25 maja 2024

loader

Autor: Radosław Czarnecki

Radosław Czarnecki

Nowa wojna trzydziestoletnia – kolejny wymiar

To co mamy za wschodnią granicą, to nowa wojna trzydziestoletnia, napaść Rosji na Ukrainę jest jej elementem. To najbardziej widoczny teatr owej wojny trwającej od wielu lat, a toczącej się również podskórnie i niewidocznie dla tzw. szerokiej opinii publicznej. Niewidocznie, gdyż o tym media mainstreamowe…

Francuski Afganistan w Afryce Zachodniej

Zanim cały świat zaczął patrzeć wyłącznie na Ukrainę, prezydent Francji Emmanuel Macron oficjalnie ogłosił redukcję sił francuskich w Afryce Zachodniej. Francja wycofuje wszystkich żołnierzy z Mali, co ma zająć pół roku. Dotychczas to ten kraj był punktem centralnym operacji antyterrorystycznej (jak…

Zaostrza się walka klasowa

Zaostrza się w Polsce – zresztą jak i na świecie czego liczne dowody codziennie dostarczają nam media – walka klasowa. Znamiennym tego przykładem są niepokoje społeczne, demonstracje, zamieszki wybuchające często zupełnie z błahych czy nie mających z tym zagadnieniem jakiegokolwiek związku przyczynowo –…

Kazachstan wielki znak zapytania

Jeśli atmosfera w kraju nie zostanie szybko uspokojona, a państwo i władza nie zaczną funkcjonować racjonalnie, Kazachstan ma wszelkie cechy i predyspozycje, by stać się drugim Afganistanem. Ze wszystkimi – może nawet zwielokrotnionymi – zwyrodnieniami. Funkcjonować racjonalnie, znaczy: bez uśmiechania się do jakichkolwiek ekstremizmów. Już w I dekadzie…

Jądro trumpizmu… nie tylko w USA

Thomas Frank to topowy amerykański dziennikarz, autor wydanej niedawno książki „The People, No: A Brief History of Anti-Populism” (Krótka historia antypopulizmu). W Polsce ukazała się przed 20 laty jego książka pt.. „Co z tym Kansas?” wieszcząca prezydenturę w USA kogoś takiego jak…

Nieciekawie tuż za płotem

Obwód zakarpacki, jeden z 24 obwodów Ukrainy, graniczący z Polską, Słowacją, Węgrami i Rumunią, z 12-procentową mniejszością węgierską, znowu staje się tłem napięć. 30 listopada 2020 r. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy dokonała przeszukań w siedzibie Partii Węgrów Ukrainy (KMKS) w Berehowem, w domu jej lidera i działacza…

Dwie październikowe rocznice

15 października, ostatecznie ratyfikowana została polsko-amerykańska umowa o wzmocnionej współpracy wojskowej. To już pewne: amerykański kontyngent na polskim terytorium zostanie zwiększony do minimum 5500 żołnierzy, a Polska wyłoży na ich utrzymanie 500 mln złotych rocznie (też minimum). Niestety nie doczekałem się w tej sprawie mocnego antymilitarystycznego…

Sprawiedliwość czy klientyzm?

Przysłowie kirgiskie mówi: Sprawiedliwy sędzia nie ma rodziny. Ten, który ma krewniaków nie jest sprawiedliwy. Prezydent Duda ułaskawił Jana Śpiewaka, aktywistę i działacza miejskiego z Warszawy, w ub. roku skazanego z art. 212 Kodeksu karnego (zniesławienie) na karę wysokiej grzywny. Prezydent podjął decyzję, dokonując porównania motywów…

Hamulcowi

Jak podały niemieckie media z początkiem maja do Rostocku dotarł pierwszy transport kolejowy z Chin, mający przecierać trasę tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku. Nieważne, co przywiózł – z racji pandemii są to środki do walki z koronawirusem (maseczki, odzież ochronna, środki dezynfekujące) – tylko jak przebiegał…

Debata o biedzie

Bieda czy inaczej ubóstwo to pojęcie ekonomiczne i socjologiczne opisujące stały brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb jednostki, w szczególności w zakresie jedzenia, schronienia,ubrania, transportu oraz podstawowych potrzeb kulturalnych i społecznych. Podczas lutowej debaty Społeczne Forum Wymiany Myśli z Wrocławia spróbuje podjąć…