2 grudnia 2023

loader

Autor: Wojciech Pomykało

Wojciech Pomykało

Szanse i zagrożenia współczesnej globalizacji

Rok 2022 przyniósł 8 miliardowego mieszkańca naszego globu. Jednocześnie wyraźnie wystąpił podział ludności naszego globu na bogatą i dalej bogacącą się „Północ” oraz biedne i podlegające dalszej pauperyzacji „Południe”. Przy tym, dysproporcje te nie tylko nie podlegają zahamowaniu, ale dynamicznie i silnie rozwijają się. Bogaci ludzie z Północy,…

Pod znakiem poszukiwania nowoczesnego humanizmu

Nie ukrywam, że od wielu lat jestem gorącym zwolennikiem oraz popularyzatorem twórczości naukowej prof. dr hab. Marii Szyszkowskiej, która odnajduje w dziejach naszej ojczyzny i innych państw postacie, których dorobek naukowy wart jest upowszechnienia.

Jutro, a właściwie pojutrze (cz. II)

Materiał partnerski Spór o wizje nadchodzącego świata oraz przyszłe miejsce w nim ChRL, Rosji, USA i kapitalistycznej Europy Zachodniej. Taki jednostronny punkt widzenia na temat genezy, charakteru a w efekcie też perspektywy chińskich przeobrażeń dokonanych po 1978 roku oraz po 1989 roku, utrudniają jednostronności występujące we współczesnej twórczości prof. B. Góralczyka…

Jutro, a właściwie pojutrze

Spór o wizje nadchodzącego świata oraz przyszłe miejsce w nim CHRL, Rosji, USA i kapitalistycznej Europy Zachodniej. Codzienna polska prasa, stacje radiowe i telewizyjne, pełne są materiałów o współczesnych Chinach. Dawno już mamy za sobą daleko idącą marginalizację tematu chińskiego, który trwał dość długo…