9 lipca 2024

loader

Autor: Katarzyna Ochabska

Katarzyna Ochabska

W służbie Ojczyźnie

Służyć swej ojczyźnie miło choćby i o głodzie byle światło w ludziach było, a sława w narodzie Wojciech Bogusławski W Polsce, aby zostać posłem czy europosłem niepotrzebne są żadne kwalifikacje, wystarczy mieć dwadzieścia jeden lat, posiadać bierne prawo wyborcze i mieć dobre umocowanie partyjne,…

Wierni Ojczyźnie

Ośmioletnia rozpasana pisowska degrengolada nadawała odmienną postać prawdziwym wartościom, zmieniała pierwotne znaczenie słów, demolując system demokratyczny i demoralizując będącą pod partyjnym wpływem bezwolną część społeczeństwa. Ta swoista anomia wytworzyła sytuację, w której została zachwiana pewność, jakie reguły powinny być przestrzegane.…

Wędrówka złotego skarbu we wrześniu 1939 roku

Audaces fortuna iuvat. Szczęście sprzyja odważnym. Takie właśnie szczęście przyświecało ludziom, którzy podjęli ryzyko ratowania polskich zasobów złota we wrześniu 1939 roku. W obliczu śmiertelnego, wojennego zagrożenia ewakuowanie polskiego skarbu ważniejsze było niż obawa o własne życie, choć polityka rządu…

Listopadowe rocznicowe zadumanie. Stanisław Skalski, niezwykły lotnik biało-czerwonej szachownicy

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych jest tym, co naprawdę warto robić” Lewis Caroll Listopad zatrzymuje człowieka w biegu, proza życia ustępuje rozmyślaniom, że nic nie trwa wiecznie, czas szybko ucieka i nieuchronnie biegnie ku ciszy zamkniętej…

Cisi bohaterowie podniebnych marzeń na Wojskowych Powązkach

Jeżeli zapomnę o Nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie                                                                                                                                        A. Mickiewicz Pragnęli wznieść się w przestworza, poczuć smak nieskrępowanej przestrzeni i wolności, spoglądać na świat dotąd dostępny tylko ptakom. Z biegiem lat urzeczywistniały się chłopięce marzenia, zasiadali za sterami samolotów. Wielu z nich wystartowało…

Refleksje po Święcie Lotnictwa. Co dalej z zapomnianym grobem Wacława Ulassa

„Jeżeli zapomnę o Nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”                                                                              A. Mickiewicz W 1993 roku dzień 28 sierpnia decyzją Ministra Obrony Narodowej, został ustanowiony Świętem Lotnictwa Polskiego. W przeszłości to święto przypadało, 5 listopada, 11 listopada, 16 lipca, 1 września, 23 sierpnia. Dzień ten był związany z różnymi wydarzeniami…

Gloria victis

Wielu aktywnych obecnie publicystów stoi na stanowisku, iż temat zbrodni niemieckich został wyczerpany w Polsce, gdyż w PRL-u był nad wyraz przesadnie eksploatowany, a tym samym jest doskonale znany. Po transformacji 1989 roku należy więc skupić się na przywracaniu pamięci zbrodni sowieckich. Rozpoczął się też kult…

Zapomniany lotnik

Od zarania dziejów człowiek, zazdroszcząc ptakom, marzył o wbiciu się w powietrze. Kiedy na świecie ogromne emocje budziły lotnicze wyczyny śmiałków, którzy realizowali swoje marzenia oderwania się od ziemi i szybowaniu w przestworzach, Polska nie istniała jako państwo. Zaborcy stosując ustawy antypolskie wszelkimi sposobami…

Historia to nie dziwka

Mimo upływu czasu słowa Pawła Jasienicy nie straciły nic na aktualności. Publicyści, w dobie wolności słowa, piszą tak, jakby byli zwolnieni z obowiązku myślenia i zwalniali czytelników z tego obowiązku. W pogoni za „sensacją” (zresztą wątpliwą), „nowym ujęciem” tematu, nie liczy się nauka, wiedza,…

Obłęd w kolorze feldgrau

„Piątek, 1 września 1939. Wczesnym rankiem 1 września 1939 roku wybuchł długo oczekiwany otwarty polsko-niemiecki konflikt zbrojny. Przekroczeniu granicy przez wojska III Rzeszy na początku towarzyszyły nieliczne ataki niemieckiego lotnictwa wymierzone w cele o charakterze militarnym położone na terytorium Polski”. W Polsce, kraju, w którym barbarzyńskie…