Historia Starego czyli pożegnanie Klaty

Edycja poświęcona jest dziejom Narodowego Starego Teatru. Otwiera ją szkic Dariusza Kosińskiego o głównych rysach zjawiska, jakim jest ta scena. Jest też krótka historia Starego rozpoczynająca się w 1781 roku.

Są sylwetki zasłużonych i wielkich, patronki Heleny Modrzejewskiej, Juliusza Osterwy, Tadeusza Kantora, Władysława Krzemińskiego, Jerzego Jarockiego, Zygmunta Hubnera, Konrada Swinarskiego, Jana Pawła Gawlika, Andrzeja Wajdy i innych. Także młodszego pokolenia, od Mikołaja Grabowskiego po Jana Klatę i tych, którzy jak Michał Zadara, Monika Strzępka czy Paweł Miśkiewicz. Jest pożegnalny wywiad z Janem Klata i ciekawy o nim szkic Anny Burzyńskiej.
Dodatkowym bonusem z tego ciekawej edycji są fotografie, nowoczesne i dynamiczne. Widzowie Starego powinni tę edycję poznać, a jedyną okazją do jej nabycia może być chyba tylko wizyta w teatrze przy placu Szczepańskim względnie przy Starowiślnej.
„Narodowy Stary Teatr”, red. Agata Dąbek, wyd. Narodowy Stary Teatr, Kraków 2017, str. 172, ISBN 83-86347-90-2