28 lutego 2024

loader

Gospodarka 48 godzin

Jesteśmy za Litwą

Polska już nie ma najwyższej inflacji w całej Unii Europejskiej. W październiku, z inflacją wynoszącą 6,8 proc. zajmowaliśmy pod tym względem „dopiero” drugie miejsce w UE, ex equo z Estonią. Oczywiście, ceny w Polsce nie przestały rosnąć – ale są państwa, w których  rosły jeszcze szybciej. Obecnie na pierwszym miejscu unijnego inflacyjnego podium stoi Litwa z inflacją wynoszącą 8,2 proc. Natomiast w całej Europie najwyższą inflację ma bezapelacyjnie Turcja – 19,9 proc. (o ile przyjąć, że jest to kraj europejski). W Polsce najszybciej drożały paliwa samochodowe, a zwłaszcza gaz, co powodowało wzrosty cen w niemal wszystkich obszarach gospodarki.

 

Bez telekomunikacji

Warszawska giełda papierów wartościowych poinformowała, że od dnia 17 grudnia 2021 już nie będzie publikować indeksu WIG-telekomunikacja.  Jest to spowodowane rosnącą koncentracją i monopolizacją polskiego rynku usług telekomunikacyjnych. Jak oświadczyły władze stołecznej giełdy, zaprzestanie opracowywania indeksu WIG-telekomunikacja ma związek ze zmianą rzeczywistości rynkowej, polegającej na stopniowej zmianie profilu działalności spółek działających w tradycyjnej branży telekomunikacyjnej i w związku z tym stale malejącej liczbie spółek – uczestników tego indeksu.

 

Oszukańcza nowelizacja

Rząd Prawa i Sprawiedliwości, pod pretekstem wprowadzenie pożądanych zmian, chce rażąco zaniżyć  odszkodowania z tytułu wywłaszczeń. W tym celu przygotowywana jest zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Głównym przedmiotem tej nowelizacji jest modyfikacja obowiązujących regulacji dotyczących odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Opinię o tym, że mają być zaniżone odszkodowania wywłaszczeniowe sformułowała organizacja przedsiębiorców BCC. Uważa ona, że służyć temu będzie odejście od tzw. zasady korzyści przy ustalaniu wysokości odszkodowania. „Trudno oprzeć się wrażeniu, że proponowana zmiana nie ma faktycznie na celu poprawy sytuacji właścicieli wywłaszczanych nieruchomości, ale poprawę sytuacji budżetu państwa (względnie jednostek samorządu terytorialnego) dokonujących wywłaszczeń poprzez pozbawienie możliwości uzyskania należnych odszkodowań właścicielom gruntów rolnych wywłaszczanych na potrzeby publiczne (np. infrastrukturalne), czy też, co wydaje się nieprzypadkowe, na potrzeby budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego” – twierdzi Business Centre Club. Zdaniem tej organizacji, projekt nowelizacji zasługuje w przeważającej części na skrajnie negatywną ocenę. Deklarowane w jego  uzasadnieniu cele i wartości konstytucyjne nie są realizowane i chronione. Projekt przedstawiany jako pozytywna zmiana dla właścicieli nieruchomości wywłaszczanych ma być w istocie środkiem do poprawy stanu finansów publicznych, poprzez wykluczenie możliwości uzyskiwania należnego odszkodowania uwzględniającego przeznaczenie nieruchomości. Tak więc, pod pozorem korzystnych zmian w postaci podwyższenia odszkodowania o wskaźnik procentowy, usiłuje się dokonać całkowitego i negatywnego przewrotu w zasadach ustalania odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości. Efektem tych zmian nie będzie poprawa sytuacji właścicieli dotkniętych wywłaszczeniami, ale znaczące jej pogorszenie poprzez znaczne ograniczenie wysokości przyznawanych odszkodowań.

Andrzej Leszyk

Poprzedni

Rządy PiS to nieszczęście dla Polski i Polaków

Następny

Czy urzędnicy z KNF staną przed sądem?