18 maja 2023

loader

Autor: Jerzy J. Wiatr

Jerzy J. Wiatr

Na stulecie Henry’ego Kissingera

27 maja Henry Kissinger kończy sto lat. Mimo tak zaawansowanego wieku pozostaje czynnym obserwatorem i komentatorem wydarzeń międzynarodowych, na które w ubiegłym stuleciu miał wpływ większy niż którykolwiek z jego poprzedników (a także następców) na stanowisku sekretarza stanu USA.  Funkcję tę pełnił w latach 1973-1977 u boku…

Pułapka niesymetrycznej polaryzacji

Od kilkunastu lat cechą polityki polskiej jest wyraźny, coraz głębszy podział na dwa wzajemnie wrogie obozy. Nasz kraj nie jest pod tym względem czymś wyjątkowym. Znany publicysta „New York Times” Ezra Klein w niedawno wydanej książce zadaje Amerykanom pytanie: „dlaczego…

Pontyfikat Jana Pawła II – przyczynek do dyskusji

Rozwijająca się ostatnio – nie tylko w Polsce – dyskusja o papieżu Janie Pawle Drugim jest ciekawym i ważnym zjawiskiem w dziejach Kościoła Katolickiego a zarazem świadectwem zmian, jakie zachodzą w katolicyzmie – także polskim. Papież przestał być osobą nietykalną, stojąca ponad wszelką krytyką.…

Prognoza pesymistyczna, ale czy trafna?

Coraz częściej czytam i słyszę, ze sprawa wspólnej listy całej demokratycznej opozycji w tegorocznych wyborach do Sejmu  jest już przesądzona. Wspólnej listy nie będzie, gdyż nie chce jej Polska 2050 Szymona Hołowni. Nie jest to jednak powód do troski, gdyż nawet idąc do wyborów podzielona (na trzy listy) opozycja…

O odbudowywaniu demokracji – propozycje dla opozycji

Wbrew porzekadłu o „dzieleniu skóry na niedźwiedziu” w polityce myślenie prognostyczne stanowi niezbędny warunek powodzenia. Trzeba już dziś zastanawiać się, co robić po tegorocznych wyborach, jeśli przyniosą one koniec rządów tak zwanej Zjednoczonej Prawicy – coraz mniej zjednoczonej, a zarazem coraz prymitywniej…

Tragiczna rocznica

Dokonane sto lat temu, 16 grudnia 1922 roku, zabójstwo pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza zaciążyło na życiu politycznym Drugiej Rzeczpospolitej, a jego tragiczna wymowa warta jest przypomnienia, gdyż korzenie tej tragedii tkwiły w tej wersji nacjonalizmu, która nie do końca zniknęła z polskiej świadomości narodowej. W historii Polski zamordowanie…

Pokój dla Ukrainy: marzenia a rzeczywistość

Wywołana rosyjską agresją wojna trwa już dziewięć miesięcy. Jej konsekwencje to ogromne, liczone w dziesiątkach tysięcy, straty ludzkie – nie tylko wśród walczących, ale także wśród ludności cywilnej – zniszczenie gospodarki ukraińskiej i, o czym…

Opowieść o rodzinnych korzeniach i o Polsce

Saga rodzinna Jarosława Kurskiego („Dziady i dybuki: opowieść dygresyjna” Warszawa: Agora SA 2022) to jedna z najważniejszych polskich publikacji obecnego stulecia. Autor z wręcz benedyktyńską dokładnością, odtwarza dzieje swojej rodziny, pokazuje zawiłe drogi asymilacji tej części społeczności żydowskiej w Polsce, która podjęła…

Rosja po Putinie: scenariusz alternatywny

Trwająca już niemal osiem miesięcy wojna rosyjsko-ukraińska skłania do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: co dalej? Przewidywanie przyszłości politycznej jest zarówno wysoce ryzykowne, jak i konieczne, gdyż bez niego żadna polityka nie może być skuteczna. To, że bardzo często przewidywania okazują się mylne, nie powinno…

Polska oświata po rządach prawicy

Wchodzimy w ostatni rok poprzedzający wybory do Sejmu i Senatu – tym ważniejsze, że stanowią one bardzo realną szansę na odsunięcie od władzy wysoce szkodliwej dla Polski prawicowej koalicji występującej pod mylącą nazwą „Zjednoczonej Prawicy”. Ze zrozumiałych względów dyskusja publiczna skupia się na kwestiach…