27 lutego 2024

loader

Przemówienie przewodniczącego Chin Xi Jinpinga z okazji Nowego Roku 2022

W przededniu Nowego Roku, przewodniczący Chin Xi Jinping wygłosił przemówienie noworoczne na 2022 r. za pośrednictwem Chińskiej Grupy Mediów i internetu. Treść przemówienia jest następująca:

Dzień dobry. Nadszedł rok 2022. Składam wszystkim noworoczne życzenia z Pekinu.
Wspominam miniony rok, który ma wyjątkowe znaczenie. Byliśmy osobiście świadkami ważnych wydarzeń o przełomowym znaczeniu w historii partii i kraju. Cele zmagań na rzecz „dwu stuleci” historycznie skrzyżowały się. Rozpoczęliśmy nową podróż wszechstronnej budowy socjalistycznego, nowoczesnego państwa i z podniesioną głową, dużymi krokami kroczymy drogą do realizacji wielkiego odrodzenia narodu chińskiego.
Przez cały rok na polach uprawnych, w przedsiębiorstwach, w społecznościach lokalnych, w szkołach, w szpitalach, w korpusach wojskowych, w instytutach naukowo-badawczych wszyscy pracowali ofiarnie i z poświęceniem, i odnosili sukcesy. W minionym czasie uświadomiliśmy sobie, że Chiny, które widzieliśmy są wytrwałym i prosperującym krajem, gdzie jest przyjazny i godny szacunku naród. Rozwój postępuje tu z dnia na dzień a wspólna sprawa jest kontynuowana.
1 lipca uroczyście świętowaliśmy stulecie powstania KPCh. Stojąc na Bramie Niebiańskiego Spokoju mieliśmy dużo przemyśleń dotyczących burzliwej historii. Wbrew przeciwnościom, pomimo wzlotów i upadków, Chińscy komuniści poprowadzili setki milionów ludzi do przezwyciężenia wszelkiego rodzaju trudów i przetrwania wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw oraz przetrwania wielu zagrożeń, a ich determinacja nie zmalała. Tak powstał dominujący wizerunek wielkiej partii stulecia. Nie zapominając o pierwotnej inspiracji na pewno w końcu odniesiemy sukces. O ile nie ustaniemy w wysiłkach, będziemy żyć w zgodzie z historią, zgodnie z epoką i spełniać oczekiwania obywateli.
Na VI plenum KPCh XIX kadencji uchwalono trzecią historyczną uchwałę partii. Osiągnięcia minionego stulecia są imponujące i stanowią inspirację dla obywateli. Kiedyś wspominałem rozmowę między byłym przewodniczącym Mao i panem Huang Peiyana na temat problemu cyklu chińskiej historii. O ile tylko odważnie prowadzimy „samorewolucję”, to możemy realizować historyczną inicjatywę. Wielkie odrodzenie narodu chińskiego w żaden sposób nie jest łatwe do osiągnięcia za pomocą bicia w gongi i bębny. Nie można tego celu osiągnąć z dnia na dzień. Musimy zawsze być dalekowzroczni, przygotowani na niebezpieczeństwo w czasach pokoju, zachowywać strategiczną orientację i cierpliwość oraz „angażować się w poszerzanie horyzontów, mieć na uwadze ogólną sytuację, ale także realizować konkretne prace”.
Mocarstwo też kieruje się swoimi priorytetami. Są niezliczone sprawy, które sprowadzają się do życia tysięcy gospodarstw domowych. Przeprowadziłem inspekcje w niektórych miejscowościach, widziałem i wysłuchałem wielu informacji, co dało mi natchnienie i poczucie spełnienia. Ilekroć odwiedzam domy zwykłych obywateli, pytam, z jakimi trudnościami muszą się mierzyć. Słowa mieszkańców tych miejsc zapadają mi głęboko w pamięć.
Muszę poznać troski i oczekiwania obywateli, aby robić to, czego oczekują. Pochodzę ze wsi i osobiście doświadczyłem biedy. Dzięki nieustannym wysiłkom, z pokolenia na pokolenie poprawiają się warunki życia. Ci, którzy wcześniej byli biedni, teraz mogą najeść się do syta i nosić w ciepłe ubrania, chodzić do szkoły, mają mieszkanie i ubezpieczenie medyczne. Wszechstronnie średnio-zamożne społeczeństwo i wyjście z ubóstwa są świadectwem skuteczności działań naszej partii i wkładem w rozwój świata. Aby wszyscy mogli żyć lepszym życiem, nie możemy poprzestać na obecnych sukcesach. Wciąż jest daleka droga do przebycia.
Naród chiński od tysiącleci łaknął spokoju nad Żółtą Rzeką. W ostatnich latach przebywałem w 9 prowincjach i rejonach autonomicznych w górnym, średnim i dolnym biegu Żółtej Rzeki. Bez względu na to, czy jest to „Rzeka Matka” – Żółta Rzeka i Rzeka Jangcy, czy falujące jezioro Qinghai, czy majestatyczna rzeka Yarlung Zangbo, niezależnie, czy jest to epokowy projekt sprowadzenia wody z południa na północ, czy „zielona mapa” Farmy Leśnej Saihanba, wędrujące z północy na południe słonie z Yunnan, czy rozmnażanie i migracja antylop tybetańskich… wszystko to pokazuje, że jeżeli człowiek żyje w harmonii z naturą, przyroda z pewnością go nie zawiedzie.
W tym roku doświadczyliśmy wielu niezapomnianych chwil i historii o Chinach. Młodzież złożyła obietnicę: „Niech partia będzie spokojna, jestem jednym z ogniw wzmacniających państwo”. Czuła spowiedź wyrażona słowami: „czysta miłość tylko do Chin”. Śledziliśmy eksploatację Marsa przez Sondę Zhurong i pomyślne wystrzelenie pierwszego eksperymentalnego satelity naukowo-badawczego, o nazwie „Xihe”, zajmującego się eksploracją Słońca , podróż kosmiczną kapsuły rdzenia „Tianhe”. Sportowcy konkurowali zaciekle, wszyscy Chińczycy stanowczo i skutecznie zapobiegali i kontrolowali epidemię. Ludzie dotknięci klęskami żywiołowymi pomagali sobie nawzajem w odbudowie domów. Oficerowie i żołnierze Armii Ludowo Wyzwoleńczej, uzbrojeni policjanci wykazali determinację, aby wzmocnić armię i bronić kraj… Wielu zwykłych bohaterów ciężko pracowało i wkroczyło do prosperującego i rozwijającego się potoku Chin w Nowej Erze.
Ojczyzna przez cały czas myśli o dobrobycie i stabilności Hongkongu i Makao. Dzięki wspólnym wysiłkom „Jedno państwo, dwa systemy” może być stabilne i dalekosiężne. Realizacja całkowitego zjednoczenia ojczyzny to wspólna wola rodaków po obu stronach Cieśniny. Pragnę, aby wszyscy Chińczycy ramię w ramię szli naprzód, wspólnie tworząc piękną przyszłość narodu chińskiego.
Podczas rozmów telefonicznych i spotkań za pośrednictwem wideo z przywódcami krajów zagranicznych i szefami organizacji międzynarodowych, wielokrotnie słyszałem pochwały za wkład Chin w walkę z pandemią i w globalne zapobieganie i kontrolę epidemii. Do chwili obecnej, Chiny łącznie dostarczyły 2 miliardy szczepionek przeciw Covid-19 do ponad 120 krajów i organizacji międzynarodowych. Wszystkie kraje na świecie pomagają sobie wzajemnie, jednocząc się we współpracy, aby napisać nowy rozdział w budowie społeczności ze wspólną przyszłością dla ludzkości.
Za ponad miesiąc zostaną otwarte Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Pekinie. Zachęta do liczniejszego uczestnictwa w sportach zimowych jest również sensem ruchu olimpijskiego. Dołożymy wszelkich starań, aby oferować światu wielką imprezę olimpijską. Świat oczekuje na igrzyska w Chinach, a Chiny już są dobrze przygotowane.
Zaraz zadźwięczy dzwonek noworoczny. Trzech naszych kosmonautów przebywa w „podróży służbowej” w rozległym kosmosie. Rodacy za granicą wciąż pracowicie spędzają czas, ambasady i konsulaty chińskie za granicą i pracownicy przedsiębiorstw z kapitałem chińskim oraz szerokie rzesze studentów odbywających studia za granicą nadal pozostają na miejscu. Niezliczeni ludzie, którzy podążają za marzeniami wciąż zmagają się i poświęcają. Chciałbym Wam podziękować za Waszą pracę i przekazać wszystkim moje serdeczne życzenia noworoczne!
Podążajmy razem ku przyszłości. Życzę Wam, aby w kraju panował spokój, a życie było stabilne.

Redakcja

Poprzedni

Fałszywa historia, obłąkana polityka

Następny

Noworoczne przemówienie Prezesa CMG do zagranicznych odbiorców