14 czerwca 2024

loader

Pożegnanie

Z żalem zawiadamiamy, że w Warszawie w dniu 15 marca 2022 roku zmarł

Towarzysz
dr inż. Mirosław Nizielski
(1941 – 2022)

Był jednym z najstarszych członków Polskiej Partii Socjalistycznej. Rozpoczął działalność w PPS w 1999 roku. Był wielokrotnie wybierany do władz naczelnych partii. Kierował Centralnym Komitetem Wykonawczym PPS. Przewodniczył Warszawskiej Organizacji PPS. Prowadził aktywną działalność na forum samorządu warszawskiego. Był cenionym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej.

Polska Partia Socjalistyczna zawdzięcza Zmarłemu wielki wkład pracy w formułę programową odzwierciedlającą historyczne doświadczenia i współczesne powinności ruchu socjalistycznego.

Odszedł ideowy działacz, wierny socjalista, patriota.

Wyrażamy głębokie współczucie rodzinie i bliskim.

Cześć Jego pamięci!

Rada Naczelna
Polskiej Partii Socjalistycznej


Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Poprzedni

Obrońcy życia straszą Ukrainki

Następny

Gaduła