10 lipca 2024

loader

Xi Jinping spotkał się w Pekinie z Andrzejem Dudą

6 lutego przewodniczący ChRL, Xi Jinping, spotkał się w Wielkiej Hali Ludowej z Prezydentem RP, Andrzejem Dudą, który uczestniczył w ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022.

Pięć lat temu, kiedy przewodniczący Chin, Xi Jinping, odwiedził Polskę, wystosował do polskiego prezydenta, Andrzeja Dudy, zaproszenie na wizytę podczas zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie. W czasie spotkania z prezydentem Dudą, który zgodnie z planem przyjechał do Chin, Xi Jinping powiedział, że prezydent Duda odbył specjalną podróż do Chin, aby zrealizować „obietnicę zimowych igrzysk olimpijskich” złożoną ponad pięć lat temu, pokazując, że przyjaźń między Chinami a Polską może wytrzymać wyzwania międzynarodowe. Dodał, że odzwierciedla to również przywiązanie obu stron do ducha olimpijskiego, a przyjaźń między obiema stronami jest godna zaufania. „Chętnie podejmuję współpracę z Panem, aby prowadzić długofalowy, zdrowy i stabilny rozwój stosunków chińsko-polskich i przynosić lepsze korzyści dwóm narodom”, zaznaczył Xi.
Xi Jinping podkreślił, że zarówno Chiny, jak i Polska to kraje z tradycją niepodległości i oba państwa dążą do tworzenia lepszego życia dla swoich obywateli. To nie tylko podstawa stabilnego i długofalowego rozwoju relacji chińsko-polskich, ale także źródło wiecznej witalności współpracy bilateralnej. Obie strony powinny szanować i uwzględniać nawzajem kluczowe interesy i sprawy drugiej strony, wzmacniać komunikację w głównych kwestiach międzynarodowych, zdecydowanie bronić systemu międzynarodowego i podstawowych norm stosunków międzynarodowych oraz chronić wspólne interesy większości członków społeczności międzynarodowej.
Xi Jinping zaznaczył, że obie strony powinny dalej uzgadniać strategie rozwoju, takie jak inicjatywa „Pasa i Szlaku”, współpraca Chiny-CEEC i polski plan odbudowy po pandemii, a także wykorzystać potencjał inwestycji gospodarczych i handlowych, transportu i logistyki, technologii zaawansowanej i w innych dziedzinach, by podnieść dwustronną, pragmatyczną współpracę na nowy poziom.
Xi Jinping podkreślił, że Chiny chcą aktywnie uczestniczyć w budowie polskiego hubu logistycznego i wspierać Polskę by stała się kluczowym węzłem łańcucha przemysłowego i łańcucha dostaw Chiny-Europa. Chiny chcą nadal rozszerzać import polskich produktów rolno-spożywczych oraz zachęcać coraz więcej chińskich przedsiębiorstw do inwestowania w Polsce. Wyraził nadzieję, że Polska zapewni chińskim przedsiębiorstwom uczciwe, sprawiedliwe i niedyskryminujące środowisko biznesowe. Obie strony powinny w elastyczny sposób wzmocnić wymianę i współpracę w zakresie edukacji, kultury, turystyki, sportu i w innych dziedzinach, pogłębiać tradycyjną przyjaźń i zacieśniać więzi międzyludzkie.
Xi Jinping zwrócił uwagę, że w tym roku mija 10. rocznica rozpoczęcia współpracy Chiny-CEEC, a przed rozwojem mechanizmu otwierają się nowe możliwości. Obie strony powinny aktywnie wdrażać w życie konsensus osiągnięty na szczycie przywódców Chin i Państw Europy Środkowo-Wschodniej w lutym ubiegłego roku. Chiny chcą współpracować przy budowie w Polsce hurtowego rynku produktów rolnych z Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Właściwe resorty z obu krajów powinny nawiązać bliższą współpracę, aby rynek ten stał się flagowym projektem w ramach współpracy Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wyraził także nadzieję, że Polska będzie nadal wnosić pozytywny wkład we współpracę między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej i w rozwój relacji Chiny-UE.
Andrzej Duda zaznaczył, że pamiętał o zaproszeniu na Zimowe Igrzyska Olimpijskie, wystosowanym przez przewodniczącego Xi Jinpinga podczas jego wizyty państwowej w Polsce pięć lat temu. Polski prezydent wyraził zadowolenie, że mimo trudności udało mu się złożyć wizytę w Chinach i wraz z narodem chińskim podziwiać wspaniałą ceremonię otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich, wspólnie z innymi był świadkiem tego historycznego momentu, jak Pekin staje się pierwszym miastem na świecie, które zorganizowało zarówno letnie, jak i zimowe Igrzyska Olimpijskie.
Duda wskazał, że w ostatnich latach polsko-chińskie wszechstronne partnerstwo strategiczne rozwija się dobrze na różnych polach. Wyraził podziękowania dla strony chińskiej za wsparcie dla Polski w zaopatrzeniu w środki medyczne, w walce z pandemią COVID-19. Polska przywiązuje dużą wagę do relacji gospodarczych z Chinami i ma nadzieję na rozszerzenie dwustronnej współpracy handlowej i inwestycyjnej tak, aby więcej polskich produktów rolnych mogło dotrzeć na chiński rynek. Dodał, że inwestycje chińskich przedsiębiorstw są mile widziane w Polsce, jak również aktywny udział w budowie polskiego hubu logistycznego, czy współpraca w branży nowych energii. Polska także chce wzmocnić wymianę personelu między obiema stronami i stać się bramą Chin do Europy. Polska zawsze aktywnie uczestniczy we współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Chinami i chce nadal odgrywać aktywną rolę w promowaniu rozwoju współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Chinami oraz rozwoju stosunków UE-Chiny. Polska chce wzmocnić komunikację z Chinami, aby utrzymać międzynarodowy i regionalny pokój i stabilność.

 

Redakcja

Poprzedni

Sadurski na weekend

Następny

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie otwarte i zielone