23 kwietnia 2024

loader

Tag: indeks

Koniunktura poszła w górę

Niestety, rząd PiS nie jest w stanie usunąć zagrożeń rozwojowych dla polskiej gospodarki, takich jak zwłaszcza ciągły spadek inwestycji. Miesięczny Indeks Koniunktury Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego wzrósł w kwietniu 2022 r. do poziomu 108,6 pkt. Jest to wzrost o 6,2 pkt. w porównaniu…

Korupcja kwitnie pod rządami PiS

Gdy rządziła PO, korupcja była stale ograniczana. Już pierwszy rok rządów PiS sprawił, że korupcja się rozhulała. Ciągła erozja praworządności i demokratycznego nadzoru stworzyła warunki do rozkwitu korupcji na najwyższych szczeblach władzy. 25 stycznia 2022 r. został opublikowany Indeks Postrzegania Korupcji w sektorze…

Rządy PiS zabierają ludziom wolność

Jeszcze w 2015 r. Polska zajmowała 31 miejsce w Indeksie Wolności Człowieka. W roku ubiegłym była dopiero na 49 miejscu. Indeks Wolności Człowieka wraz z raportem, opracowywany i publikowany jest corocznie, wspólnie przez Cato Institute (USA), Fraser Institute (Kanada oraz ośrodki w 90 krajach), Liberales Institute (Niemcy), The…

Pogorszyły się nastroje w przedsiębiorstwach

Choć pozytywne oceny od czerwca dominują nad negatywnymi, to teraz widać załamanie trendu wzrostowego. Może obniżyć się konkurencyjność polskiej gospodarki, wciąż w dużej mierze bazująca na niskich kosztach pracy. Miesięczny Indeks Koniunktury przygotowywany przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego…

Do równości płci wciąż daleko

W Polsce pod rządami PiS systematycznie pogarsza się położenie kobiet, a nierówności rosną. Niedawno został opublikowany, jak co roku od kilkunastu już lat, raport grupy analityczno-badawczej Europejskiego Instytutu do spraw Równości Kobiet i Mężczyzn oraz związany z nim ranking 2021. Polska zajęła w nim 23.…

Państwo PiS działa tylko teoretycznie

Ekipa „dobrej zmiany” nie potrafi zadbać nawet o prawo i porządek w naszym kraju, o sprawiedliwości już nie mówiąc. Mimo, że zamyka coraz więcej ludzi w aresztach. Gallup, z siedzibą w Waszyngtonie, to agencja, która nie wymaga chyba prezentacji. Opublikowała ona niedawno Globalny Indeks Prawo i Porządek 2021 (Global…

Rządy fatalnej zmiany

Panowanie PiS rujnuje postęp społeczny w Polsce. Cofamy się w rozwoju i spadamy coraz niżej w rankingach. Kilka dni temu został opublikowany, jak co roku, raport grupy badawczej współpracującej  z Deloitte poświęcony postępowi społecznemu oraz związany z nim ranking 2021. Polska zajęła w nim…

Kraj trudnego biznesu

Pod panowaniem PiS warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są coraz trudniejsze i należą do najgorszych na świecie. Fundacja Podatkowa (działa w USA od 1937 r.) opublikowała w październiku Międzynarodowy Indeks Konkurencyjności Podatkowej 2021 (International Tax Competitiveness Index – ITCI) w którym Polska gospodarka zajęła dopiero 36.…

Załamanie praworządności w Polsce

Gangsterski atak na państwo prawa. Świat widzi, jakie są skutki panowania PiS w naszym kraju. Światowy Indeks Praworządności jest opracowywany i publikowany corocznie od 2009 r. przez konsorcjum naukowo-badawcze World Justice Projects. WJP to niezależna, multidyscyplinarna organizacja działająca na rzecz przestrzegania praworządności na całym świecie.…

Co z nich w końcu wyrośnie?

Młodzież stanowi 16 proc. mieszkańców Ziemi, czyli 1,2 miliarda osób. Warunki życia i kondycja tej grupy będą mieć wielkie znaczenie dla losów ludzkości. Kilkanaście dni temu został opublikowany raport grupy badawczej (jego edytorem jest pani Inge Brees) poświęcony postępowi…