Gospodarka 48 godzin

PiS pokorny wobec Niemiec

Liderzy Prawa i Sprawiedliwości robią co mogą, by broń Boże nie urazić przedstawicieli niemieckich władz przypuszczeniem, iż Polska mogłaby domagać się od nich reparacji. Niedawno prezes Jarosław Kaczyński mówił, że należą się nam odszkodowania od „niektórych” – bojąc się powiedzieć, co to za „niektórzy”? Nie wiemy zatem, czy prezes Kaczyński miał na myśli reparacje np. od Włochów, a może od Japończyków?. W ostatnią sobotę w podobny sposób wypowiedział się premier Mateusz Morawiecki. Na spotkaniu w Mławie oświadczył: „To nam się należą odszkodowania” – i oczywiście ani słowem nie zająknął się, od kogo miałyby pochodzić te odszkodowania. Warto zapytać, czy i kiedy się wreszcie skończy ten żenujący i kompletnie niezrozumiały pokaz bojaźni liderów PiS, przejawianej wobec władz Niemiec?

Liczą na wzrost sprzedaży

40 proc. małych i średnich firm w Polsce prognozuje wzrost sprzedaży swoich produktów i usług w II kwartale 2019 roku. Tylko niecałe 15 proc. zapytanych liczy się ze spadkiem zamówień w stosunku do poprzedniego kwartału. W opinii ponad połowy przedsiębiorców na lepszą kondycję ich firm wpłynie sezonowy wzrost sprzedaży (55 proc.), a zdaniem co trzeciego, wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi (36 proc.) – wynika z barometru EFL. 6 na 10 przedsiębiorstw zgłasza problemy ze znalezieniem pracowników, a ponad połowa obawia się ich rosnących oczekiwań płacowych. Dlatego coraz bardziej palącym problemem staje się niska automatyzacja procesów wytwórczych w Polsce.

Czy samorządy zapłacą?

Rząd obiecał stworzenie funduszu rozwoju przewozów autobusowych, z którego dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Coroczny podział środków funduszu na poszczególne województwa będzie dokonywany przez Radę Ministrów. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2019 r. wyniesie zaledwie 300 mln zł, a w latach kolejnych – jedynie 800 mln zł, począwszy od 2020 r. do 2028 r. Oznacza to, że bez bardzo dużego, na razie trudnego do oszacowania wkładu finansowego samorządów, odtworzenie lokalnych przewozów autobusowych będzie nierealne. Rząd już to zresztą zapowiedział, stwierdzając, że połączenia będą odtwarzane „we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi”.