28 maja 2024

loader

Tag: pedagogika

Pod znakiem poszukiwania nowoczesnego humanizmu

Nie ukrywam, że od wielu lat jestem gorącym zwolennikiem oraz popularyzatorem twórczości naukowej prof. dr hab. Marii Szyszkowskiej, która odnajduje w dziejach naszej ojczyzny i innych państw postacie, których dorobek naukowy wart jest upowszechnienia.

Pedagogika odwrócona tyłem do XXI wieku

Pedagogika współczesna jest rzeczywiście odwrócona tyłem do XXI wieku Widać to wyraźnie w świetle analizy zawartości podręcznika akademickiego prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego pod tytułem „Podstawowe prawidłowości pedagogiki” Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011 r. oraz innej publikacji tego autora ”Pedagogika holistyczna” „Studium…

Ważny głos w dyskusji o szkole

Prof. dr hab. Wojciech Pomykało to znany i poważany autor prac i badań nad ideałem wychowywania i kształcenia oraz kierunkami rozwoju edukacji ogólnej, zawodowej i akademickiej. Takim osiągnięciem jest również praca „Człowiek przyszłości-kształtowanie człowieka w nowożytnej historii-zarys metodologii”. Profesor jest również autorem oryginalnej koncepcji wyższej…

Wyjątkowa praca

Rozprawa naukowa napisana przez Profesora Wojciecha Pomykało zajmuje wyjątkowe miejsce wśród wydawanych współcześnie publikacji z zakresu pedagogiki. Autor wnikliwie i wszechstronnie przeprowadził analizę warunków społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturowych w których żyje człowiek XXI wieku. Po drugie, wykazał niedostatki funkcjonującej literatury naukowej…

„Pedagog”

Czy Aleksander Nalaskowski może być nauczycielem? Na krótko przywołany do porządku karą dyscyplinarną zawieszenia w obowiązkach dydaktycznych, lecz i szybko „ułaskawiony” przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, „pedagog”, profesor Aleksander Nalaskowski bynajmniej nie wyciągnął samokrytycznych wniosków ze swojej postawy i nadal uprawia, jako publicysta tygodnika…

Kryzys świata i kryzys człowieka

Jesteśmy świadkami zagrożeń ekologicznych, ekonomicznych i politycznych – kataklizmów, wojen, głodu, epidemii i masowych ucieczek. Zagrożenia te dotyczą – bezpośrednio i pośrednio – nas wszystkich. Powinny one skłaniać ludzi do współdziałania, pomocy potrzebującym i głębszego rozumienia wspólnego losu gatunku ludzkiego. Jak wiemy, tak się nie dzieje.…