Załamanie praworządności w Polsce

Gangsterski atak na państwo prawa. Świat widzi, jakie są skutki panowania PiS w naszym kraju. Światowy Indeks Praworządności jest opracowywany i publikowany corocznie od 2009 r. przez konsorcjum naukowo-badawcze World Justice Projects. WJP to niezależna, multidyscyplinarna organizacja działająca na rzecz przestrzegania praworządności na całym świecie.…