Tag: nekrolog

Wspomnienie…

Rodzinie i Bliskim, Z powodu śmierci Tadeusza Rzemykowskiego Wicemarszałka Senatu i wieloletniego senatora Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wyrazy współczucia składają Koleżanki i Koledzy z Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy

Pożegnanie

Rodzinie i Bliskim, Z powodu śmierci Tadeusza Rzemykowskiego Wicemarszałka Senatu i wieloletniego senatora Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wyrazy współczucia składają Koleżanki i Koledzy z Zarządu Krajowego Nowej Lewicy

Odszedł…

Najszczersze wyrazy współczucia dla Rodziny oraz Bliskich z powodu śmierci Towarzysza Mirosława Nizielskiego Wiceprzewodniczącego Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS składa Senator Rzeczypospolitej Polskiej Przewodniczący Rady Naczelnej PPS Wojciech Konieczny

Pożegnanie

Z żalem zawiadamiamy, że w Warszawie w dniu 15 marca 2022 roku zmarł Towarzyszdr inż. Mirosław Nizielski(1941 – 2022) Był jednym z najstarszych członków Polskiej Partii Socjalistycznej. Rozpoczął działalność w PPS w 1999 roku. Był…

Odeszła…

Nie żyje Zofia Czaja Posłanka na Sejm PRL IX kadencji, Lewicowa aktywistka społeczna, Prezeska Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu  programu SLD dla wsi Komisja Historii Lewicy Polskiej

Odszedł…

Z wielkim smutkiem i żalem powiadamiam, że niespodziewanie odszedł Red. Edward Wąsik Mój wieloletni przyjaciel, a w niełatwych latach 1982-1987 wspaniały zastępca w „Gazecie Krakowskiej”, w której wspólnie wzmagaliśmy się o ważne w tamtym czasie,…

Pożegnanie

Z wielkim smutkiem zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2022 roku zmarł w wieku 98 lat wybitny polityk, naukowiec, dyplomata i działacz wielu stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych   prof. zw. dr hab. Marian Dobrosielski  …

Wyrazy współczucia…

Panu PosłowiMarkowi Dyduchowi wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci Brata składa Włodzimierz CzarzastyWicemarszałek Sejmu RP

Odeszła…

Nie żyje MARIA BERNY Wołynianka, Kresowianka, WrocławiankaDwukrotna Senatorka RzeczypospolitejDziałaczka OMTUR, PZPR, SdRP I SLDWybitny działacz i twórca kultury Koleżanki i Koledzyz Klubu ParlamentarnegoSojuszu Lewicy Demokratycznej

Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Józefa Tejchmy Wielkiego Polaka, wspaniałego człowieka o ogromnej wrażliwości i inteligencji, współtwórcę i lidera ruchu młodowiejskiego, działacza pełniącego z godnością najwyższe funkcje państwowe i polityczne, a jednocześnie bardzo…