10 lipca 2024

loader

Tag: OZPL

Stabilizacja i odpowiedzialność

Podczas niedawno zakończonej, piątej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych określono najważniejsze cele rozwojowe na rok 2022. Jeden z nich, „stały wzrost chińskiej gospodarki”, był w czasie obrad stale przypominany i eksponowany. W ciągu ostatnich dwudziestu lat Chiny przyzwyczaiły świat do swych…

Owocny dorobek dwóch posiedzeń parlamentu chińskiego w 2022 r.

Od wielu lat analizuję wnikliwie przygotowania, przebieg oraz uchwały corocznych sławetnych Dwóch Posiedzeń (Two Sessions) Parlamentu chińskiego – OZPL (NPC) i ChLPKK (ChPPCC). Spoglądam na te kwestie przez pryzmat oryginalnej specyfiki chińskiego systemu socjalistycznego, szczególnie w kontekście relacji pomiędzy Partią, Parlamentem, Państwem…

Obrady parlamentu chińskiego w 2021 r.

Tak zwane „Dwa Posiedzenia – the Two Sessions”. Obrady te stanowiły bardzo ważny symptom stopniowego powrotu do normalności w ChRL po okresie perturbacji pandemicznych i wstrząsów ekonomicznych. Tym razem, zgodnie z dobrze ugruntowaną tradycją polityczno-systemową w Chinach Ludowych, w I połowie marca 2021 r. (od 04.03. do 11.03.)…