Pożegnanie

Towarzyszowi Jerzemu Stefańskiemu

Z powodu śmierci żony

Lidii Stefańskiej

Wyrazy szczerego współczucia składają

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej i członkowie PPS