25 maja 2024

loader

Go spodarka 48 godzin

Covidowy przemysł opiekuńczy
Według stanu na 31 grudnia 2020 r. na terenie całego naszego kraju działało 1 851 zakładów pomocy społecznej oraz 48 filii. Wszystkie posiadały łącznie 119,3 tys. miejsc. Przebywało w nich 105,2 tys. mieszkańców, w tym 49,9 tys. kobiet. Ponad 15 proc. tych placówek, głównie schronisk i noclegowni, nie posiadało żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych – wskazuje GUS. Największa liczba miejsc w domach pomocy społecznej była w województwie mazowieckim, a najmniejsza w opolskim. Natomiast w przeliczeniu na 10 tys. ludności najwięcej miejsc było w województwie opolskim (43,8), a najmniej w wielkopolskim (26,7). Wskaźnik dla całej Polski wyniósł 31,2. Większość pensjonariuszy to osoby starsze, które ukończyły 60 rok życia (67,2 tys.), natomiast najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku 17 lat i mniej (1,6 tys.). Co czwarty mieszkaniec domów pomocy społecznej (aż 37,1 tys.) zachorował na COVID-19.

A jednak się kręciło
W 2020 r. w obliczu stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzono ograniczenia w organizowaniu imprez masowych. W rezultacie, w porównaniu z 2019 r. liczba zorganizowanych masowych imprez artystyczno-rozrywkowych w Polsce spadła o 89,5 proc. Niektóre jednak się odbywały. Najwięcej imprez masowych zorganizowano w województwie kujawsko-pomorskim (285). Wzięło w nich udział 0,7 mln uczestników. Najliczniejsze imprezy masowe zostały zorganizowane w województwie świętokrzyskim. Przeciętnie w jednej imprezie w tym województwie uczestniczyło 5,6 tys. osób. W 2020 r. większość imprez masowych stanowiły wydarzenia sportowe (75,8 proc. ogólnej liczby imprez masowych).

Pandemia nie zagraża starociom
W ubiegłym roku wartość sprzedaży dzieł sztuki i antyków wyniosła 418,5 mln zł i w porównaniu z 2019 r. wzrosła aż o 255,9 mln zł!. Najwięcej podmiotów prowadzących działalność na rynku dzieł sztuki i antyków odnotowano oczywiście w województwie mazowieckim (22,6 proc. ogólnej liczby), a w dalszej kolejności w województwie małopolskim. Przeważająca część z nich działała w stolicach województw. W Warszawie na rynku dzieł sztuki i antyków funkcjonowało 40 jednostek, a w Krakowie 38.W 2020 r. w województwie mazowieckim odnotowano najwyższą wartość sprzedaży dzieł sztuki i antyków, która osiągnęła kwotę 328,5 mln zł, co stanowiło 78,5 proc. łącznej kwoty sprzedaży dzieł sztuki i antyków w Polsce. Najczęściej przedmiotem transakcji były obrazy, których sprzedaż stanowiła 83,1 proc. łącznej kwoty sprzedaży dzieł sztuki i antyków, z czego 52,6 proc. to sprzedaż dzieł malarstwa dawnego (wykonanego przed 1945 r.), a reszta – sprzedaż malarstwa współczesnego. W 2020 r. największą część łącznej wartości sprzedaży dzieł sztuki i antyków uzyskano poprzez organizację tradycyjnych aukcji – 266,7 mln zł. Drugim wybieranym kanałem dystrybucji była sprzedaż w placówkach handlowych – 88,7 mln zł. Sprzedaż w placówkach handlowych w województwie mazowieckim stanowiła 55,9 proc. wartości sprzedaży dzieł sztuki i antyków tą drogą w Polsce – podsumował GUS. Za pośrednictwem internetu sprzedano dzieła sztuki i antyki za kwotę 58,4 mln zł, co w porównaniu z 2019 r. stanowiło wzrost o 248,5 proc.

Andrzej Leszyk

Poprzedni

Biden prywatyzuje wojnę w Afganistanie.

Następny

Dług nie jest taki zły

Zostaw komentarz