10 lipca 2024

loader

Gospodarka 48 godzin

Kolejowe obietnice

Złożono 47 wniosków do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus – informuje państwowe przedsiębiorstwo PKP Polskie Linie Kolejowe. Firma rozpoczyna ocenę złożonych dokumentów z wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi o szacowanej wartości około 18 mld zł. Celem programu ma być wyeliminowanie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Złożone projekty obejmują łącznie długość około 1500 km linii, które miałyby połączyć
24 miasta wskazane w studiach, nie mające obecnie pasażerskich połączeń kolejowych. W sumie, wedle dokumentów wnioskodawców, w 42 miastach powyżej 10 tys. mieszkańców dostęp do kolei stałby się lepszy lub możliwy. Wedle tych projektów powinna nastąpić odbudowa lub poprawa parametrów nieczynnych linii o łącznej długości ok. 450 km oraz budowa całkiem nowych linii o łącznej długości około 300 km. Ponadto, rewitalizacją miałoby zostać objęte ok. 710 km. linii. – Z zadowoleniem przyjmujemy tak duże zainteresowanie samorządów Programem. Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Na takie działania z Programu Kolej Plus polski rząd przeznaczy 5,6 mld zł – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. – Realizujemy zadania, które poprawiają dostęp mieszkańców do kolei – dodał Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.
Najwięcej wniosków złożono w województwie śląskim. Najmniej – w woj. opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Wedle programu, samorządy mają zapewnić finansowanie na poziomie minimum 15 proc. kosztów planowanych inwestycji, a na nowych bądź zmodernizowanych liniach kolejowych będą musiały kursować co najmniej 4 pary pociągów dziennie przez 5 lat. Na analizę wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mają 3 miesiące. Wynikiem prac będzie utworzenie listy rankingowej projektów, a następnie – po akceptacji przez Ministra Infrastruktury – kwalifikacja do realizacji w programie Kolej Plus. Realizacja wniosków z programu Kolej Plus jest zaplanowana do 2028 roku. W rzeczywistości, w tym terminie na polskich kolejach realnie nie da się zrobić niemal nic. Warto zauważyć, że już w 2009 r. rozpoczęły się działania z udziałem PKP PLK, dotyczące budowy torów łączących dwa łódzkie dworce: Łódź Fabryczną i Łódź Kaliską. Ta linia będzie mieć jedynie 7,5 kilometra długości, a wedle obecnych przewidywań, zostanie ukończona najwcześniej w 2024 roku. Takie jest faktyczne tempo rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce.

Kogo cytują?

Jak zbadał Instytut Monitorowania Mediów, listę najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce otwiera portal WP z wynikiem 4,6 tys. cytowań w listopadzie. Miejsce drugie należy do stacji RMF FM z liczbą prawie 3,7 tys. wzmianek w innych tytułach, a na trzecim miejscu jest Onet (2,7 tys. cytowań). Natomiast pierwsze miejsce w rankingu najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych dzierży (już od ośmiu miesięcy) Rzeczpospolita – tym razem z liczbą 1,5 tys. cytowań w listopadzie. Na drugim miejscu znalazł się Fakt, który ostatnio wyprzedził Gazetę Wyborczą. Jak widać, w opiniotwórczej czołówce nie ma dawnych mediów publicznych, zamienionych w szczekaczki partyjne przez rząd PiS.

Andrzej Leszyk

Poprzedni

Bigos futurystyczny na powitanie roku 2022

Następny

Konflikt trwa, porozumienia brak