenie nas do nie oddawania uderzeń, nieodpowiadania na oszczerstwa i do porzucenia walki.
Jeśli chodzi o Pańskie pytanie dotyczące „dyplomacji szczepionkowej” to, niektórzy podnoszą, że Chiny próbują wykorzystać eksport szczepionek do rozszerzenia swoich wpływów geopolitycznych, co jest bardzo marnym argumentem. Chiny zawsze podkreślały, że szczepionki są przede wszystkim dobrem publicznym, dlatego objęły wiodącą rolę w działaniach na rzecz uzyskania szczepionek, będących globalnym dobrem publicznym oraz poprawy dostępności i przystępności cenowej tych preparatów w krajach rozwijających się. Chiny jak powiedziały tak zrobiły, a nawet zrobiły jeszcze więcej. Do tej pory Chiny dostarczyły społeczności międzynarodowej ponad 350 milionów dawek szczepionek, w tym w ramach pomocy szczepionkowej – do ponad 80 krajów i w ramach eksportu – do ponad 40 krajów.
Cywilizacja chińska jest oddana ideom pokoju i poprawiania ludzkiego losu, dobrosąsiedzkich stosunków oraz spokoju na świecie. Na przestrzeni dziejów Chińczycy odbyły siedem wielkich morskich podróży na Zachód, ale nigdy nie zastraszały innych swą siłą, nie zajęły również ani centymetra ziemi obcego kraju. Zamiast tego zasiały po drodze ziarna pokoju i przyjaźni. W chińskich żyłach nie płynie krew tyranów i wojennych watażków. W epoce nowożytnej, po trudnych doświadczeniach częstych wojen i cierpień ludzkich, naród chiński stał się bardziej świadomy wartości pokoju. Patrząc wstecz na uprzemysłowienie Chin w ciągu zaledwie kilku dekad, możemy zauważyć, że Chiny nie podążały przetartą przez niektóre kraje ścieżką agresji i ekspansji, aby osiągnąć swój wzrost. Zerwały z tradycyjnym modelem wielkiego mocarstwa, tj.: „silny kraj musi być hegemonem” i poświęciły się poszukiwaniu nowej drogi do osiągnięcia rozwoju i odrodzenia narodowego w sposób pokojowy, zapewniając ludzkości nowy wybór pozwalający na modernizację.
W odniesieniu do stosunków chińsko-amerykańskich, Radca Stanu i Minister Spraw Zagranicznych Wang Yi zaznaczył, że różnice czy sprzeczności między Chinami a Stanami Zjednoczonymi nie są sporem o władzę, status czy system społeczny, ale raczej o to, czy trzymać się multilateralizmu czy unilateralizmu i czy opowiadać się za współpracą, z której wszyscy czerpać będą korzyści, czy grą o sumie zerowej. Jako światowe mocarstwo Stany Zjednoczone powinny przyjąć bardziej tolerancyjną postawę wobec rozwoju innych krajów, powinny być bardziej świadome, że obywatele innych krajów mają takie samo prawo do dobrego życia jak Amerykanie. Mocno wierzymy, że harmonia i wzajemne korzyści to idee łączące drogi, którymi podążają Chiny i Stany Zjednoczone, i że w końcu nadejdzie dzień wspólnego rozwoju ludzkości. Chiny są gotowe do współpracy ze wszystkimi krajami świata w celu stworzenia dla ludzkości wspólnej przyszłości, której orędownikiem jest Przewodniczący Xi Jinping.

Przemówienie Xi Jinpinga na światowym szczycie klimatycznym

Na zaproszenie prezydenta USA Joe Bidena, 22 kwietnia w Pekinie przewodniczący Chin Xi Jinping wziął udział za pośrednictwem wideokonferencji w szczycie klimatycznym światowych przywódców, podczas którego wygłosił ważne przemówienie pod tytułem „Człowiek i Natura: Budowanie razem wspólnoty życia”. Xi Jinping podkreślił, że musimy kierując się zielonym rozwojem oraz wielostronnością razem zbudować wspólną koegzystencję ludzi i środowiska naturalnego.

Xi Jinping zwrócił uwagę na bezprecedensowe trudności w globalnym zarządzaniu ochroną środowiska naturalnego. Społeczność międzynarodowa musi współpracować, aby zbudować wzór harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody. Xi Jinping stwierdził, że zmiany klimatyczne przyniosły poważne wyzwania dla przetrwania i rozwoju człowieka. Społeczność międzynarodowa musi razem zbudować wspólną koegzystencję ludzi i środowiska naturalnego. Pierwszym zadaniem jest utrzymanie harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody. Natura wychowuje ludzi. Ludzie powinni szanować i chronić przyrodę.

Drugim kierowanie się zielonym rozwojem. Ochrona środowiska oznacza ochronę produkcji, a poprawa stanu środowiska naturalnego oznacza zwiększanie wielkości produkcji. Musimy porzucić model rozwoju, który niszczy środowisko naturalne, porzucić krótkowzroczną praktykę poświęcania środowiska w zamian za tymczasowy rozwój oraz pozwolić, aby ekologia stała się wsparciem dla zrównoważonego rozwoju światowej gospodarki i społeczeństwa.

Trzecim zadaniem jest nacisk na systemowe zarządzanie w celu ochrony środowiska naturalnego. Musimy uwzględnić różne elementy ekologii, zgodne z nieodłącznymi prawami ekosystemu, aby osiągnąć cel polegający na zwiększeniu zdolności ekosystemu do recyklingu i utrzymania równowagi ekologicznej.

Czwarte zadanie to stawianie ludzi na pierwszym miejscu. Ekologia i ochrona środowiska jest powiązane z dobrobytem ludzi we wszystkich krajach. Musimy w pełni wziąć pod uwagę dążenie ludzi do lepszego życia, oczekiwania dotyczące czystego środowiska. Należy wziąć odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń i monitorować stan ochrona środowiska i rozwój gospodarki oraz dążenie do osiągnięcia sprawiedliwości społecznej w procesie zielonej transformacji.

Piątym zadaniem jest utrzymanie multilateralizmu. Należy trzymać się podstaw prawa międzynarodowego i chronić system międzynarodowy, którego rdzeniem jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Chiny z zadowoleniem przyjmują powrót USA do wielostronnego porozumienia w sprawie klimatu. Chiny i Stany Zjednoczone właśnie wydały „Wspólne oświadczenie w sprawie zmian klimatycznych”. Chiny czekają na współpracę ze społecznością międzynarodową, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, w celu promowania globalnej ochrony środowiska naturalnego.

Szósty punkt to przestrzeganie zasady wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności. Xi Jinping podkreślił, że zasada wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności jest fundamentem globalnego zarządzania klimatem. Musimy w pełni potwierdzić wkład krajów rozwijających się w zmianę klimatu i zająć się trudnościami jakie przed nimi stoją. Kraje rozwinięte powinny wykazać większe ambicje i działania, aby skutecznie pomóc krajom rozwijającym się w przyspieszeniu ich ekologicznej i niskoemisyjnej transformacji.

Xi Jinping podkreślił, że Chiny wpisały koncepcję cywilizacji ekologicznej i budowy cywilizacji ekologicznej do „Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej”. Ekologia stała się dla Chin priorytetem, a kraj ten wszedł na ścieżkę zielonego i niskoemisyjnego rozwoju. Chiny do 2030 roku zanotują szczyt emisji dwutlenku węgla, a neutralność węglową osiągną w 2060 r. Jest to ważna strategiczna decyzja podjęta przez Chiny w oparciu o trwałe wymogi promowania odpowiedzialności za budowę wspólnej przyszłości dla ludzkości i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Chiny obiecują w krótszym niż potrzebny krajom rozwiniętym czasie przejść od szczytu emisji dwutlenku węgla do neutralności węglowej. Będzie to wymagało od Chin niezwykle ciężkiej pracy.

Xi zwrócił uwagę, że Chiny włączyły osiągnięcie szczytu emisji dwutlenku węgla i plany zmierzające do neutralność węglowej do ogólnego planu budowy cywilizacji ekologicznej i sformułują plan działania na rzecz osiągnięcia neutralności węglowej. Przeprowadzą szeroko zakrojone i systemowe działania związane z nadchodzącym szczytem emisji dwutlenku węgla oraz wspierać będą władze lokalne, kluczowe gałęzie przemysłu i przedsiębiorców w przejmowaniu na siebie inicjatywy w kierunku osiągnięcia neutralności węglowej. Chiny będą ściśle kontrolować projekty związane z energetyką węglową oraz wzrost zużycia węgla w okresie „14. planu pięcioletniego” i stopniowo zmniejszać emisję dwutlenku węgla w czasie trwania „piętnastego planu pięcioletniego”. Ponadto Chiny postanowiły zaakceptować poprawkę z Kigali do „Protokołu montrealskiego”, wzmocnić kontrolę gazów cieplarnianych innych niż dwutlenek węgla, a także zainicjować w Chinach giełdę online rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Xi Jinping wskazał, że jako uczestnik globalnej społeczności gospodarczej, Chiny mocno wspierają multilateralizm i dążą do promocji budowy uczciwego, rozsądnego i korzystnego dla wszystkich globalnego systemu ochrony środowiska. Chiny traktują współpracę w dziedzinie ekologii jako kluczową treść wspólnej budowy inicjatywy „Pasa i Szlaku”, zapoczątkowały szereg zielonych inicjatyw i działań, przyjęły szereg rozwiązań takich jak: zielona infrastruktura, zielona energia, ekologiczny transport i zielone finansowanie, by przynieść korzyści mieszkańcom wszystkich krajów uczestniczących w budowie inicjatywy „Pasa i Szlaku”.

Xi Jinping stwierdził, że wyzwania, jakie zmiany klimatyczne niosą dla ludzkości, są realne, poważne i długoterminowe. „Jestem głęboko przekonany, że dopóki będziemy współpracować, ludzkość będzie w stanie sprostać globalnym wyzwaniom klimatycznym i środowiskowym oraz pozostawimy czysty i piękny świat przyszłym pokoleniom”- dodał Xi.

(Tłumaczenie: Liu Yingqi, Wuyu)

Jaka będzie polityka Joe Bidena wobec Chin

Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Chin przeszła znaczącą ewolucje od czasu pamiętnej wizyty prezydenta Richarda Nixona w Chinach w lutym 1972 r. do obecnego prezydenta USA Joe Bidena. Po okresie względnie dobrych stosunków i współpracy nastąpiło wyraźne pogorszenie relacji wzajemnych stosunków w okresie prezydentury Donalda Trumpa (2017-2021).

Hasłem wyborczym i myślą przewodnią polityki prezydenta Donalda Trumpa był slogan „America First” („Ameryka przede wszystkim”). Świadom zmniejszającej się roli Stanów Zjednoczonych w międzynarodowym układzie i rosnącej gospodarczej, politycznej i militarnej roli Chin Trump uznał Chiny za główne zagrożenie dla interesów amerykańskich w świecie i odpowiednio do tego zagrożenia formułował politykę Waszyngtonu wobec Pekinu. Nic wiec dziwnego, że stosunki amerykańsko-chińskie w czasie prezydentury Donalda Trumpa systematycznie się pogarszały. Chiny nie mogły pozostać obojętne na decyzje administracji Trumpa systematycznie ograniczające współpracę z Pekinem.
Moje wystąpienie chcę poświęcić prognozom polityki prezydenta Bidena wobec Chin.
Przede wszystkim kilka słów na temat osobowości obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
W przeciwieństwie do Trumpa, który w momencie zgłoszenia swojej kandydatury w wyborach prezydenckich miał zero doświadczenia politycznego, Biden ma za sobą ogromne, wieloletnie, bogate doświadczenie polityczne. W 1973 r. został senatorem Stanów Zjednoczonych ze stanu Delaware. W Senacie przewodniczył m. in. Komisji Sprawiedliwości, był przewodniczącym senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, a w latach 2009-2017 wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych przy prezydencie Baracku Obamie.
Biden nie był malowanym wiceprezydentem w administracji Obamy. Obama szeroko wykorzystywał doświadczenie swojego wiceprezydenta w polityce zagranicznej.
20 stycznia 2021 r. Biden został zaprzysiężony jako 46-ty prezydent Stanów Zjednoczonych. W wygłoszonym 4 lutego br. przemówieniu w Departamencie Stanu zapowiedział zasadnicze zmiany w polityce zagranicznej USA. Stwierdził m. in. „dyplomacja powraca jako centrum polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych” i zapowiedział „przywrócenie miejsca Ameryki w świecie”.
Jak na tym tle może przedstawiać się polityka administracji Bidena wobec Chin?
Istnieją na ten temat zarówno oficjalne wypowiedzi samego prezydenta jak i członków obecnej administracji oraz mnóstwo nieoficjalnej spekulacji.
Zacznijmy od oficjalnych wypowiedzi.
Administracja Bidena zapowiada twardą politykę wobec Chin i obronę Tajwanu i takie sygnały przekazuje swoim sojusznikom w Azji i Chinom. Nie jest przypadkiem, że przedstawiciel Tajwanu był zaproszony do Waszyngtonu na uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Bidena. Kiedy samoloty chińskie znalazły się w obszarze powietrznym Tajwanu Departament Stanu oświadczył, że amerykańskie zobowiązanie wobec Tajwanu jest „mocne jak skała” („rock solid”).
W czasie wizyty w Pentagonie Biden powiedział: „Musimy sprostać rosnącym wyzwaniom ze strony Chin aby utrzymać pokój i bronić naszych interesów w Indo-Pacyfiku i globalnie”. 17 lutego br. Biden poinformował o powołaniu zespołu 15 ekspertów cywilnych i wojskowych w celu dokonania przeglądu polityki Stanów Zjednoczonych wobec Chin i przedstawienia zaleceń prezydentowi. Na czele tego zespołu stanął Ely Ratner specjalny asystent Sekretarza obrony Lloyda Austina. Zespół ten ma w ciągu czterech miesięcy przedstawić zalecenia odnośnie amerykańskiej strategii wobec Chin, stosunków w dziedzinie technologii i bilateralnych stosunków z Pekinem w dziedzinie obronnej. Biden pragnie aby zalecenia tego zespołu były przedstawione obu partiom w Kongresie.
Ostatnio 17 lutego 2021 r. okręty amerykańskiej marynarki wojennej pojawiły się na wodach Morza Południowochińskiego należących do ChRL. Administracja Bidena twierdzi, że są to wody dostępne dla żeglugi międzynarodowej. Ta operacja US Navy nastąpiła po oświadczeniu Bidena, że Chiny są „najpoważniejszym konkurentem” Stanów Zjednoczonych i wobec tego Amerykanie mają prawo sprostać wezwaniom ze strony Pekinu. Biden oświadczył również, że Waszyngton znajduje się w „ekstremalnej rywalizacji” („extreme competition”) z Chinami. Po objęciu urzędu prezydenta Biden potwierdził również poparcie dla Filipin i Japonii do roszczeń wysp uznawanych przez Chiny za ich własne terytorium. Prezydent amerykański powołał się przy tym na wzajemne traktaty obronne zobowiązujące Waszyngton do obrony roszczeń filipińskich i japońskich do tych wysp.
Władze Chin zarzucają Waszyngtonowi, że operacje marynarki wojennej USA nie tylko naruszają suwerenność Chin na tym obszarze, ale również prowadzą do niebezpiecznych napięć. Zdaniem władz chińskich obecność amerykańskich okrętów wojennych na wodach terytorialnych Chin „poważnie narusza chińską suwerenność, bezpieczeństwo i poważnie zagraża regionalnemu pokojowi i stabilności”.
W odpowiedzi na stanowisko Chin Joe Biden 19 lutego br. potwierdził globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych, rolę ich sojuszników i obronę demokracji w USA i zagranicą.
Joe Biden zdecydowanie odcina się od neoizolacjonistycznej polityki swojego poprzednika i przyrzeka, że „poprowadzi świat, a nie wycofa się z niego”. Przyrzeka, że jego administracja nie tylko przywróci globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych w świecie, ale stworzy także liberalny ład międzynarodowy.
Biden zdaje sobie sprawę, że Chiny z największą marynarką wojenną, drugą na świecie największą gospodarką stanowią wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych i roli tego kraju na świecie. Komentatorzy amerykańscy uważają, że sukces polityki zagranicznej Bidena w znacznym stopniu zależeć będzie od tego jak poradzi on sobie z wyzwaniem ze strony Chin. Wielu Amerykanów twierdzi, że Biden chce uniknąć „ Nowej Zimnej Wojny” by uniknąć globalnego konfliktu i zachować regionalne i globalne wpływy USA w świecie. W tym celu Waszyngton powinien utrzymać m. in. z Chinami dobre stosunki handlowe, współpracę w dziedzinie zmian klimatycznych, zdrowia publicznego itp.
Henry Kissinger ostrzega Bidena aby nie spowodował on katastrofy światowej i podjął kroki zapobiegające konfrontacji amerykańsko-chińskiej. Niektórzy komentatorzy w USA opowiadają się za polityką „chłodnego pokoju” wobec Pekinu, za polityka powstrzymywania Chin i równoczesnego zaangażowania Chin we współpracę międzynarodową.
Nie ulega wątpliwości, że jak dotąd jest spory zakres podobieństw w polityce Trumpa i Bidena wobec Chin. Istnieje też w Waszyngtonie dwupartyjny consensus aby prowadzić twardą politykę wobec Pekinu. Jak głosi Biden „Stany Zjednoczone muszą być twarde wobec Chin”.
Chiny oczywiście są zainteresowane utrzymaniem dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, z którymi d lat mają dodatni bilans handlowy. Prezydent Biden zachowuje dużą ostrożność w stosunkach z Chinami. Świadczy o tym m. in. fakt, że dopiero po 22 dniach od zaprzysiężenia zdecydował się odbyć rozmowę telefoniczną z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem.

Przemówienie przewodniczącego Chin Xi Jinpinga z okazji Nowego Roku 2021

W przededniu Nowego Roku, przewodniczący Chin Xi Jinping wygłosił przemówienie noworoczne na 2021 r. za pośrednictwem Chińskiej Grupy Mediów i internetu.

Towarzysze, przyjaciele, Panie i Panowie!

Rok 2021 niedługo nadejdzie, w związku z tym składam Państwu noworoczne życzenia ze stolicy Chin, Pekinu.

Rok 2020 był rokiem niezwykłym. W obliczu nagłego wybuchu epidemii koronawirusa zasada „naród jest najważniejszy, życie jest najważniejsze” to podstawowe kryterium w zapobieganiu i kontroli choroby w Chinach, co symbolizuje wielką miłość. Opierając się na duchu jedności i wytrwałości, Chiny zyskały skuteczne wyniki w walce z koronawirusem, pisząc w ten sposób wspaniały utwór antyepidemiologiczny. We wspólnej walce z epidemią ukazowaliśmy dążenie do pokonania trudności i wytrwale wykonywaliśmy swoją pracę, doświadczyliśmy poświęcenia, odwagi i wzruszeń podczas udzielenia wzajemnej pomocy. Od personelu medycznego do żołnierzy, od naukowców do pracowników z lokalnej społeczności w dzielnicach, od wolontariuszy do robotników pracujących przy obiektach infrastrukturalnych, od starych ludzi powyżej 70 lat do młodych pokoleń urodzonych po 1990 lub 2000 roku, mnóstwo Chińczyków kochając swój kraj i naród, poświęciło swoje życie w wykonaniu swojej misji. Wysiłki każdej osoby zbierają się i tworzą wielką falę siły, budując w ten sposób mur ochronny dla życia innych. Ci, którzy walczyli z epidemią bez żadnej skargi i żalu czynili wspólne wysiłki, ich praca głęboko nas wzruszała i swoimi działaniami pokazali wielkiego ducha w tej walce z epidemią.

To co zwykłe stworzyło to co wielkie, a bohater pochodzi z narodu. Każda osoba jest wyjątkowa. Wyrażam pozdrowienia dla wszystkich chorych, którzy zostali zarażeni. Wyrażam szacunek dla wszystkich bohaterów. Jestem dumny z wielkiej ojczyzny i narodu. Jestem dumny z ducha narodu, który udoskonala siebie.

W trudnej sytuacji potrzeba odwagi i wytrwałości, aby osiągnąć sukcesy. Pokonaliśmy skutki epidemii, koordynowaliśmy zapobieganie i kontrolę epidemii, wspieraliśmy rozwój gospodarki i społeczeństwa, dzięki temu zdobyliśmy doniosłe osiągnięcia. Plan 13. pięciolatki zakończył się z sukcesem, a wkrótce zacznie się realizacja wszechstronnego planu 14. pięciolatki. Budowa nowego układu rozwoju została przyśpieszona, rozwój wysokiej jakości został dogłębnie wdrożony. Chiny jako pierwsze zrealizowały dodatni wzrost wśród głównych podmiotów gospodarczych na świecie. Przewiduje się, że w 2020 roku ogólna wartość PKB wkroczy na nowy poziom, sięgając setek bilionów yuanów. Produkcja zbóż uzyskała 17 zbiorów plonów z rzędu. Sonda Tianwen 1, sonda Chang-e 5, statek podwodny Fendouzhe i inne eksploracje badawcze to osiągnięcia poważnych przełomów w nauce. Budowa Portu Wolnego Handlu na Hajnanie rozwija się dynamicznie. Pokonaliśmy ciężką klęskę powodzi. Mieszkańcy i wojsko, nie bojąc się trudności, wspólnie walczyli z powodzią i starali się zmniejszyć straty do minimum. Podczas inspekcji w 13 prowincjach, rejonach autonomicznych i miastach, z zadowoleniem zobaczyłem, że wszyscy rzetelnie i dokładnie wdrażają przedsięwzięcia antyepidemiczne, szybko wznowili produkcję i pracę, ze wszech sił zajmują się innowacją i wytwarzaniem. Wszędzie w kraju panuje wiara w siebie, samowzmacnianie, pełna wytrwałość, nikt nie traci czasu, a rozwój jest żywy.

W 2020 roku wszechstronna budowa średnio-zamożnego społeczeństwa osiągnęła wielkie, historyczne sukcesy. Walka z ubóstwem osiągnęła zdecydowane zwycięstwo. Prowadziliśmy walkę ze skrajną biedą i pokonaliśmy te bardzo trudne „twarde kości”. Po 8 latach 100 milionów biednych ludzi na wsi, żyjących poniżej obowiązujących standardów, wyszło z ubóstwa. 832 ubogie powiaty wybrnęły z biedy. W tym czasie byłem w 14 bardzo biednych rejonach w kraju. Często wspominam starania rolników, poświęcenie i zaangażowanie kadry wspierającej w walce z ubóstwem. Nie możemy przestać by czujni, powinniśmy pracować pragmatycznie i za wszech sił, aby starać się o rewitalizację wsi i kroczyć stabilnie naprzód w celu wspólnego wzbogacenia się.

W bieżącym roku uroczyście zorganizowaliśmy obchody 40. rocznicy powstania specjalnej strefy ekonomicznej Shenzhen, 30. rocznicy rozwoju i otwarcia strefy Pudong w Szanghaju. Będąc na wybrzeżu Morza Południowo-Chińskiego i w dorzeczu rzeki Huangpu byłem poruszony. Pierwszy eksperyment stał się przykładem przewodnim, a poszukiwanie i innowacja stały się kreatywnością przewodnią. Reformy i otwarcie stworzyły cud w rozwoju. W przyszłości powinniśmy czynić więcej wysiłków na rzecz pogłębienia reform, rozszerzenia otwartości, aby kontynuować „historię wiosny”.

Nie jesteśmy samotni. Cały świat jest jedną rodziną. Po tym jak przeżyliśmy wiatr i deszcz, jeszcze nigdy nie byliśmy tak głęboko świadomi znaczenia wspólnoty ludzkich losów. Przeprowadziłem wiele rozmów z nowymi i starymi przyjaciółmi na świecie, uczestniczyłem w wielu „konferencjach w chmurze”, tematy najczęściej dotyczyły wspólnego pokonania trudności, jedności i walki z epidemią. Zadania zapobiegania i kontroli epidemii są ciężkie i będą one realizowane przez długi czas. Narody wszystkich krajów na świecie powinny ramię w ramię, wspólnie walczyć, aby jak najszybciej przezwyciężyć skutki epidemii i starać się o budowę piękniejszego domu rodzinnego – Ziemi.

W 2021 roku przypada setna rocznica powstania Komunistycznej Partii Chin. 100-letnia historia była pełna wyzwań, a my nie zapomnieliśmy w ciągu tych lat o pierwotnej inspiracji. Początek Komunistycznej Partii Chin to rozmowy w Shikumen w Szanghaju oraz spotkanie na statku na jeziorze Nanhu w Jiaxing. Partia jest jak ta mała łódź, która nosi w sobie oczekiwania i nadzieję całego narodu. Pokonała ona wyzwania rwącego strumienia, przepłynęła przez wielkie fale morza, rośnie na gigantyczny statek, który stabilnie płynie w szeroki świat. Mamy na uwadze wielkie sprawy, a teraz właśnie nadszedł najlepszy czas. Zawsze trzymamy się zasady stawiania ludzi w centrum, nie zapomniając o początkowej intencji, pamiętając o misji, aby zrealizować wielkie odrodzenie narodu chińskiego.
Stojąc na historycznym skrzyżowaniu realizacji celów „dwóch stuleci” wkrótce rozpoczniemy nową wyprawę wszechstronnej budowy socjalistycznego i nowoczesnego państwa. Droga tej wyprawy jest długa, a sukces będzie pochodzić wyłącznie z pracowitości. Poprzez walkę pokonujemy trudności. Przeszliśmy tysiące gór i rzek. Będziemy nadal kontynuować walkę i iść odważnie naprzód, aby stworzyć wspaniałą przyszłość.

W tym momencie, świat rozbłyśnie, dziesiątki tysięcy rodzin spotka się ze sobą. Nowy rok nadejdzie, niech góry i rzeki pięknieją, a państwo niech pozostanie w pokoju, obywatele niech będą bezpieczni. Życzę spokoju, pomyślności i szczęścia!

Dziękuję!

Obecność prezydenta Xi Jinpinga na posiedzeniach ONZ obrazuje zaangażowanie Chin w multilateralizm

21 września Prezydent Chin Xi Jinping wziął udział w spotkaniach wysokiego szczebla w ramach wideokonferencji w ONZ, aby dołączyć do światowych przywódców w stawianiu czoła globalnym wyzwaniom.

W tym roku przypada 75. rocznica powstania tej organizacji. Liczy ona obecnie 193 członków, podczas gdy pod koniec II wojny światowej miał 51 sygnatariuszy-założycieli, w tym Chiny. Obecnie świat znajduje się w innym punkcie historii ludzkości i należy podwoić wysiłki, aby „ocalić kolejne pokolenia”, zgodnie z zapisami Karty Narodów Zjednoczonych.
Multilateralizm w niebezpieczeństwie
Karta ONZ „przyniosła zasady i nadzieję dla świata w ruinach” – powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, czcząc narodziny organizacji. Została podpisana w czasie, gdy światowi przywódcy odczuwali silną potrzebę wprowadzenia mechanizmu, który pomógłby przynieść pokój i zatrzymać przyszłe wojny, co było możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie narody współpracowałyby za pośrednictwem globalnej organizacji.
Niestety, po dziesięcioleciach globalizacji i integracji świat stoi w obliczu pogłębiających się podziałów w odpowiedzi na istotne zagrożenia i wyzwania związane z powrotem jednostronności, protekcjonizmu, wycofywania się z traktatów oraz militarnego i gospodarczego zastraszania.
Bezprecedensowa pandemia COVID-19, która na całym świecie przyniosła prawie milion zgonów i sparaliżowała światową gospodarkę, przypomina o podobnym chaosie na świecie w 1945 roku.
„W 1945 roku zakończyła się najbardziej niszczycielska wojna w historii ludzkości pozostawiając po sobie ogólny wniosek, że ludzkość nigdy więcej nie pozwoli, aby tak niewiarygodna katastrofa została uwolniona poprzez konflikty i podboje narodowe, i że tylko międzynarodowa organizacja może zapewnić tę nadzieję, lub chociażby gwarancję ”- powiedział Robert Lawrence Kuhn, prezes Kuhn Foundation z siedzibą w Los Angeles i Nowym Jorku.
„Między narodami zawsze są różnice. Naszym historycznym zadaniem jest wymyślenie jak rozwinąć wspólne możliwości, jednocześnie kontrolując potencjalny konflikt poprzez stały kontakt” – powiedział.
Ostrzegając przed niebezpieczeństwami w stosunkach międzynarodowych w dobie błyskawicznej światowej komunikacji i rozognionych mediów społecznościowych, Kuhn zasugerował, że globalna geopolityka potrzebuje zarówno organizacji wielonarodowych, jak i silnych bilateralnych stosunków między narodami.
„ONZ nie może być pełną odpowiedzią, ale z pewnością jest jej częścią” – powiedział.
Globalna świadomość
Jako członek-założyciel ONZ i stały członek Rady Bezpieczeństwa, Chiny dotrzymały swoich zobowiązań w zakresie celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz bronią ONZ w odpowiedzi na globalne zagrożenia oraz w dążeniu do pokoju i rozwoju.
W swoim stanowisku z okazji 75. rocznicy powstania ONZ Chiny potwierdziły swoje zaangażowanie w ochronę globalnego systemu zarządzania skoncentrowanego na ONZ, podstawowych norm stosunków międzynarodowych opartych na celach i zasadach Karty Narodów Zjednoczonych, autorytecie i pozycji ONZ oraz centralnej roli ONZ w sprawach międzynarodowych.
Głos Chin rezonuje wraz z głosem ich partnerów na całym świecie.
14 września podczas spotkania z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen które odbyło się za pośrednictwem łącza wideo Xi Jinping osiągnął konsensus z przywódcami UE w sprawie ochrony multilateralizmu i wspólnego rozwiązywania globalnych wyzwań.
Merkel, Michel i von der Leyen oświadczyli, iż Europa i Chiny muszą koniecznie wzmocnić współpracę, wspólnie chronić multilateralizm i przeciwstawiać się jednostronności i protekcjonizmowi.
Komentując wyniki spotkania, Christine Bierre, redaktor naczelna francuskiego magazynu Nouvelle Solidarite i ekspert w Schiller France Institute, powiedziała, że przywódcy wysłali pozytywny sygnał w sprawie ochrony pokoju, stabilności i dobrobytu, w pełni pokazując, że współpraca wielostronna jest trendem swoich czasów.
Wypełniając swoje obowiązki, Chiny zawsze dopasowują swoje czyny do słów.
Pekin aktywnie łączy swoje własne cele i plany rozwojowe z Agendą 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju i osiągnął niezwykłe wyniki w obszarach takich jak zmniejszanie ubóstwa i zarządzanie klimatem.
Co więcej, Chiny zarejestrowały również 8-tysięczne siły rezerwowe i 300-osobowy stały oddział policji na misje pokojowe ONZ, pomogły innym krajom rozwijającym się w ramach 180 projektów redukcji ubóstwa, pomiędzy innymi inicjatywami i środkami wspierającymi ONZ, jak ogłosił Xi Jinping podczas spotkania na szczycie w 2015 r. upamiętniającym 70. rocznicę powstania organizacji.
„Chiny wezmą na siebie część odpowiedzialności i nadal będą odgrywać swoją rolę w tym wspólnym dążeniu” – powiedział Xi Jinping w siedzibie ONZ pięć lat temu.
„Powinniśmy odnowić nasze przywiązanie dla celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, zbudować nowy typ stosunków międzynarodowych obejmujących współpracę korzystną dla wszystkich i stworzyć społeczność walczącą o wspólną przyszłość dla ludzkości” – powiedział.
Nadzieja na przyszłość
„Życzyłbym sobie nastania pokoju i sprawiedliwości”. To jeden z 250 000 głosów zarejestrowanych na całym świecie w ramach inicjatywy ONZ na rzecz światowego dialogu, której celem jest zebranie na całym świecie głosów nadziei, obaw i pomysłów. Inicjatywa jest częścią obchodów 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ pod hasłem „Przyszłość, której chcemy, ONZ którego potrzebujemy: Utwierdzenie się naszego zbiorowego zaangażowania na rzecz multilateralizmu”.
Od światowych przywódców oczekuje się wspólnego wykuwania rozwiązań problemów takich jak globalna opieka zdrowotna, pełna równość, działania na rzecz klimatu, podobnie jak 75 lat temu, kiedy sygnatariusze zobowiązali się „uratować kolejne pokolenia przed plagą wojny, która dwukrotnie w naszym życiu przyniosła ludzkości niewypowiedziany żal i umocnić wiarę w podstawowe prawa człowieka … by promować społeczny postęp i lepszych standardów życia w większej wolności”.
Tijjani Muhammad-Bande, przewodniczący 74. Zgromadzenia Ogólnego ONZ, powiedział 14 września, iż „najważniejszą rzeczą jest dalsze podkreślanie wagi współpracy, wielostronnego wysiłku”.
„Jest to sposób na zagwarantowanie nie tylko pokoju, ale także dobrobytu, które od samego zarania są bardzo ważnym celem ONZ” – powiedział w wywiadzie dla Xinhua.
I choć prezydent Xi Jinping w swoim przemówieniu w 2015 roku powiedział, że pokój, rozwój, równość, sprawiedliwość, demokracja i wolność „są dalekie do osiągnięcia”, jednak nadzieja leży w zbiorowej odpowiedzi świata.
Aby zachęcić ludzi na całym świecie do stawienia czoła wyzwaniom nowego tysiąclecia, w przededniu XXI wieku były Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan wezwał wszystkie kraje do stanięcia ramię w ramię.
„Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości łączy nas wspólne przeznaczenie. Możemy je ujarzmić tylko wtedy, gdy razem stawimy mu czoła. I właśnie dlatego, moi przyjaciele, mamy Organizację Narodów Zjednoczonych” – powiedział.