17 czerwca 2024

loader

Gospodarka 48 godzin

Pieniądze dla uczciwych
„Nie zgadzamy się na to, żeby pieniądze, które miały służyć pomocy pokrzywdzonym, pozostawić w ręku Ministra Zbigniewa Ziobry, który stworzył patologiczny mechanizm ich wydawania” – mówi prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia prof. Krystian Markiewicz. „Przedstawiamy projekt zmian prawa, żeby to sąd decydował do kogo trafią środki z nawiązek, żeby nie zasilały one tego korupcjogennego Funduszu Sprawiedliwości. Sędziowie nie chcą brać w tym udziału, a do tego trzeba zmienić przepisy.” Ta Inicjatywa Iustitii wydaje się oczywista i racjonalna. Krystian Markiewicz przywołuje na poparcie swoich słów raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący Funduszu Sprawiedliwości. Z raportu tego wynika, że znaczne kwoty wydatkowano na cele dalekie od pomocy pokrzywdzonym. Wydatki te służyły w istocie celom politycznym obecnego obozu władzy, mając zwiększać poparcie dla „zjednoczonej prawicy” w wyborach parlamentarnych. Ponadto Najwyższa Izba Kontroli jednoznacznie wykazała, że działania Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz znacznej części obdarowanych z Funduszu organizacji skutkowały niegospodarnym i niecelowym wydatkowaniem środków publicznych, a także sprzyjały powstawaniu mechanizmów korupcjogennych. „To niedopuszczalne, aby środki z nawiązek i grzywien zasądzanych np.od pijanych kierowców, były wydatkowane na cele niezwiązane bezpośrednio z realną pomocą pokrzywdzonym. Przypomnę, że wydano je np. na analizę internetowych memów czy kursy przedmałżeńskie.” – mówi rzecznik Iustitii Bartłomiej Przymusiński. „Jeśli projekt Iustitii zostałby uchwalony w Sejmie, skończy się trwonienie pieniędzy na takie dalekie od pomocy ofiarom przestępstw cele. To sąd będzie wtedy decydował, która organizacja pożytku otrzyma wsparcie, ale będzie to musiała być organizacja prowadząca działalność związaną z pomocą ofiarom tego typu przestępstw, czyli np. w razie skazania kogoś za przestępstwo jazdy po pijanemu, środki trafią do organizacji, która pomaga ofiarom wypadków, a nie na analizę memów”. W przyjętej uchwale Iustitia wzywa też do odwołania Zbigniewa Ziobry ze stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. „Nie sposób uwierzyć, że prokuratura pod nadzorem tej osoby rzetelnie rozpatrzy złożone przez Prezesa NIK zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jeżeli nadzór nad nią nadal będzie sprawowała osoba, której działalności zawiadomienia dotyczą” – stwierdza Iustitia.

Czas na myślenie
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zaostrzającą zakaz handlu w niedzielę. To przedwyborczy już ukłon w stronę NSZZ Solidarność. Za sprawą tego aktu prawnego, nie będzie już możliwe otwieranie sklepów w niedziele przy wykorzystaniu kamuflowania handlu za pomocą prowadzenia placówki pocztowej. Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowe przepisy wejdą w życie, ale na pewno nie stanie się to w bieżącym roku. Ocenia się, że już kilkadziesiąt rozmaitych sieci handlowych otwiera sklepy w niedziele „niehandlowe”, oferując w nich także funkcjonowanie placówek pocztowych. Gdy w wyniku ustawy podpisanej przez prezydenta, skończą się te możliwości, handlowcy będą musieli wymyślić jakieś nowe sposoby na ominięcie niedzielnego zakazu sprzedaży. Mają jeszcze na to trochę czasu.

Andrzej Leszyk

Poprzedni

Awantura o pół metra

Następny

Energetyczne wpadki „dobrej zmiany”