5 grudnia 2023

loader

Odpowiedź Chin na wyzwania związane z bezpieczeństwem międzynarodowym

Nie rozwiał się jeszcze mrok epidemii COVID-19, a już rozpoczął się kryzys na Ukrainie, jedno po drugim pojawiają się wszelkiego rodzaju tradycyjne i nietradycyjne zagrożenia, świat wkracza w okres zmian i zawirowań, a ludzkość znów znalazła się na rozdrożu. W tym kluczowym momencie Przewodniczący Xi Jinping w przemówieniu wygłoszonym podczas ceremonii otwarcia Forum Boao Azja 2022 po raz pierwszy zaprezentował Inicjatywę Globalnego Bezpieczeństwa.

W swym wystąpieniu udzielił odpowiedzi na pytania: „jakiej koncepcji bezpieczeństwa potrzebna światu?” oraz „w jaki sposób poszczególne kraje mogą angażować się we wspólne bezpieczeństwo?”. Te ważne współcześnie kwestie wniosły chińską wiedzę do rozwiązania zagadnienia pokoju na świecie i przedstawiły chińskie rozwiązania w zakresie sprostania wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem międzynarodowym.

Inicjatywa wpisuje się we wspólne dążenie społeczności międzynarodowej do poszukiwania pokoju. Pokój jest jak powietrze i słońce – nie myślimy o korzyściach, które nam przynoszą, lecz ich utrata byłaby trudna do zniesienia. Nieszczęśliwie do dziś rozwija się sytuacja na Ukrainie. W obecnej sytuacji społeczność międzynarodowa liczy na jak najszybsze zaprzestanie walk, tak by uniknąć dalszych strat wśród ludności cywilnej oraz dalszego pogłębienia kryzysu humanitarnego. Oczekuje tego także strona chińska. Chiny zawsze popierały „rozwiązywanie różnic i konfliktów między krajami przy wykorzystaniu środków pokojowych”, stoją po stronie pokoju, dialogu i deeskalacji i aktywnie angażują się w pomoc humanitarną. Chiny wezwały do „stworzenia przestrzeni dla pokoju i pozostawienia miejsca na rozwiązanie polityczne” oraz przedstawiły pięciopunktowe stanowisko i sześciopunktową inicjatywę na rzecz złagodzenia kryzysu humanitarnego, wnosząc swój własny wkład w rozwiązanie kryzysu i złagodzenie sytuacji. Pokazuje to, że Chiny są prawdziwym strażnikiem pokoju na świecie i facylitatorem bezpieczeństwa międzynarodowego.

Inicjatywa zapewnia wytyczne koncepcyjne w celu rozwiązania kwestii bezpieczeństwa ludzkości. Tak jak nie wystarczy jeden mroźny dzień, by rzekę pokrył gruby na trzy cale lód, tak i tłem kryzysu w Ukrainie jest problem bezpieczeństwa w Europie. Jest to eksplozja długotrwałych napięć istniejących na tym polu. Historia dwóch wojen światowych nauczyła nas, że ludzkość tworzy niepodzielną wspólnotę bezpieczeństwa, że nie istnieje coś takiego jak bezpieczeństwo absolutne, że nie można budować bezpieczeństwa jednego kraju na zamęcie w innym i że nie będzie pokoju na świecie, jeśli jeden kraj będzie dążył do absolutnego bezpieczeństwa, pozostawiając innych bezbronnymi. To także podstawowe założenie strony chińskiej, która jest orędowniczką poszanowania przez społeczność międzynarodową uzasadnionych obaw poszczególnych państw o własne bezpieczeństwo. Uważamy, że kwestii punktów zapalnych na świecie nie rozwiązuje się poprzez wojny i sankcje, a poprzez dialog. Także ze względu na globalne środki utrzymania tym ważniejsze jest, aby utrzymać ten kurs.

Inicjatywa wskazuje kierunek rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem światowym. Jako, że ludzkość żyje na jednej planecie, prawdziwym bezpieczeństwem jest tylko bezpieczeństwo powszechne. Wychodząc od urzeczywistnienia trwałego pokoju i powszechnego bezpieczeństwa, Inicjatywa kreśli jasną drogę do rozwiązania wspólnych problemów bezpieczeństwa, przed którymi stoi ludzkość. Jej celem jest także promowanie i wzmacnianie międzynarodowej struktury bezpieczeństwa pod przewodnictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych, w oparciu o jej Kartę i cele. Tocząca się w ciągu ostatnich trzech miesięcy polityczna gra, polegająca na próbie ożywienia sporu między obozami, uświadomiła miłującym pokój ludziom na całym świecie, że czarno-biała perspektywa polityczna doprowadzić może tylko do pogłębienia nienawiści i nieufności oraz wywoła na świecie kryzys. Wspólne, zintegrowane, oparte na współpracy i zrównoważone podejście do budowania powszechnego bezpieczeństwa na świecie to właściwy, leżący we wspólnym interesie wszystkich stron wybór i jedyny sposób, by zapisać się na białych kartach historii.

Dążąc do zachowania pokoju na świecie, Chiny nie tylko są orędownikiem, ale przede wszystkim stroną aktywną. Pragnienie pokoju jest głęboko zakorzenione w chińskiej cywilizacji. W ostatnich czasach zarówno wojny wewnętrzne i obce inwazje przyniosły bezprecedensowe trudności narodowi chińskiemu, który w pełni zdaje sobie sprawę z tego, jak cenne są pokój i możliwość rozwoju. Chiny poprzez swoje praktyczne działania dają silny impuls do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie: są jedynym krajem na świecie, który w swojej konstytucji ma zapisane „przestrzeganie zasad pokojowego rozwoju”, jedynym z pięciu państw posiadających broń jądrową, które zobowiązało się, że nie użyje jej jako pierwsze, drugim co do wielkości uczestnikiem misji pokojowych ONZ i największym uczestnikiem misji pokojowych wśród stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Najpotężniejszą siłą, która pozwala wyrwać się z mroku i iść ku światłu, jest zjednoczenie we wspólnym działaniu, a najskuteczniejszą metodą wspólna, harmonijna praca. Chiny pragną współpracować ze społecznością międzynarodową, w tym z Polską, przeprowadzić pogłębioną wymianę poglądów na temat Inicjatywy Globalnego Bezpieczeństwa w celu przedstawienia nowych pomysłów na dalszą poprawę zarządzania bezpieczeństwem światowym oraz wniesienia pozytywnego wkładu w promowanie rozwiązań politycznych w  kwestiach międzynarodowych i regionalnych punktów zapalnych oraz utrzymania pokoju i spokoju na świecie.

Redakcja

Poprzedni

Sadurski na weekend

Następny

Ściema w barwach tęczy