6 grudnia 2023

loader

Tag: wsparcie

Wersja T

Innowacyjność firm drogą do zwiększania zasobności ich pracowników. W Polsce, podobnie jak i w innych państwach, ludzie chcą nie tylko móc zaspakajać swoje potrzeby, zarówno podstawowe jak i wyższego rzędu, ale również realizować swoje ambicje i aspiracje. Dlatego istotnym jest stworzenie takich form i warunków…

Jak Prawo i Sprawiedliwość „pomaga” rodzinom

Rządzący odebrali polskim kobietom prawo do aborcji, ale pozostawili bez wsparcia rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. W 2016 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział wprowadzenie mechanizmów wspierających rodziny, w których ma się urodzić dziecko z ciężką niepełnosprawnością. Miała to być odpowiedź na postulaty środowisk osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów niepełnosprawnych…

Jak nie zwariować w pracy

Firmy chwalą się, jak to udzielają swoim zestresowanym pracownikom pomocy ze strony psychologów. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wydała biuletyn na temat promowania zdrowia psychicznego w miejscu pracy. W akapicie dotyczącym praktycznego podejścia do problemu, można przeczytać o następujących działaniach, które może…

Czy władza zatroszczy się o dzieci już urodzone?

W Polsce rządzonej przez PiS brakuje miejsc w domach dla matek z dziećmi, a te, które już są, na ogół nie spełniają standardów. Ucieczka przed biedą i przemocą domową jest więc bardzo trudna. To, że polskie władze dbają bardziej o dobro dzieci poczętych niż już żyjących, wiadomo…

Gospodarka 48 godzin

Niecałe 200 zł więcej Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2,8 tys. zł miesięcznie. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r. To oczywiście…

Wzmacnianie naszej wątłej tarczy

Potrzebne są przemyślane działania rządu, umiejętność korzystania z funduszy unijnych, dobra współpraca z samorządami. I odłożenie wyborów prezydenckich. Dopiero co zaczęła obowiązywać tarcza antykryzysowa, a już okazuje się, że jest ona mało skuteczna i wymaga radykalnego wzmocnienia. Reprezentanci największych organizacji pracodawców i przedsiębiorców w Polsce,…

Apel o wsparcie

Podatniku – Darczyńco! Miej wrażliwe serce dla osób, które z wielu powodów społeczno-losowych zostały wykluczone z godnego życia i oczekują pomocy fundacyjnej. Pomóż – przekazując 1 proc. podatku dochodowego za rok 2019 na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS 0000145140 lub wpłacenie darowizny na konto…

Produkujmy zamiast importować

Problem braku leków w polskich aptekach będzie się zawsze powtarzał, jeśli nie wrócimy do ich produkowania w naszym kraju. Rząd PiS nie jest sobie w stanie poradzić z brakiem leków w aptekach i szpitalach. W maju 2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opracowało projekt działania Refundacyjnego…

Nie dajmy się dzielić

Strajk to nie są wybory i zabawa w przyjęcie dobroczynne. Oczekiwanie, że cały polski lud wybiegnie na ulice i 100 proc. społeczeństwa poprze strajkujących nauczycieli to naiwność. Mamy w Polsce 30 lat agresywnej, klasistowskiej, kapitalistycznej ofensywy. Całe pokolenia wyhodowane w duchu neoliberalnego wyścigu szczurów i myślenia tylko o sobie, przeciwko innym…