10 lipca 2024

loader

Tag: ustawy

Gospodarka 48 godzin

Bezład legislacyjny Jakość stanowienia prawa nie poprawiła się w pierwszych dwóch latach bieżącej (IX) kadencji Sejmu, a w niektórych obszarach obserwujemy jej obniżenie. Nasila się zjawisko bajpasowania, czyli przedstawiania projektów opracowanych w ministerstwach jako projekty poselskie. Ponad połowa projektów złożonych…

Pomaganie musi być efektywne

Pojawiają się problemy, które nie zostały ujęte w ustawie o pomocy uchodźcom. Trzeba więc wspólnie wypracowywać poprawki do przepisów. Lewica powoła zespół monitorujący realizację specustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zespół będzie spotykał się co dwa tygodnie i wypracowywał rekomendacje legislacyjne dla rządu. W swojej…

Nie zjadasz – nie wyrzucaj

Mimo uchwalenia ustawy mającej zapobiegać marnowaniu żywności, rząd PiS nie stworzył systemu, który skutecznie redukowałby skalę tego marnotrawstwa. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podaje, że na świecie co roku marnowanych jest 1 mld 300 mln ton żywności nadającej się do spożycia…

Covidowy imposybilizm rządów PiS

Czy stosując przymusowe szczepienia i nakładając kary na pracodawców oraz pracowników udałoby się zwalczyć u nas pandemię? „Jednak wyrwaliśmy Polskę z objęć imposybilizmu, z tej najgorszej choroby, którą nam wmawiano i której odrzucenie 25 lat temu dałoby dzisiaj Polsce naprawdę bardzo dobre, zauważalne wyniki. Ale lepiej późno…

Gospodarka 48 godzin

Chemiczne inwestycje O 10 proc. wzrosły nakłady inwestycyjne w najważniejszych sektorach polskiego przemysłu chemicznego w 2020 roku w stosunku do 2019 r. Istotną część tych inwestycji stanowią rozwiązania proekologiczne, zaś aż 85 proc. z nich związanych jest z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. – Znaczna część nakładów przeznaczana…

Łotwa coraz bardziej antyrosyjska

Funkcjonariusze łotewskiej Państwowej Służby Bezpieczeństwa wtargnęli do prywatnych mieszkań siedmiorga rosyjskojęzycznych dziennikarzy dokonując przeszukania i rekwirując komputery w tym będące własnością ich rodzin. Zdarzenie to wywołało ostrą reakcję zarówno ze strony niektórych łotewskich działaczy politycznych, jak również rosyjskiego MSZ. Po zakończeniu…

Polska rządzona z Nowogrodzkiej

Samorządy nie są tym, co obecna władza lubi najbardziej. Na razie jednak nie zrobiła im specjalnej krzywdy.   Od listopada 2015 r. gdy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić, trwa proces budowy państwa scentralizowanego, z rosnącymi uprawnieniami władzy w Warszawie i stopniowo uszczuplanymi – w samorządach. Pojawiają się nawet opinie,…

Lepiej zapomnijcie o konsultacjach

Z dekretu Jarosława: Ustawy w Polsce mają być przyjmowane szybko, sprawnie oraz bez zbędnych dyskusji, zabierających niepotrzebnie czas i sprzyjających jałowym sporom. I tak właśnie się dzieje.   Polski Sejm stał się maszynką do głosowania – ale produkty wychodzące z tej maszynki są kiepskiej jakości Nieprzywiązywanie wagi…

Obalamy prawicowe mity

Czy komunizm jest w Polsce zabroniony? Tak jak nasz kraj długi i szeroki, każdy polski komunista musi się mierzyć z argumentem antykomunistów, jakoby w Polsce ustrój komunistyczny był zakazany. Potwierdzeniem tego argumentu ma być rzekomo sama konstytucja Rzeczpospolitej, która mówi o zakazie propagowania ustrojów…