Tag: tempo

Gospodarka 48 godzin

Projekcje marcowe Wedle marcowych przewidywań Narodowego Banku Polskiego, przygotowanych przy założeniu niezmienionych już w kolejnych miesiącach stóp procentowych,  roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 9,3-12,2 proc. w 2022 r. Wedle prognoz…

Gospodarka 48 godzin

Kolejowe obietnice Złożono 47 wniosków do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus – informuje państwowe przedsiębiorstwo PKP Polskie Linie Kolejowe. Firma rozpoczyna ocenę złożonych dokumentów z wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi o szacowanej wartości…

Sygnały coraz wolniejszego rozwoju

A jednak jeszcze się kręci – i są także pewne oznaki, mogące wskazywać, że nie w przyszłym, ale w następnych latach, będzie kręcić się raźniej. W ubiegłym roku wartość nakładów inwestycyjnych w całej gospodarce narodowej…