24 stycznia 2023

loader

Przygotowania Zhangjiakou do Zimowych Igrzysk przyśpieszają zieloną transformację regionu

Odpowiadając na wezwanie władz Chin do ekologicznego podejścia, podczas organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Pekinie w 2022 r., miasto Zhangjiakou położone w prowincji Hebei w północnych Chinach, współgospodarz Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Pekin 2022, podjęło wysiłki na rzecz promowania ekologicznych rozwiązań w ramach przygotowań do igrzysk.

Niektóre obszary dzielnicy Chongli, w mieście Zhangjiakou, na którym pasterze wypasali swoje stada, uległy ekologicznej degradacji. Sytuacja zaczęła się zmieniać w 2014 r., kiedy władze lokalne podjęły starania w kierunku zazieleniania ośrodków narciarskich, upiększania obszarów wokół, korytarzy i innych projektów ekologicznych, wyznaczając 86 procent lokalnych gruntów jako tereny pod obszary ekologiczne, na których grunty rolne zamieniono w lasy, a wypas został całkowicie zabroniony.
Do tej pory w Chongli obsadzono łącznie około 66 667 hektarów lasów, z czego 70 procent zasadzonych drzew to drzewa zielone przez cały rok i odporne na zimno. Dzięki temu przedsięwzięciu wskaźnik zalesienia w Chongli wzrósł do 67 procent.
W ramach ekologicznych przygotowań do Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Pekinie, Zhangjiakou przekształciło i unowocześniło swoje branże, które stanowiły filar lokalnej gospodarki Chongli. W tym rejonie dominował przemysł wydobywczy, władze regionu wprowadziły program restrukturyzacji przedsiębiorstw górniczych, a większa część z nich opuściła region w zaplanowany sposób, aby zrobić miejsce dla ekspansji infrastruktury związanej ze sportami zimowymi.
Rozwijające się w Chongli turystyka narciarska, ekoturystyka i inne branże usługowe, w których pracuje ponad 30 000 osób, odpowiadają za 60 procent PKB dzielnicy. Podczas ostatniego sezonu zimowego, Chongli przyjęło ponad 2,35 milionów turystów, był to wzrost o 78 procent w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Poza tym w Strefie Rozwoju Przemysłu Zaawansowanych Technologii w Zhangjiakou kilka przedsiębiorstw produkujących sprzęt do uprawiania sportów zimowych uruchomiła już swoją produkcję.
W rejonie Zhangjiakou powstaje coraz więcej elektrowni fotowoltaicznych i farm wiatrowych. Pod koniec 2020 roku moc zainstalowana energii odnawialnej przekroczyła w tym regionie 20 milionów kilowatów, co umożliwiło miastu nie tylko dostarczanie większości zielonej energii elektrycznej do obiektów Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich, ale stymulowało rozwój 12 przedsiębiorstw energetycznych w Guyuan, Zhangbei i innych powiatach wokół tego miasta, przynosząc korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne.
Poza tym zieloną energię elektryczną można wykorzystać do produkcji zielonego wodoru, który będzie napędzał pojazdy przemieszczające się pomiędzy obiektami Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich, przy zerowej emisji dwutlenku węgla.
W Zhangjiakou działa obecnie siedem projektów wodorowych, a 23 jest w trakcie powstawania. Powstanie w ten sposób komplementarny łańcuch przemysłowy, który połączy produkcję wodoru, urządzeń do produkcji wodoru, dostawców i miejsc do przechowywania wodoru, głównych komponentów ogniw wodorowych i pojazdów napędzanych energią wodorową.
Aby zapewnić łatwiejszy dostęp do zielonej energii elektrycznej obiektom Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Pekin 2022, Komisja Rozwoju i Reform Prowincji Hebei wydała rozporządzenia umożliwiające handel zieloną energią elektryczną zgodnie z zasadami rynkowymi.
W 2019 r. w Zhangjiakou sfinalizowano pierwszą transakcję na zieloną energię elektryczną dla obiektów olimpijskich. Do lipca 2021 r. wolumen handlu zielonej energii elektrycznej wynosił już 230 milionów kilowatogodzin. Ten czysty prąd głównie został dostarczony do obiektów olimpijskich w Pekinie. Oczekuje się, że po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w Pekinie, Zhangjiakou będzie nadal dostarczał zieloną energię elektryczną do Pekinu i innych chińskich regionów.
W ostatnich latach w prowincji Hebei zorganizowano ponad 4300 imprez zimowych, które przyciągnęły 22 milionów uczestników. Korzystając z okazji zbliżających się Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2022, Hebei będzie dalej promować rozwój sportów zimowych, i związanych z nimi przemysłu i turystyki, napędzać będzie zielony oraz wysokiej jakości wzrost, który nadawać będzie nowy impuls miastom i zapewni lepsze życie miejscowej ludności.

Redakcja

Poprzedni

Chiny zaangażowały w uprawienie sportów zimowych 300 milionów obywateli

Następny

48 godzin sport