Pożegnanie

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci dr hab. Lucjana Meissnera.

Germanisty, politologa, znawcy stosunków polsko-niemieckich,cenionego wykładowcy i zasłużonego działacza SLD .

Córce Emilii, synowi Juliuszowi oraz najbliższej rodzinie
wyrazy serdecznego współczucia składają

Danuta i Władysław Mańkut

Do zjednoczenia jeden krok

Mianem nowej lewicy określano ruch antywojenny, antyrasistowski, afirmujący wolność jednostki i rzucający wyzwanie tradycyjnym marksistom i socjaldemokratom, kojarzony z Herbertem Marcuse’em, buntem 1968 r. i protestami przeciwko wojnie wietnamskiej. W Polsce i już w XXI w., mieliśmy Nową Lewicę Piotra Ikonowicza, partię socjalistyczną, ideowo odważną, ale nieodnoszącą większych sukcesów. Czym będzie najnowsza Nowa Lewica?

Na razie to po prostu Sojusz Lewicy Demokratycznej po rebrandingu. Sąd zezwolił na zmianę nazwy i statutu, a partia, zgodnie z zapowiedzią, zmianę przeprowadziła. Pozostało więc stare kierownictwo z Włodzimierzem Czarzastym na czele, socjaldemokratyczna orientacja ideowa również pozostaje bez zmian. Nie całkiem nowe są również plany zjednoczenia z Wiosną Roberta Biedronia, bo pierwszy raz mówiono o nich krótko po udanych wyborach parlamentarnych w 2019 r. Przeszkodziły właśnie problemy ze statutem, a potem koronawirus, za sprawą którego udało się przeprowadzić tylko kilka z planowanych szesnastu regionalnych kongresów lewicy.

Teraz Nowa Lewica jest ostrożna i zapowiada tylko jeden – zjednoczeniowy, latem tego roku, może po lecie, gdyby Covid-19 nie odpuszczał. Po kongresie również wyborcy dowiedzą się, jak po zjednoczeniu będzie prezentował się partyjny program.

Dwie frakcje

Od czasu, gdy pierwszy raz wspomniano o możliwości jednoczenia Wiosny i SLD, sporo się na scenie politycznej zmieniło. Nad partią Roberta Biedronia przestał unosić się urok nowości, sam Biedroń przepadł z kretesem w wyborach prezydenckich, a Wiosna i SLD odnotowywane są w sondażach wyłącznie razem, nomen omen, wspólnie z trzecim sejmowym sojusznikiem – Lewicą Razem właśnie. Jeśli jednak do zjednoczenia socjaldemokratów z „partią progresywną”, która do lewicowości zaczęła przyznawać się później, ostatecznie dojdzie, Nowa Lewica i Wiosna dostaną po 50 proc. miejsc w zarządzie struktury, będą mieć po jednym przewodniczącym, a partia z zasady będzie dzieliła się na te dwie frakcje. Podobno dyskusja wewnętrzna i różnorodność pomaga wykuwać świetne propozycje programowe i nie omijać oczekiwań żadnego segmentu wyborców. Oby w tym wypadku to się sprawdziło, a nie skończyło na walkach pod dywanem o wpływy i kształt organizacji.

Odnaleźć wyborców

Walki wewnętrzne odebrałyby bowiem główny sens całej operacji – stworzenie jednej, dobrze zorganizowanej i zdeterminowanej siły, gotowej odpowiadać na coraz bardziej palące zapotrzebowanie na uczciwą lewicę. Robert Biedroń nieustannie powtarza, że lewica wygrywa zjednoczona, a podzielona przegrywa. A wiele w tym racji, chociaż o ewentualnym sukcesie polskich socjaldemokratów zdecyduje nie tylko utworzenie wspólnej struktury. Trzeba będzie również przekonać do siebie wyborców, przełamując fałszywe pojęcie o lewicowości. Mówić do tych, którym wszelki „socjal” kojarzy się tylko z PiS-em i splótł się z konserwatywną polityką społeczną i tych, którzy deklarując lewicowość chwalą równocześnie obniżki podatków czy cięcie wszelkich wydatków publicznych. I znaleźć formy ekspresji, które pozwolą sprawić, by lewicowy skręt młodzieży nie był fenomenem na chwilę i by nie sprowadził się do buntu obyczajowego, intensywnego wyrażania swojej nieoczywistej tożsamości. To ważne i to bardzo w duchu nowej lewicy, tej od Marcuse’a, ale wyłącznie na tych kwestiach lewica nie stanie się w Polsce partią masową, jaką kiedyś już była.

Lewicowe marzenie albo śmietnik historii

Oto ostatnie zadanie ludzi SLD: Lewica, formacja którą tworzą SLD i Wiosna, w 2021 musi przedstawić Polkom i Polakom jasny, czytelny program – ofertę polityczną. Lewicową, atrakcyjną dla obywateli wizję Polski po covidzie, Polski po rządach PiS. Wizji w perspektywie 10-20 lat.

Lewica nie może tak jak PO/KO prowadzić polityki reaktywnej, polityki jedynie odpowiadającej wieczną krytyką na działania PiS. Czekania i reagowania na inicjatywy PiS To jest politycznie bezproduktywne i męczące w odbiorze dla obywateli. Polacy nie chcą Polski Kaczyńskiego, ale i nie chcą powrotu Polski Tuska.

Lewica, może i musi przedstawić alternatywną, przemyślaną, kompleksową wizję nowoczesnej, progresywnej silnej Polski, w silnej Europie, wizji odpowiadającej na wyzwania XXI w.

Program partii Lewica, winien być programem socjaldemokratycznym. Radykalizm lewicowy i światopoglądowy należy pozostawić naszym sojusznikom z partii Razem. Lewica , mając zabezpieczoną „lewicową flankę” , przez lojalnego sojusznika – Razem, musi stoczyć walkę w politycznym przeciwnikiem, jakim jest PO/KO o elektorat centro-lewicowy w tym liberalno progresywny.

Program partii Lewica powstać może i powinien w oparciu o eksperckie grona SLD i ludzi z nią związanych. Działaczy i sympatyków SLD mających doświadczenie i wiedzę w pracy państwowej, nie zastąpią idealiści snujący wizje przy sojowym late. Pisząc o programie mieszkaniowym trzeba znać realia branży i możliwości państwa, pisząc o czystej energii , trzeba znać się na polskiej energetyce, jej stanie i kosztach technologii. Pisząc o nowoczesnych usługach publicznych trzeba znać się na zarządzaniu szpitalami i znać realia polskiej służby zdrowia i oświaty.

Nie można na ślepo przepisywać programu zachodnich socjaldemokracji, bo owe formacje wykonały w latach 70-80-90 tych XXw , lewicowe zadania na rzecz swoich społeczeństw, których polska lewica nie zrealizowała. Polskie społeczeństwo i gospodarka jest w innym miejscu niż społeczeństwo i gospodarka Francji, Niemiec czy Szwecji.

Niestety, wyrugowanie przez PO, nie mówiąc o PiS, ludzi lewicy z struktur zarządzania państwem, sprawia, że tylko dojrzali Koleżanki i Koledzy z SLD i jej sympatycy w świecie nauki i bussinesu są nośnikami wiedzy i doświadczenia zarządzania krajem, w układzie strategicznym. Nic i nikt Nas, dojrzali Koleżanki i Koledzy z SLD w tym dziele nie zastąpi.
Dlatego wzywam do rozpoczęcia prac programowych przed zwołaniem Konwencji Programowej na której odpowiemy jako Lewica na podstawowe pytania:

1. Z czego ma płynąć dla wyborców nowa nadzieja i poczucie szans na przyszłość, aby głosowali na lewicę?
2. Jakie pola sprawiedliwości społecznej przetrwały i je wzmocnimy, a jakie zobowiązujemy się ustanowić?
3. Czy we wspólnocie poglądów mamy jasne kryteria przemian w strukturze dochodowej społeczeństwa, w strukturze dostatku i biedy, zasad polityki klimatycznej czy postulatów w zakresie emancypacji kobiet?
4. Jaki model konsumpcji preferujemy?
5. Na jakie społeczne zaplecze chcemy liczyć i oddziaływać w sposób trwały, a jakie zdobywać okazjonalnie wedle zaistniałych możliwości?
6. Jaka ma być rola Polski i jej miejsce w radykalnie zmieniających się na naszych oczach: Unii Europejskiej i Świecie?

To nie a sprawy wybrane na chybił trafił, one są wpisane w istotę socjaldemokracji.

Niesienie nadziei – bez demagogii, walka o sprawiedliwość społeczną – bez populizmu, lansowanie konsumpcji zbiorowej – bez narzuconego kolektywizmu, przeciwdziałanie rozchodzeniu się biegunów bogactwa i nędzy, bez zacietrzewienia walki mas z elitami.

Krzysztof Janik w niedawno opublikowanym artykule na łamach Trybuny nawołuje oddać władzę na lewicy młodym, bo nową Polskę będą budowały młode pokolenia! Krzyś, gdy po raz pierwszy nawoływałeś, wybraliśmy zamiast Oleksego, młodszego 3 miesiące Leszka Millera. Po raz drugi apelowałeś, wybraliśmy Olejniczaka, dziś manager sektora bankowego, poza polityką. Po raz trzeci, był młody Grzegorz Napieralski, dziś senator PO, który sprzedał Rozbrat, czyniąc z SLD bankruta pozbawionego prawie majątku. Ekonomicznie dopiero nas Czarzasty próbuje odbudowywać.
Osobiście przychylam się do tezy, że „młodość to nie zaleta, a dojrzałość to nie wada”. Pracujmy nad programem, a w tej pracy niech zapał młodości wzbogaca „siwy włos” doświadczenia , dojrzałych państwowych działaczy SLD. To ważne historyczne zadanie jakie w 2021 kadra SLD powinna wykonać. Program – Lewicy, lewicowej socjaldemokratycznej wizji Polski na najbliższe 20 lat. Inaczej usłyszymy słowa wypowiedziane przez Lwa Trockiego do mienszewików: „Jesteście bankrutami. Odegraliście już swoją rolę. Odejdźcie tam, gdzie jest wasze miejsce – na śmietnik historii”

Pożegnanie Beatki

Żegnamy

BRONISŁAWĘ KOWALSKĄ

BEATKĘ

Posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1993-2005,

Założycielkę Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej,

Mądrą, przyjazną ludziom Koleżankę, nauczycielkę i wykładowczynię akademicką, Harcerkę
Koleżanki i Koledzy
z Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Z głębokim żalem

żegnamy
zmarłego 4 września 2020 roku
wybitnego artystę malarza i krytyka sztuki
Człowieka Lewicy

Andrzeja Skoczylasa

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek 22 września 2020 roku o godzinie 12,00
w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych

Zarząd i przyjaciele z SLD Warszawa-Śródmieście