10 lipca 2024

loader

Autor: Bolesław K. Jaszczuk

Bolesław K. Jaszczuk

Niższa izba wyższa

Senat nazywany jest izbą wyższą polskiego parlamentu w odróżnieniu od Sejmu, który wprawdzie też jest izbą, ale nominalnie niższą. Lecz tylko nominalnie, albowiem faktycznie izbą wyższą jest Sejm.  Senat może co prawda wprowadzać poprawki do sejmowych ustaw, a także wykazywać się inicjatywa ustawodawczą, lecz te senackie…

Imigranci podzieleni na kategorie

Kontynuując temat imigracji szewc Fabisiak tym razem zwraca uwagę na zróżnicowane traktowanie imigrantów, co wynika z podziału ich na kilka kategorii. Podstawowy podział polega na odróżnieniu legalnej i nielegalnej imigracji. Wprawdzie szewc Fabisiak przypomina sobie, że widział przed laty na niektórych warszawskich budynkach wymalowane…

Imigranci byli, są i będą

Szewc Fabisiak miał nadzieję, że w końcu uda mu się odczepić od tematu imigrantów. Nic tych rzeczy. Temat ten  jest i jeszcze długo będzie aktualny. Imigranci bowiem byli, są i będą. Unia Europejska oraz poszczególne jej państwa członkowskie starają się na różne sposoby przeciwdziałać…

Neutralny jak Hindus

Państwa i struktury międzynarodowe wspierające Ukrainę w jej wojnie z Rosją usiłują wywierać presję na kraje zajmujące wobec tego konfliktu neutralną pozycję po to by przyłączyły się do antyrosyjskiego bloku. Jak na razie nieskutecznie. Państwa te mają z reguły ukształtowane relacje – głównie ekonomiczne, lecz także militarne…

Litewsko-chińskie tarapaty

Litwa i Polska rywalizują w wyścigu o to kto ma być najbliższym w Europie sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. O ile w odniesieniu do wojny na Ukrainie oba kraje idą po równo, to na odcinku konfrontacji z Chinami, Litwa osiągnęła znaczącą przewagę — zauważa szewc Fabisiak.  Niemal dwa lata temu, w lipcu 2021 r.…

Referendalne przepychanki

Pomysł PiS o przeprowadzeniu referendum w sprawie uchodźców wywołał zamieszanie w kręgach politycznych. Podobnie jak większość rządowych pomysłów. Kwestia referendum był dyskutowana na forum Sejmu właściwie tylko po to by tak zmanipulować ustawę aby możliwe było przeprowadzenie referendum łącznie z wyborami parlamentarnymi. Podczas debaty poseł…

Czy to koniec Grupy Wagnera?

Wojskowe pucze są zjawiskiem znanym od dawna. Tylko w okresie ostatnich dwóch lat wojskowi dokonali zamachów stanu w kilku afrykańskich krajach –  Burkina Faso, Czadzie, Gwinei, Gwinei Bissau. Mali i Sudanie. Jednak na te wydarzenia nie zwracano takiej uwagi jak na niedoszły pucz dowódcy rosyjskiej…

Zapomniani uchodźcy

W ubiegłym tygodniu szewc Fabisiak zwrócił uwagę na problem przybywających na teren Europy uchodźców. Jednak nie są to jedyni uchodźcy na świecie. Tymczasem oprócz tej obecnej fali emigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu do Europy, a także z Karaibów do Stanów Zjednoczonych jest jeszcze potężna grupa uchodźców, o których się nie mówi…

Gra uchodźcami

Problem uchodźców co pewien czas pojawia się w przestrzeni publicznej. Ostatnio za sprawą wprowadzenia przez Unię Europejską reformy polityki imigracyjnej.  Nowy mechanizmu relokacji uchodźców przewiduje obowiązek państw członkowskich UE do przyjmowania określonej liczby imigrantów, a w przypadku odmowy zobowiązuje do wpłaty 20 000 euro za każdego…

Za przykładem Łukaszenki i brazylijskiej prawicy

Forsując skierowaną faktycznie przeciwko Donaldowi Tuskowi ustawę o utworzeniu komisji mającej badać rosyjskie wpływy na polskie bezpieczeństwo Jarosław Kaczyński poszedł śladem Białorusi i Brazylii, gdzie z gry politycznej wyeliminowano najgroźniejszych dla władzy konkurentów. Szewc Fabisiak przypomina, że na Białorusi przed wyborami prezydenckimi…