2 października 2022

loader

Socjaliści i ludowcy razem o historii

20-21 stycznia 2020 roku w Warszawie w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyła się konferencja naukowa pt.: „Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski”.

Organizatorami konferencji byli: Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Stowarzyszenie imienia Ignacego Daszyńskiego.

Podczas konferencji wygłoszono referaty naukowe dotyczące okresu kształtowania się wizji niepodległości Polski w pierwszych latach XX wieku, jak również w latach późniejszych. Część referatów dotyczyła czołowych postaci ruchu socjalistycznego i ludowego, którzy współdziałali w budowie II Rzeczypospolitej.Trzeba wymienić takie referaty, jak: Niepodległość i demokracja w programie PPS, Niepodległość i demokracja w programach ruchu ludowego, Ludowcy i socjaliści razem czy osobno, Polska Ludowa – myśl programowa ludowców i socjalistów w czasie II wojny światowej, PPS – historia i współczesność, Socjaliści i ludowcy – więźniowie Cytadeli Warszawskiej, Józef Piłsudski – młody socjalista, Wincenty Witos i Ignacy Daszyński. Współpraca czy rywalizacja polityczna? oraz szereg innych odzwierciedlających historyczną współpracę obydwu nurtów ideowych Polski niepodległej.

Konferencja była pierwszym od lat spotkaniem socjalistów i ludowców w celu poszukiwania wspólnych elementów swej historii i tradycji. Wiadomo, że współpraca w okresie tworzenia zrębów II Rzeczypospolitej przyniosła wspaniałe rezultaty. Wielkie znaczenie dla wspólnej historii mają wydarzenia z lat 30. XX wieku m.in. powstanie Centrolewu, proces brzeski i strajki chłopskie wspierane przez PPS.

Konferencja zgromadziła ponad 50 osób ze środowisk socjalistów i ludowców z całej Polski. Jej dorobek stanowi poważny wkład do historii i tradycji nurtu niepodległościowego zarówno na lewicy, jak i w ruch ludowym. Planowane jest wydanie książki dokumentującej ten dorobek.

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Poprzedni

30 lat temu

Następny

Ukraina zażąda reparacji wojennych od Rosji?

Zostaw komentarz