24 stycznia 2023

loader

Akt współczesnego bezprawia i barbarzyństwa

Stanowisko Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej wobec dewastacji Pomnika Marszałka Konstantego Rokossowskiego w Legnicy.

W dniu 30 lipca 2020 roku na Facebooku Zastępca Prezydenta Miasta Legnica Krzysztof Duszkiewicz zamieścił następującą informację: „ Ubiegłej nocy z plenerowej wystawy Muzeum Miedzi w Legnicy pn. „Cień gwiazdy. Relikty legnickich pomników PRL-u”, która znajduje się przy cmentarzu komunalnym na ul. Wrocławskiej, skradziona została rzeźba z pomnika Konstantego Rokossowskiego. Sprawcy zdewastowali przy tym dwie cmentarne bramy. Sprawą zajmuje się już policja. Jeżeli ktoś z Państwa był świadkiem tego zdarzenia lub zauważył coś, co może pomóc w śledztwie, proszę o bezpośredni kontakt z policją.” Legnicki portal „lca.pl” zamieścił kilka bulwersujących fotografii: wykonane z brązu popiersie Marszałka zostało porzucone na polu, z odciętą – przy użyciu profesjonalnych narzędzi ślusarskich – głową i buławą marszałkowską…

Przypomnijmy, że do maja 2019 roku Pomnik Marszałka Konstantego Rokossowskiego był w posiadaniu Michała Sabadacha z Uniejowic, stanowiąc zbiór pomników – również Generała Karola Świerczewskiego – oraz tablic i wielu innych pamiątek, w urządzonym na swoim prywatnym terenie „Muzeum Ludowego Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej”. Pamiątki te Michał otrzymał od żołnierzy radzieckich opuszczających terytorium Polski w 1993 roku. Trzykrotnie każdego roku z okazji świąt: Zwycięstwa nad faszyzmem – 9 Maja, Wybuchu Wojny – 1 Września i Bitwy pod Lenino – 12 Października, organizował Michał uroczystości, gromadzące wielu zapraszanych gości, przyjaciół i znajomych.

Honorowymi gośćmi byli przedstawiciele Ambasad: Rosji, Białorusi i Ukrainy do czasu krwawych wydarzeń w Kijowie, a także przedstawiciele Niemiec. Szczególnymi gośćmi był wnuk Marszałka Rokossowskiego ze swą rodziną z Moskwy. Takie spotkania nie mogły umknąć uwadze i ocenie władz.

Podczas uroczystości 12 maja 2019 r. Gospodarz Muzeum poinformował nas, że dzień wcześniej wizytę w Uniejowicach złożył Prezydent Legnicy i decyzja o przeniesieniu Pomnika do tzw. „Lapidarium” na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Legnicy została już podjęta. Jednak po rozpoczęciu uroczystości o decyzji tej oficjalnie zakomunikował wszystkim zebranym prowadzący uroczystość oficer w mundurze pułkownika, tytułowany jako „generał”.

Nasza opinia była jednoznaczna – władza nie chce, aby spotkania w Uniejowicach odbywały się nadal i aby uczestnicy, składając kwiaty i salutując, oddawali hołd takiej historycznej postaci jak Marszałek Rokossowski oraz Generał Świerczewski.

W dniu 10.06.2019 r. wystosowaliśmy do Prezydenta Legnicy pismo (nr L.Dz. ZG/36/2019). W jego treści postawiliśmy pytanie, czy jest prawdą, że 11.05.2019 r. Prezydent Legnicy przekazał Michałowi Sabadachowi decyzję o przeniesieniu Pomnika Marszałka K. Rokossowskiego z Muzeum w Uniejowicach do „Lapidarium”. Zadaliśmy pytanie, jaką przyszłość widzi Prezydent wobec pozostałych eksponatów Muzeum w Uniejowicach. Przywołaliśmy wydarzenie z 2018 roku, o jakim donosiła prasa krajowa, kiedy to „Lapidarium” w Legnicy zostało zdewastowane, a „sprawcy nie zostali wykryci”. Wyraziliśmy obawę, że w kolejnym akcie dewastacji pierwszym z obiektów zniszczonych w „Lapidarium” będzie Pomnik Marszałka Rokossowskiego.

Postawiliśmy pytanie, czy Pan Prezydent ma tę świadomość oraz czy i komu o to chodzi. Zaakcentowaliśmy, że dotychczas Uniejowice – jako miejsce odwiedzin szerokiej rzeszy Polaków uznających Piastowskie Ziemie Odzyskane za naszą Polską Ojcowiznę – stanowiły na tych Ziemiach centrum skupiające, w imię utrwalania jedności i spójności narodowej, społeczeństwo Polaków mieszkające nie tylko na tych Ziemiach lecz i w innych regionach Polski. Dla wszystkich Rodaków Uniejowice stanowiły do tej pory symbol trwania całej Polskości. Decyzja o przeniesieniu Pomnika stworzy na Ziemiach Odzyskanych społeczną pustkę, a w skali Polski staje się precedensem początkującym likwidację takich miejsc.

W słowie końcowym zaakcentowaliśmy, iż odpowiedzialność za ekspozycję i ochronę Pomnika Marszałka Konstantego Rokossowskiego spoczywa na Prezydencie Legnicy. Wyraziliśmy także nadzieję na samoświadomość historycznej uczciwości Pana Prezydenta.

Odpowiedzi Prezydenta Legnicy nie otrzymaliśmy, natomiast z dniem 30.08.2019 r. udzielił jej Dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy (l.dz.1111/2019). Autor poinformował, że wolę przeniesienia Pomnika wyraziły władze Miasta i Muzeum, gdyż „Lapidarium” Cmentarza będzie miejscem właściwym dla wywołania pozytywnych refleksji historycznych. Autor wyraża zdziwienie, że Pomnik Marszałka Rokossowskiego miał być przekazany M. Sabadachowi przez opuszczające Polskę wojska radzieckie, gdyż powstał on ze składek społecznych Strony Polskiej. W opinii Stowarzyszenia Spadkobierców, ze względu na niejednoznaczność różniących się źródeł tych informacji, sprawa ta jest możliwa po wyjaśnieniu ze Stroną Rosyjską. W zakresie innych pamiątek będących na stanie Muzeum w Uniejowicach, Muzeum Miedzi oczekiwać będzie decyzji M. Sabadacha.

W piśmie do Prezydenta Legnicy wskazywaliśmy na zmianę postawy Michała Sabadacha, sprawiającego wrażenie człowieka osaczonego i bezwolnie wypełniającego polecenia ludzi nieprzyjaznych działaniom, jakie to On od wielu lat z sukcesem realizował. Przewidując zagrożenie dla istnienia Pomnika Marszałka po przeniesieniu z prywatnego terenu w Uniejowicach, proponowaliśmy trzy inne, również prywatne, lokalizacje na terenie Polski oraz zachęcaliśmy do przekazania Pomnika do Muzeum Twierdzy Brześć. Wszystkie te propozycje M. Sabadach odrzucał.

Dziś mamy sytuację jednoznaczną – brutalny akt współczesnego bezprawia i barbarzyństwa. Czynu tego nie dokonali amatorzy – bezrobotne pijaczki z Legnicy i okolic – gdyż porzucenie głównej części obelisku w szczerym polu wskazuje, że stawką nie była sprzedaż drogiego złomu z brązu. Czynu tego dokonali zawodowcy na specjalne polecenie. Tak jak w 2018 roku, tak i teraz sprawcy nie zostaną wykryci, gdyż aktualnie sprawującym władze w Polsce zależy na coraz intensywniejszym podgrzewaniu wrogości do Rosji i doprowadzeniu do konfliktu zbrojnego Polski z Rosją.

Naród Polski należy jeszcze bardzie podzielić i poróżnić, po to aby zmobilizować maksymalny kontyngent najtańszego „polskiego mięsa armatniego”. Aktualnie sprawujący władze w Polsce nie posklejają rozdartej, potarganej Ojczyzny…

My – dzieci i wnuki Polskich Kombatantów II wojny światowej wszystkich frontów i wszystkich ugrupowań, zjednoczeni w działaniach antywojennych – apelujemy do Polskich Matek:

– Nie pozwólcie swym Dzieciom angażować się w żadną wojnę! – Wojna to nabijanie portfeli, to czysty zysk dla wywołujących wojny! – Nie pozwólcie angażować się w głoszone przez politykierów hasła, że „Zaszczytem jest polec na Polu Chwaly”! – Wojna to zawsze tragedie osobiste uczciwych ludzi! – Żyjmy w pokoju!

Prezes Zarząd Głównego – Roland Dubowski
Członek Prezydium ZG – Jan Gazarkiewicz
Członek Prezydium ZG – Wojciech Samborski
Członek Prezydium ZG – Krzysztof Teliczan
Prezes Honorowy, Przewodniczący Komisji Zagranicznej – Tadeusz Kowalczyk

Do wiadomości:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich.
Związek Inwalidów Wojennych RP.
Polskie media.
Michał Sabadach w Uniejowicach.
Prezydent Legnicy.
Dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy.
Ambasada Federacji Rosyjskiej.
Wnuk Marszałka Konstantego Rokossowskiego.
Muzeum Twierdzy Brześć Federacji Rosyjskiej.
Ambasada Republiki Białoruś.
W załączeniu:
Pismo do Prezydenta Legnicy nr L.Dz. ZG/36/2019 z dnia 10.06.2019.
Pismo od Dyrektora Muzeum Miedzi w Legnicy nr l.dz.1111/2019 z dnia 30.08.2019.

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Poprzedni

Przerwana dekada

Następny

Demokracja, samorządność…korupcja?

Zostaw komentarz