10 lipca 2024

loader

Tag: marzec’ 68

Marcowe pokolenie

Socjologowie nie od dziś znajdują cenny materiał w tych dziełach literackich, które w realistyczny sposób obrazują stosunki społeczne, a zwłaszcza to, co za Florianem Znanieckim nazywamy „współczynnikiem humanistycznym”, czyli to, jak stosunki te są postrzegane przez ludzi. W tym sensie cennym przyczynkiem do zrozumienia „marcowego pokolenia” jest…

Annus mirabilis (rok cudów) 1968

To był żywiołowy protest młodego pokolenia przeciw dominującej formie kapitalizmu i wojnie w Indochinach. Annus mirabilis – łacińskie określenie odnoszące się do roku, w którym nastąpiło wiele ważnych, a nawet wyjątkowych – godnych szczególnego upamiętnienia – wydarzeń zyskało na popularności dopiero w XVII stuleciu.…