6 grudnia 2023

loader

Tag: projekt

Jak skuteczniej bronić Polski?

Wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej stworzy młodym ludziom możliwość nabycia podstawowych umiejętności wojskowych. Ustawa o obronie ojczyzny przeszła pierwsze czytanie w Sejmie i została skierowana do komisji obrony narodowej. W trakcie debaty minister Mariusz Błaszczak poinformował o zwiększeniu wydatków obronnych do 3 proc.…

Przepisy dla dla kasy, której nie ma

Rząd przygotował szczegółowe zasady wykorzystania pieniędzy unijnych. Tyle, że z winy PiS nasz kraj nie może ich dostać. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Projekt ustawy zawiera przepisy, które umożliwią…

Lewico, idź drogą obywatelską

Zamiast emerytur stażowych, w Polsce potrzebne są przede wszystkim emerytury obywatelskie, dla ludzi zmuszanych do pracy na „śmieciówkach”. Związek zawodowy Solidarność skrytykował prezydenta Andrzeja Dudę za złożenie projektu ustawy o emeryturach stażowych. Zdaniem Solidarności, prezydencki projekt – to pusty akt. Przede wszystkim,…

Chcesz dojechać – bierz samochód

Środki finansowe na transport publiczny są nieefektywnie wykorzystywane przez decydentów państwowych. PiS chwali się, jak to wspaniale rozwija sieć komunikacyjną w naszym kraju – ale to tylko propaganda sukcesu, uprawiana wedle najlepszych (czy może najgorszych) gierkowskich wzorów. W rzeczywistości transport publiczny (zarówno kolejowy i autobusowy) za rządów…

Gospodarka 48 godzin

Jesteśmy za Litwą Polska już nie ma najwyższej inflacji w całej Unii Europejskiej. W październiku, z inflacją wynoszącą 6,8 proc. zajmowaliśmy pod tym względem „dopiero” drugie miejsce w UE, ex equo z Estonią. Oczywiście, ceny w Polsce nie przestały rosnąć – ale są państwa, w których  rosły jeszcze szybciej. Obecnie…

Gospodarka 48 godzin

Pieniądze dla uczciwych „Nie zgadzamy się na to, żeby pieniądze, które miały służyć pomocy pokrzywdzonym, pozostawić w ręku Ministra Zbigniewa Ziobry, który stworzył patologiczny mechanizm ich wydawania” – mówi prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia prof. Krystian Markiewicz. „Przedstawiamy projekt zmian…

Zapomnijmy o tanim prądzie

Prawo i Sprawiedliwość, chcąc zachować władzę, przyjęło spec-ustawę obowiązującą tylko w 2019 r. Ustawa zamroziła ceny energii w roku wyborów. Potem mogły już one rosnąć bez ograniczeń. W ostatnich latach znacząco wzrosły ceny prądu w Polsce, a główną odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi rząd…

Spalanie powinno być ostatecznością

W świetle prawa unijnego spalarnie odpadów to instalacje, które wyrządzają poważne szkody środowisku. Żadne przepisy, czy to unijne, czy krajowe, nie zakazują działalności spalarni odpadów. Dyrektywa Unii Europejskiej stwierdza, iż daną działalność gospodarczą uznaje się za wyrządzającą poważne szkody, jeżeli m.in. prowadzi do znacznego zwiększenia…

Żeby Odra była dzika

Zieloni kontra towarowa żegluga śródlądowa. Organizacje pozarządowe nie chcą, by barki wróciły na rzeki. Polscy ekolodzy protestują przeciw planom uregulowania Odry, mającym przywrócić możliwość pływania dużych barek po tej rzece. Odra była żeglowna, gdy przepływała przez państwo niemieckie i nie przeszkadzało to specjalnie środowisku. Po II wojnie…

Nie mamy pańskich pieniędzy…

Nieograniczona jest ludzka pomysłowość w konstruowaniu sposobów, mających umożliwić wyciąganie pieniędzy od innych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed nieuczciwą działalnością kilkunastu firm, zajmujących się lipnymi usługami finansowymi. Warto na nie uważać, żeby nie stracić swoich pieniędzy, bo można się po prostu pożegnać z wpłaconą…