21 maja 2024

loader

Gospodarka 48 godzin

Środki łagodzenia kryzysu
W ubiegłym roku polski handel zagraniczny wypracował rekordową nadwyżkę, która wyniosła 82,4 mld zł, czyli 3,5 proc. naszego produktu krajowego brutto. Po raz ostatni tak wysoką nadwyżkę na rachunku bieżącym Polska osiągnęła w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku. Wynik handlu zagranicznego przyczynił się do ograniczenia skali kryzysu gospodarczego w naszym kraju. Na wzrost gospodarczy w Polsce w czasie epidemii pozytywnie oddziaływało też spożycie publiczne, czyli, innymi słowy, konsumpcja finansowana ze środków publicznych (w krajach zachodnich określało się ją mianem „nakręcania koniunktury”). Dodatni wpływ obu tych czynników pozwolił częściowo zrównoważyć negatywne skutki ograniczenia poziomu konsumpcji i inwestycji. Spożycie publiczne wzrosło w 2020 r. o 4,4 proc. wobec poziomu z 2019 r. Wzrost był efektem nieco wyższych wydatków w sektorze ochrony zdrowia, a także podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Mafie podatkowe triumfują
Pod rządami Prawa i Sprawiedliwości pogarszają się wyniki pracy organów egzekucyjnych. W 2020 r. wyegzekwowały one zaległości podatkowe na kwotę 3343,3 mln zł, tj. o 33,1% mniejszą niż w roku poprzednim. Liczba tytułów wykonawczych obejmujących należności podatkowe, zrealizowanych średnio przez jednego zatrudnionego w komórce egzekucyjnej obniżyła się z 283 w 2019 r. do 220 w 2020 r., a wyegzekwowana kwota z 1208,1 tys. zł do 830 tys. zł. Mniejsza była też liczba kierowanych do egzekucji tytułów wykonawczych obejmujących zaległości podatkowe.

Kary często fikcyjne
3,52 mln zł wyniosła najwyższa kara nałożona przez UOKiK za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów podczas pokazów (organizowanych mimo pandemii). Wymierzono ją w ubiegłym roku firmie Comfort Med+ z Wysogotowa. W tym roku na razie najwyższa kara za oszukańczy pokaz jest znacznie niższa – około 200 tys zł. Dostała ją firma Koleta z Nowego Tomyśla. Informowała ona seniorów, że głównym celem spotkania będą badania układu krążenia, podczas gdy w rzeczywistości celem było zaprezentowanie stałej oferty firmy i sprzedaż jej produktów. Firma przekazywała też konsumentom nieprawdziwe informacje, które miały wzbudzić ich zaufanie: że prezentację i omówienie badań prowadzą „starsi diagności”, choć w rzeczywistości były to osoby bez takich kwalifikacji. Kary za oszukańcze pokazy nikogo jednak nie odstraszają, bo od ich wymierzenia do ewentualnej zapłaty mija wiele lat, sądy często je obniżają, a egzekucja bywa niewykonalna, gdyż firmy-efemerydy w porę znikają.

Niebezpiecznie w sieci
Rośnie zagrożenie oszustwami dokonywanymi podczas transakcji internetowych. Niestety, jedyną skuteczną ochroną przed nimi jest po prostu rezygnacja z jakichkolwiek transakcji dokonywanych w sieci. Policyjne statystyki wykazują, że w naszym kraju w ubiegłym roku doszło do prawie 55 tysięcy takich przestępstw, a duża część ich sprawców pozostała niewykryta, nie mówiąc już o ich ukaraniu. Zagrożenie stale rośnie, od 2017 r. liczba oszustw internetowych w Polsce zwiększyła się o ok. 50 proc. Najczęściej cyberoszuści stosują najprostsze metody – czyli podszywają się pod sklepy i firmy kurierskie.

Andrzej Leszyk

Poprzedni

Kontrowersje: CAS łagodzi karę FIFA

Następny

Czy nowe przepisy pomogą?

Zostaw komentarz