27 lutego 2024

loader

Wezwanie do partii politycznych na świecie: weźcie na siebie odpowiedzialność za dążenie do dobrobytu ludzi i postępu ludzkości

(210706) — BEIJING, July 6, 2021 (Xinhua) — Photo taken on July 6, 2021 shows a venue of the Communist Party of China (CPC) and World Political Parties Summit at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, capital of China. The CPC and World Political Parties Summit was held via video link on Tuesday in Beijing. (Xinhua/Cai Yang)

Chiński przywódca Xi Jinping wezwał partie polityczne na świecie do wzięcia na siebie odpowiedzialności za dążenie do dobrobytu ludzi i postępu ludzkości. Xi, sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i prezydent Chin, wezwał też partie do wzmocnienia współpracy w celu stawienia czoła globalnym wyzwaniom, w tym pandemii COVID-19, nierównościom, terroryzmowi i zmianom klimatycznym.

Przemawiając do uczestników Szczytu Komunistycznej Partii Chin i Światowych Partii Politycznych w Pekinie za pośrednictwem łącza wideo, Xi zdecydowanie skrytykował praktyki blokady technologicznej i izolacjonizmu, upolityczniania pandemii, „manipulacje polityczne w celu sabotowania rozwoju innych krajów” oraz „dążenia do hegemonii poprzez politykę grupową”.
Szczyt, przeprowadzony online, zgromadził przywódców ponad 500 partii i organizacji politycznych z ponad 160 krajów, został zwołany, ponieważ ludzkość „po raz kolejny znalazła się na historycznym rozdrożu”. Czeka nas albo wroga konfrontacja, albo droga do wzajemnego szacunku. Albo izolacjonizm i samotne zmagania poszczególnych państw, albo otwartość i współpraca, gra o sumie zerowej lub gra o stawce win-win.

-Wybór leży w naszych rękach, a odpowiedzialność spada na nasze barki – powiedział Xi przywódcom partii.
Odpowiedzialność partii politycznych

Partie polityczne, jako ważna siła stojąca za postępem ludzkości, muszą obrać właściwy kurs i wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zapewnienie dobrobytu ludziom i dążenie do postępu ludzkości – powiedział Xi i wezwał partie polityczne do wzięcia na siebie odpowiedzialności za przyjęcie właściwego kursu. Ten kurs to kształtowanie wspólnej przyszłości ludzkości oraz budowanie konsensusu poprzez podtrzymywanie i promowanie wspólnych wartości ludzkości.

-Mając silne poczucie odpowiedzialności za przyszłość całej ludzkości, musimy bronić wspólnych wartości ludzkości, promować tolerancję dla zrozumienia wartości przez różne cywilizacje i szanować badania różnych narodów – powiedział.

-Partie polityczne muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za promowanie rozwoju poprzez przynoszenie większych korzyści wszystkim narodom w bardziej sprawiedliwy sposób – powiedział Xi, zauważając, że wszystkie kraje i narody mają równe prawa i możliwości rozwoju.
Xi powiedział, że partie polityczne powinny stawić czoła poważnym problemom, takim jak luka majątkowa i przepaść rozwojowa, ze szczególnym uwzględnieniem krajów i regionów słabo rozwiniętych oraz zubożałych. Wezwał partie polityczne do wspólnego przeciwstawienia się praktyce dążenia do blokady technologicznej i separowania się niektórych państw od pozostałych. Wzywając do większej współpracy w radzeniu sobie z globalnymi zagrożeniami i wyzwaniami, Xi powiedział, że w obliczu pandemii partie polityczne powinny współpracować, aby zlikwidować „lukę immunizacyjną” i muszą sprzeciwić się praktyce upolitycznienia pandemii lub przypisywania wirusowi etykiety geograficznej.
Xi wezwał również partie polityczne do wzięcia na siebie odpowiedzialności za poprawę zarządzania państami poprzez zwiększenie zdolności do zapewnienia ludziom dobrobytu.

-Osąd o tym, czy dany kraj jest demokratyczny, czy nie, powinien podejmować jego lud, a nie garstka innych – powiedział.
Wkład Komunistycznej Partii Chin w światowy rozwój.

– Niezachwianym celem KPCh jest dobre zarządzanie chińskim domem, zapewnienie szczęśliwego życia Chińczykom (ponad 1,4 miliarda ludzi) oraz promowanie pokoju i rozwoju całej ludzkości – powiedział Xi.
Dodał też, że KPCh zjednoczy się i poprowadzi Chińczyków do kontynuowania modernizacji w stylu chińskim, aby wnieść nowy wkład w poszukiwania przez ludzkość sposobów modernizacji.
-Nie ma jednego ustalonego modelu tej drogi; roga, która odpowiada krajowi, będzie mu dobrze służyła – powiedział. – Docinanie stóp do butów prowadzi donikąd – dodał.
KPCh zjednoczy i poprowadzi Chińczyków w podejmowaniu kompleksowych kroków w celu pogłębienia reform i otwarcia się na nowy wkład we wspólny rozwój i dobrobyt wszystkich krajów świata, zauważył Xi. Powiedział również, że KPCh weźmie na siebie odpowiedzialność jako główna partia polityczna w dużym kraju, aby wnieść wkład w poprawę dobrobytu ludzkości.
Od XVIII Kongresu Narodowego KPCh wszystkich 98,99 mln mieszkańców wsi żyjących poniżej obecnej granicy ubóstwa w Chinach zostało wydźwigniętych z ubóstwa. Tym samym kraj osiągnął cel redukcji ubóstwa określonego w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 10 lat przed założonym harmonogramem. KPCh jest skłonna wnieść więcej chińskich rozwiązań i chińskiej siły w proces ograniczania ubóstwa na całym świecie, powiedział Xi. Dodał, że kraj dołoży wszelkich starań, aby wesprzeć międzynarodową współpracę przeciwko COVID-19 oraz zwiększyć dostępność szczepionek w krajach rozwijających się, a także wniesie większy wkład w globalną walkę ze zmianami klimatycznymi. Xi powiedział, że KPCh będzie aktywnie poprawiać globalne zarządzanie, aby wnieść nowy wkład we wspólną odpowiedź ludzkości na wyzwania, które dotyczą wszystkich. -Powinniśmy sprzeciwić się praktyce unilateralizmu przebranej za multilateralizm i sprzeciwić się hegemonii i polityce siły – powiedział. – Chiny nigdy nie będą szukały hegemonii, ekspansji ani strefy wpływów – dodał.
Na szczycie przemawiał prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa, który jest również przewodniczącym Afrykańskiego Kongresu Narodowego, oraz 20 innych liderów partii politycznych i organizacji. Zgodzili się z Xi, że partie polityczne powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za dobrobyt ludzi i powiedzieli, że są gotowi współpracować z KPCh, aby budować lepszy świat.
W szczycie wziął udział Wang Huning, członek Stałego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh, oraz inni wyżsi urzędnicy KPCh.
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 10 000 przedstawicieli partii politycznych i różnych środowisk. Szczyt wydał wspólne oświadczenie z propozycjami, które wyrażają wspólną wolę partii politycznych biorących udział w tym wydarzeniu, aby chronić światowy pokój i rozwój oraz promować dobrobyt ludzi.

Agencja Prasowa Xinhua

Poprzedni

Co się dzieje ze szwedzką socjaldemokracją?

Następny

48 godzin sport

Zostaw komentarz