6 lipca 2022

loader

Kategoria: Gospodarka

Ziemia w zamrażarce

Nowe przepisy bardzo znacząco utrudniają legalny i zgodny z przepisami handel gruntami, nie tylko rolnymi, w Polsce. Od 1 maja 2016 r. w naszym kraju obowiązują zmienione reguły handlu ziemią. Weszła w życie ustawa, która miała w zamyśle ograniczyć spekulacyjny obrót ziemią oraz uchronić ją przed wykupem przez obcokrajowców, a tym samym…

Miliardy utopione w oleju

Administracja kiepsko radzi sobie z nielegalnym obrotem paliwami płynnymi. Nasze państwo traci na tym procederze miliardy złotych rocznie. Straty wykraczają jednak daleko poza wymiar finansowy. Szara strefa na rynku paliw to problem od lat nie do rozwiązania, a przemytu nie udaje się ograniczyć. Do Polski…

Gorzej niż lepiej

Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan: – PKB liczony w cenach stałych roku poprzedniego wzrósł w I kwartale 2016 roku o 3 proc. – podał GUS. Tempo wzrostu gospodarczego w I kwartale 2016 roku było najsłabsze od dwóch lat, w tym po raz pierwszy od 9 kwartałów spadły inwestycje…

Centrum konsumenckie Ci nie pomoże

Obrona praw konsumentów to jeden z często deklarowanych celów instytucji unijnych. Niestety, na deklaracjach i obietnicach zwykle się kończy. Urzędami, które teoretycznie biorą na siebie główny ciężar ochrony konsumentów przed różnymi nadużyciami ze strony zagranicznych producentów, handlowców i usługodawców, są Europejskie Centra Konsumenckie, tworzące sieć…

Wszystko zostanie w rodzinie?

Najpoważniejszym problemem dla właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych jest nieunikniona konieczność oddania sterów władzy w ręce następnego pokolenia. Firmy rodzinne w Polsce wytwarzają ponad 18 proc naszego produktu krajowego brutto. Ich atutem są silniejsze więzi w kadrze kierowniczej, elastyczne zasady działania i możliwość…

Gdzie diabeł nie może

Polskie matki są wielozadaniowe. Korporacje powinny wreszcie nauczyć się to doceniać. Co trzeci (dokładnie – 37 proc.) menadżer wysokiego szczebla w polskich firmach to kobieta. Na tle innych państw to bardzo wysoki odsetek. Spośród 34 państw objętych badaniem, tylko w dwóch odnotowano większy udział kobiet-menadżerów –…

A co tu można wymyślić?

Naukowcy niewiele proponują, a przedsiębiorcy niechętnie to stosują. Niska innowacyjność i nieudolne wdrażanie wyników badań naukowych są bolączkami polskiego życia gospodarczego, skutecznie utrudniającymi nam szybszy rozwój. W rankingach innowacyjności gospodarki, sporządzanych przez Unię Europejską, Polska wypada nienajlepiej. W 2012 r. zajęła 24 miejsce na 27 krajów.…

Gadu, gadu nocą. Baju, baju w dzień.

Przedsiębiorstwa zmawiają się i knują, ale mało kto ich słucha i wyciąga z tego konsekwencje prawne. Na skutek zmów przetargowych cena płacona przez zamawiającego może być średnio o ok. 20 proc. wyższa niż w przypadku niezakłóconej konkurencji pomiędzy firmami składającymi oferty – szacuje Organizacja…

Jak podbić świat?

Polski eksport systematycznie rośnie. Jego wartość w ubiegłym roku była o 8 proc. wyższa niż w 2014 r., a według prognoz, w bieżącym roku wzrośnie najprawdopodobniej o kolejne 8-9 proc. W ubiegłym roku zagraniczni klienci wydali na nasze towary i usługi ponad 152 mld euro. A słabnący momentami złoty,…

Nie chcą oddawać

Klienci często spłacają swoje zobowiązania przed terminem. Mimo to banki i firmy pożyczkowe ściągają od nich pełne opłaty związane z kredytami Czy w przypadku wcześniejszej spłaty, wszystkie koszty kredytu konsumpcyjnego ulegają proporcjonalnemu obniżeniu? Tak być powinno, ale w praktyce niestety nie jest. Od początku działalności rzecznika finansowego, czyli…