15 czerwca 2024

loader

Tag: opłąty

Gospodarka 48 godzin

Polityka tranzytowa W obliczu agresji Rosji na Ukrainę, Polskie Koleje Państwowe postanowiły upomnieć się o likwidację ograniczeń w przyjmowaniu ładunków do Polski i z Polski, transportowanych pociągami jadącymi przez terytorium Ukrainy z Rosji, Chin, Kazachstanu i 12 innych państw wschodnich. PKP chcą także zniesienia zakazu używania…

Nie daj się wykluczyć (nowym podatkiem)

Planowane rozszerzenie opłaty reprograficznej, prowadzące do wzrostu cen urządzeń elektronicznych, zwiększy wykluczenie cyfrowe Polaków. 4,51 mln Polaków w wieku 16 – 74 lata (czyli 15,5 proc. tej grupy) nigdy nie korzystało z internetu. Jeszcze więcej osób z tego przedziału wiekowego (4,78 mln) nigdy w ogóle nie posługiwało…

Nowa opłata podniesie ceny elektroniki

Zarobi ZAiKS oraz inne organizacje zbiorowych praw autorskich, skorzystają też twórcy. Reszta Polaków straci. Rząd PiS planuje rozszerzenie tzw. opłaty reprograficznej na laptopy, komputery stacjonarne, tablety, telewizory i smartfony. Jest to opłata, która ma stanowić rekompensatę dla twórców za wielokrotne odsłuchiwanie ich…

Gospodarka 48 godzin

Nieuzasadnione opłaty Urząd Ochrony Konkurencji I Konsumentów sprawdza praktyki firmy Eurocash wobec dostawców produktów rolnych i spożywczych. Zarzuty dotyczą nieuzasadnionego pobierania dodatkowych opłat. Głównym przedmiotem działalności Eurocash jest hurtowa i detaliczna sprzedaż artykułów spożywczych i codziennego użytku. Firma, również…

Ceny energii idą w górę

Korzystanie z węgla sprawia, że polskie firmy muszą ponosić coraz wyższe opłaty z tytułu emisji CO2. W rezultacie będzie spadać konkurencyjność naszych przedsiębiorstw, co przełoży się na wolniejsze tempo rozwoju gospodarki. Realne ceny energii w Polsce są dziś o wiele wyższe niż kilka lat…

Strefa znosząca złote jaja

Gminy ściągają opłaty za parkowanie, nie zawsze przejmując się przepisami. Nienależnie pobrane opłaty, przekraczanie przepisów przy anulowaniu kar, przetwarzanie danych osobowych bez stosownych upoważnień, nieprawidłowe oznaczanie stref parkowania (brak wymaganych białych linii) – to najważniejsze uchybienia jakie stwierdziła Najwyższa…

Nie warto od nich pożyczać

Ci, co potrzebują pieniędzy, ale nie mają bankowej zdolności kredytowej, narażeni są na ataki oszustów. Problem polega na tym, że Polacy muszą pożyczać pieniądze na różne cele, a banki niechętnie udzielają pożyczek. Dzięki temu świetnie prosperują firmy pożyczkowe, które niejednokrotnie naciągają swoich klientów, lub…

Nieubankowieni mogą podejść

Banki w Polsce robią co mogą, aby zniechęcić klientów do otwierania darmowych kont.   Od 8 sierpnia każdy bank i każda spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powinny oferować za darmo podstawowy rachunek płatniczy. Taki obowiązek nakłada na nie ustawa o usługach płatniczych, która wprowadza do naszego prawa przepisy unijne.…

Żerowanie na migrantach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii znalazło się pod ostrzałem organizacji broniących praw człowieka. Powód? Resort inkasje miliony poprzez windowanie cen wniosków o obywatelstwo dla dzieci. Jeszcze gorsza praktyka ma miejsce w stosunku do dzieci nielegalnych imigrantów. Zjednoczone Królestwo rozdziela rodziny…