Tag: indeks

Rządy PiS zabierają ludziom wolność

Jeszcze w 2015 r. Polska zajmowała 31 miejsce w Indeksie Wolności Człowieka. W roku ubiegłym była dopiero na 49 miejscu. Indeks Wolności Człowieka wraz z raportem, opracowywany i publikowany jest corocznie, wspólnie przez Cato Institute…

Pogorszyły się nastroje w przedsiębiorstwach

Choć pozytywne oceny od czerwca dominują nad negatywnymi, to teraz widać załamanie trendu wzrostowego. Może obniżyć się konkurencyjność polskiej gospodarki, wciąż w dużej mierze bazująca na niskich kosztach pracy. Miesięczny Indeks Koniunktury przygotowywany przez Polski…

Do równości płci wciąż daleko

W Polsce pod rządami PiS systematycznie pogarsza się położenie kobiet, a nierówności rosną. Niedawno został opublikowany, jak co roku od kilkunastu już lat, raport grupy analityczno-badawczej Europejskiego Instytutu do spraw Równości Kobiet i Mężczyzn oraz…

Państwo PiS działa tylko teoretycznie

Ekipa „dobrej zmiany” nie potrafi zadbać nawet o prawo i porządek w naszym kraju, o sprawiedliwości już nie mówiąc. Mimo, że zamyka coraz więcej ludzi w aresztach. Gallup, z siedzibą w Waszyngtonie, to agencja, która…

Rządy fatalnej zmiany

Panowanie PiS rujnuje postęp społeczny w Polsce. Cofamy się w rozwoju i spadamy coraz niżej w rankingach. Kilka dni temu został opublikowany, jak co roku, raport grupy badawczej współpracującej  z Deloitte poświęcony postępowi społecznemu oraz…

Kraj trudnego biznesu

Pod panowaniem PiS warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są coraz trudniejsze i należą do najgorszych na świecie. Fundacja Podatkowa (działa w USA od 1937 r.) opublikowała w październiku Międzynarodowy Indeks Konkurencyjności Podatkowej 2021 (International…

Załamanie praworządności w Polsce

Gangsterski atak na państwo prawa. Świat widzi, jakie są skutki panowania PiS w naszym kraju. Światowy Indeks Praworządności jest opracowywany i publikowany corocznie od 2009 r. przez konsorcjum naukowo-badawcze World Justice Projects. WJP to niezależna,…

Co z nich w końcu wyrośnie?

Młodzież stanowi 16 proc. mieszkańców Ziemi, czyli 1,2 miliarda osób. Warunki życia i kondycja tej grupy będą mieć wielkie znaczenie dla losów ludzkości. Kilkanaście dni temu został opublikowany raport grupy badawczej (jego edytorem jest pani…

Znika szczepionka przeciw dezinformacji

Pod panowaniem Prawa i Sprawiedliwości kończy się wolność prasy w Polsce. Od 2015 r., gdy PiS zdobyło władzę, w Indeksie Wolności Prasy nasz kraj spadł aż o 49 miejsc. Światowy Indeks Wolności Prasy, opracowywany i…

O wolności gospodarczej – dokończenie

Temat swobody prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju żywy był od dawna, a przynajmniej od lat osiemdziesiątych. Pamiętamy przecież słynne wtedy słowa premiera prof. Messnera w Sejmie: „co nie jest zakazane to dozwolone”. Gdy dwa…