Pożegnanie

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci dr hab. Lucjana Meissnera.

Germanisty, politologa, znawcy stosunków polsko-niemieckich,cenionego wykładowcy i zasłużonego działacza SLD .

Córce Emilii, synowi Juliuszowi oraz najbliższej rodzinie
wyrazy serdecznego współczucia składają

Danuta i Władysław Mańkut