Tag: wsparcie

Wersja T

Innowacyjność firm drogą do zwiększania zasobności ich pracowników. W Polsce, podobnie jak i w innych państwach, ludzie chcą nie tylko móc zaspakajać swoje potrzeby, zarówno podstawowe jak i wyższego rzędu, ale również realizować swoje ambicje…

Jak Prawo i Sprawiedliwość „pomaga” rodzinom

Rządzący odebrali polskim kobietom prawo do aborcji, ale pozostawili bez wsparcia rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. W 2016 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział wprowadzenie mechanizmów wspierających rodziny, w których ma się urodzić dziecko z ciężką…

Jak nie zwariować w pracy

Firmy chwalą się, jak to udzielają swoim zestresowanym pracownikom pomocy ze strony psychologów. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wydała biuletyn na temat promowania zdrowia psychicznego w miejscu pracy. W akapicie dotyczącym praktycznego podejścia…

Czy władza zatroszczy się o dzieci już urodzone?

W Polsce rządzonej przez PiS brakuje miejsc w domach dla matek z dziećmi, a te, które już są, na ogół nie spełniają standardów. Ucieczka przed biedą i przemocą domową jest więc bardzo trudna. To, że…

Gospodarka 48 godzin

Niecałe 200 zł więcej Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2,8 tys. zł miesięcznie.…

Wzmacnianie naszej wątłej tarczy

Potrzebne są przemyślane działania rządu, umiejętność korzystania z funduszy unijnych, dobra współpraca z samorządami. I odłożenie wyborów prezydenckich. Dopiero co zaczęła obowiązywać tarcza antykryzysowa, a już okazuje się, że jest ona mało skuteczna i wymaga…

Apel o wsparcie

Podatniku – Darczyńco! Miej wrażliwe serce dla osób, które z wielu powodów społeczno-losowych zostały wykluczone z godnego życia i oczekują pomocy fundacyjnej. Pomóż – przekazując 1 proc. podatku dochodowego za rok 2019 na rzecz Organizacji…

Produkujmy zamiast importować

Problem braku leków w polskich aptekach będzie się zawsze powtarzał, jeśli nie wrócimy do ich produkowania w naszym kraju. Rząd PiS nie jest sobie w stanie poradzić z brakiem leków w aptekach i szpitalach. W…

Nie dajmy się dzielić

Strajk to nie są wybory i zabawa w przyjęcie dobroczynne. Oczekiwanie, że cały polski lud wybiegnie na ulice i 100 proc. społeczeństwa poprze strajkujących nauczycieli to naiwność. Mamy w Polsce 30 lat agresywnej, klasistowskiej, kapitalistycznej…