4 marca 2024

loader

Xi Jinping spotkał się z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles’em Michelem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen

fot. Xinhua

Artykuł partnerski

W dniu 7 grudnia w Pekinie, przewodniczący Chin Xi Jinping, spotkał się z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles’em Michelem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, którzy uczestniczą w Chinach w 24. Szczycie Chiny–UE.

Xi Jinping powiedział, że dialog na wysokim szczeblu między Chinami i Unią Europejską na temat strategii, gospodarki i handlu, ekologii i cyfryzacji przynosi znaczące rezultaty, a stosunki między Chinami i UE wykazują dobrą dynamikę konsolidacji i rozwoju, co jest zgodne z interesami obu stron i oczekiwaniem obywateli. Obie strony powinny współpracować, aby utrzymać wysoką dynamikę stosunków Chiny-UE.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że obecnie świat przechodzi poważne zmiany, jakich nie widziano od stulecia, dlatego relacje Chin i Unii Europejskiej, dwóch głównych sił promujących multipolaryzację, dwóch głównych rynków wspierających globalizację i dwóch głównych cywilizacji opowiadających się za różnorodnością, są związane z pokojem, stabilnością i dobrobytem świata. Współpraca Chin i UE służy zapewnieniu większej stabilności na świecie, daje większy impuls dla rozwoju oraz więcej wsparcia dla globalnego zarządzania – powiedział przewodniczący Chin.

Xi Jinping przypomniał także, że w tym roku przypada 20. rocznica ustanowienia wszechstronnego strategicznego partnerstwa między Chinami a Unią Europejską. Obie strony powinny podsumować swoje historyczne doświadczenia, przeanalizować ogólny światowy trend i trzymać się właściwego pozycjonowania wszechstronnego strategicznego partnerstwa. Obie strony muszą skonsolidować swoje fundamenty polityczne, traktować się nawzajem ze strategicznej perspektywy, w pełni wykorzystać Szczyt oraz pięć spotkań wysokiego szczebla, wzmocnić strategiczną komunikację oraz zwiększyć zrozumienie i właściwie radzić sobie z różnicami poprzez konstruktywny dialog. Chiński przywódca podkreślił, że obie strony powinny osiągnąć właściwe porozumienie, wzmocnić wzajemne zrozumienie i zaufanie, szanować wiarygodność i prawość oraz szczerze rozwijać dwustronne relacje. Gospodarki Chin i Unii Europejskiej w dużym stopniu się uzupełniają, dlatego obie strony powinny dokładać większych starań, aby wzmocnić więzi wspólnoty interesów Chin i Unii Europejskiej poprzez głębszą i szerszą współpracę. Xi Jinping powiedział, że wzrost gospodarczy Chin utrzymuje stałą i pozytywną dynamikę. Chiny promują wysokiej jakości rozwój i wysoki poziom otwarcia oraz są gotowe uznać UE za kluczowego partnera we współpracy gospodarczo-handlowej, priorytetowego partnera we współpracy naukowo-technologicznej oraz wiarygodnego partnera we współpracy przemysłowej i w łańcuchach dostaw, tak aby wspólnie dążyć do uzyskiwania obopólnych korzyści i korzystnych wyników dla obu stron oraz osiągnąć wspólny rozwój. Obie strony powinny wzmocnić komplementarność przewagi rynkowej, kapitałowej i technologicznej, promować modernizację tradycyjnych gałęzi przemysłu i rozwój nowych gałęzi przemysłu, badać nowe modele współpracy, tworzyć nowe punkty wzrostu oraz współpracować w celu poprawy funkcjonowania łańcuchów przemysłowych i łańcuchów dostaw. Obie strony powinny również wzmocnić i ułatwiać wymianę międzyludzką – powiedział przywódca Chin.

Xi Jinping podkreślił, że chińska modernizacja i integracja europejska to strategiczne wybory podejmowane z myślą o przyszłości przez Chiny i Unię Europejską. Chiny i UE powinny się wzajemnie szanować i wspierać, wzmacniać synergię strategii rozwoju i osiągać wspólny rozwój. Inicjatywa Pasa i Szlaku to otwarta platforma, która przyniosła wymierne korzyści ponad 150 krajom i obywatelom tych krajów na całym świecie. Chiny są gotowe nadal promować wysokiej jakości współpracę w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, w tym synergię z unijną inicjatywą Global Gateway oraz współpracować na rzecz pomocy krajom rozwijającym się w przyspieszeniu ich rozwoju. Obie strony muszą wzmocnić komunikację i koordynację w ramach formatów wielostronnych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i G20, stać na straży multilateralizmu, przeciwstawiać się konfrontacji blokowej, promować polityczne rozwiązanie międzynarodowych i regionalnych kwestii, prowadzić dialog i współpracę w głównych kwestiach związanych z przyszłością ludzkości, takich jak sztuczna inteligencja oraz przyczyniać się do poprawy dobrobytu całej ludzkości i stawiania czoła globalnym wyzwaniom.

Charles Michel i Ursula von der Leyen stwierdzili, że Unia Europejska i Chiny są dwiema największymi potęgami na świecie, ważnymi partnerami gospodarczymi i handlowymi, a pola współpracy stają się coraz bardziej rozległe. Współpraca między UE a Chinami jest równa i korzystna dla obu stron, a dobre zarządzanie stosunkami UE–Chiny i ich rozwój mają bezpośredni wpływ na interesy obu stron oraz na dobrobyt i bezpieczeństwo całego świata. UE przywiązuje dużą wagę do swoich stosunków z Chinami, nie chce „decouplingu” od Chin i oczekuje na rozwój długoterminowych, stabilnych, przewidywalnych i zrównoważonych stosunków z Chinami oraz ma nadzieję, że obecny Szczyt UE-Chiny nada nowy impuls przyszłemu rozwojowi stosunków UE-Chiny. Strona unijna jest zadowolona z wyników, prowadzonego od początku tego roku, dialogu na wysokim szczeblu UE–Chiny w różnych dziedzinach, uważa, że długoterminowy stabilny rozwój chińskiej gospodarki leży w interesie Europy i ma nadzieję, że obie strony będą nadal wzmacniać dialog i współpracę w dziedzinie gospodarki i handlu, ekologii i gospodarki cyfrowej oraz obie strony będą współpracować w celu utrzymania stabilności i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw i łańcuchów przemysłowych. Strona europejska wyraziła nadzieję na wzmocnienie dialogu obu stron i dążenie do współpracy w najważniejszych globalnych kwestiach związanych z przyszłością ludzkości, takich jak zmiany klimatu i sztuczna inteligencja. UE trzyma się polityki jednych Chin. UE jest gotowa w sposób otwarty i szczery wzmocnić komunikację z Chinami i zwiększyć wzajemne zrozumienie w spornych kwestiach. UE i Chiny ponoszą wspólną odpowiedzialność za pokój i stabilność na świecie, a obie strony łączą wspólne interesy. UE jest gotowa prowadzić ścisłą komunikację z Chinami i współpracować z Chinami, aby stać na straży multilateralizmu, przestrzegać celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz promować rozwiązywanie regionalnych problemów, takich jak kryzys na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

W spotkaniu uczestniczył chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi.

Redakcja

Poprzedni

Po co są media publiczne?

Następny

Szczyt UE-Chiny – Po pierwsze gospodarka